U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pro delší den v zahradě

Kategorie: Duben | Autor: text dm

Umělé osvětlení plní v zahradě mnoho funkcí. Prodlužuje dobu viditelnosti, přispívá k bezpečnému pobytu v zahradě a v neposlední řadě je nezbytným “společníkem” pro příjemná posezení v zahradě, na terase a u krbu. A na to pouze jeden druh osvětlení nestačí…

Způsob osvětlení zahrady závisí na rozloze a terénním uspořádání pozemku a také na našich zvyklostech. Podle toho vybíráme odpovídající typ osvětlení:

* Vyšší světla pro přímé osvětlení celku a cest,

* Malá lokální svítidla pro osvětlení a zdůraznění některých vybraných partií. Působivá jsou zemní světla nebo světla umístěná nízko u země, která osvětlují fasádu domu nebo konstrukci pergoly.

Pro trvalé osvětlení je třeba vybudovat samostatnou venkovní síť s příslušnými zásuvkami určenými pro venkovní prostředí. Používá se klasická síť na 220 V. Rozvodný kabel musí být v hloubce 80 cm pod povrchem. Do menší zahrady a zahradních koutů je vhodné osvětlení na nízké napětí 12 V nebo 24 V. Ke stolu postačí i malá svítidla na baterie nebo zapojená přes transformátor. Hodí se i svíčky ve sklenici, malé lucerničky a nebo lampióny. Lampióny se svíčkami jsou ovšem při větrnějším počasí nebezpečné.

Rady pro instalaci osvětlení

Kabely musí odpovídat platným normám a musí mít úplnou vnější izolaci. Do země je ukládáme podle předem promyšleného plánku dřív, než začneme zakládat zahradu. Tím se vyhneme pozdějšímu kopání. Kabely se vedou podél základů zdí a v zahradě musí být zapuštěny do země tak hluboko, aby se při obdělávání půdy nepoškodily. Pro vedení 220 V je to nejméně 80 cm. Při navrhování kabelů a osvětlení k přístupovým cestám je třeba počítat s přípojkami k nízkým světlům, se změnami výšky terénu a dbát na to, aby na hlavních cestách nezůstala neosvětlená místa.

text dm, foto archiv

Pro delší den v zahradě