U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘÍČKY V INTERIÉRU

Kategorie: Stavba | Autor: KAREL ŠTECH

Příčkami můžeme velký interiér rozdělit na menší části nebo oddělit chodby a schodiště od ostatních obytných místností. Usnadní nám také například rozčlenění prostoru při půdní výstavbě.

Pro postavení příčky můžeme volit z pestré nabídky materiálů. Volbu ovlivní nosnost podlahy, na které budeme příčku budovat, vlhkost prostředí a míra potřeby zvukové a tepelné izolace.

   V současnosti se uplatňují dva základní principy stavby nových příček: mokré zdění a suchá montáž. K vyzdívání se používá tradičních materiálů jako jsou cihelné nebo keramické příčkovky, pórobetonové tvárnice či masivní sádrové tvarovky. Výhoda použití plných cihel spočívá především v tom, že mají větší nosnost, což je důležité například pro instalaci umývadla. Nevýhodou je nutnost omítat stěny, na něž budou lepeny obklady, a jejich větší hmotnost než u lehkých příček.

Stavba lehké příčky

Výhodou lehkých příček je rychlost montáže, minimální zatížení nosných konstrukcí, nízká cena materiálu a variabilita. Jestliže se umístění příčky neosvědčí, bývá snadné ji rozebrat a postavit o kus dál. Tyto příčky lze stavět bez stavebního povolení (jen na tzv. ohlášení).

   V přízemních místnostech je možné postavit lehkou příčku svépomocně a prakticky z libovolných materiálů. Zpravidla se používají desky na bázi dřeva, jejichž pevnost je dostatečná a práce s nimi snadná. Většinou je základem konstrukce dřevěný rošt, k podlaze, stropu i stěnám uchycený úhelníky, na který se připevňují z obou stran krycí desky, popřípadě palubky. Pokud mají být v příčce dveře, je třeba konstrukci udělat robustnější. Vzájemná vzdálenost desek na obou stranách roštu je dána tloušťkou dřevěných hranolků; pokud se mezi ně vloží vhodná izolace (Rockwool, Orsil), o něco se zlepší schopnost tepelně i akusticky sousedící místnosti izolovat.

Příčky pomocí „suché stavby“

Pro lehké příčky, které nevyžadují žádné míchání malty ani stavbu základů, je možné použít například tyto materiály:

* OSB jsou kvalitní tvrdé desky z dřevěných třísek ve třech vrstvách lepených fenolformaldehydovou pryskyřicí. Desky se prodávají již s perem a drážkou na hranách pro snadnější spojení, jejich plochu je možné brousit a lakovat. OSB desky mají dobrý tepelný odpor, odolnost proti nárazům a vibracím, odolnost proti vlhkosti a jsou zdravotně nezávadné.

* DTD je dřevotříska, což jsou tvrdé desky lisované z malých částic dřeva spojených organickým pojivem za pomoci tepla, tlaku a katalyzátoru. Jejich hrubou strukturu je třeba překrýt například tapetou. Dřevotřískové desky se ale nehodí do vlhkého prostředí nejen v koupelnách apod.

* Click Board jsou dřevovláknité panely se zámkovým systémem SAFE-LOCK, které se hodí na stavby tenkých příček. Snadno se montují na kovové i dřevěné konstrukce. Panely jsou opatřeny finální odolnou povrchovou úpravou s minimálními nároky na údržbu.

* Ekopanel je kompaktní výrobek na bázi přírodních vláken a stébelnin. Deska o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm je dlouhá od 1,2 do 3,2 metru, podle požadavků projektu. Ekopanely se spojují pomocí šroubů a univerzálních sponek, odpadá nákup různých montážních prvků, konstrukcí a jiného příslušenství. Vlastní instalace desky s plochou cca 3 m2 zabere řádově minuty. Ekopanely mají také dobré akustické a tepelně izolační vlastnosti.

Oblíbený sádrokarton

Mezi materiály na suché stavby patří i sádrokarton. Oproti všem dosud uváděným materiálům má výhodu v naprosté nehořlavosti. Vyrábí se v nejrůznějších tloušťkách, pro stavbu příček by desky sádrokartonu neměly být slabší než 18 mm. Desky se montují buď na rošt ze speciálních kovových profilů, nebo na rošt dřevěný. Meziprostor se vyplní čedičovou vlnou, která zajišťuje dobrou tepelnou i akustickou izolaci a působí i jako ochrana proti šíření požáru. Podobné jsou pevnější (ale těžší) sádrovláknité desky.

Dekorativní luxfery

Jedná se o duté skleněné tvárnice, které se vyrábějí svařením dvou výlisků v základní tloušťce 80 mm. Nejběžnějším formátem je luxfera 19 x 19 x 8 cm. Skleněné tvárnice jsou výrazným dekoračním prvkem zejména, pokud je dobře umístíme a nasvítíme. Existuje několik způsobů jak luxferovou příčku postavit. Například známá klasika – tj. pomocí distančních křížků a zdicí malty. Nebo tzv. Ezylay systém -využití hliníkového rámu, do kterého se pomocí vymezovacích křížků a profilů „nasucho“ luxfery naskládají a poté se vzniklé spáry vyplňují silikonem.

Materiály pro „mokrou stavbu“

Sem patří cihly a tvárnice, z nichž lze stavět příčky jen v místech s odpovídající nosností; v přízemních místnostech se musí odstranit část podlahy a vytvořit pevný a izolovaný základ.

   Podstatně jednodušší stavbu umožňují moderní přesné pórobetonové tvárnice (Ytong, Hebel), které mají při dostatečné pevnosti nízkou hmotnost a dobrou protipožární odolnost. S těmito tvárnicemi se snadno pracuje – jsou lehké (cca 500 kg/m3), dají se přiřezávat pilami na dřevo a stavba velmi rychle pokračuje. Pro míchání malty nepotřebujeme míchačku, protože speciální tenkovrstvá malta se v malém množství nanáší jen na vodorovné plochy tvárnic. Pro příčky stačí tvárnice o tloušťce 75 až 100 mm. *

***

JAK NA TO

* Relativně jednoduchá je výstavba příčky v přízemních místnostech, kde jsou podlahy dostatečně nosné. Bez odstranění podlahových prken lze postavit příčky z materiálů na bázi dřeva (nejvhodnější jsou desky OSB) a ze sádrokartonu.

* V případě, že je možné v místech plánované příčky odstranit podlahová prkna a vytvořit vybetonovaný základ, lze vztyčit i příčku zděnou.

* Příčky ze spalitelných materiálů nesmí být stavěny v blízkosti kamen, krbů a blízko nich nemohou být provozovány teplomety. * Před stavbou příčky na půdě si vyžádejte posouzení odborníka. Některé materiály mají značnou hmotnost (dřevotříska 750 kg/m3, panely z cementotřískové hmoty 800 kg/m3).

* Zděné příčky zpravidla vyžadují stavební povolení.

Popisy k obrázkům

Desky OSB unesou i instalaci umyvadla

Sádrovláknité desky FERMACELL lze dobře využít pro montáž dělicích lehkých i nosných příček

Pórobetonové tvárnice Ytong umožňují jednodušší stavbu s dostatečnou pevností a dobrou protipožární odolností

Luxfery vytvářejí velmi dekorativní příčky

Autor fotografií: FOTO: MARTIN MAŠÍN A ARCHIV

PŘÍČKY V INTERIÉRU