Při cestě do zahraničí se pojištění vyplatí

Rubrika: Hospodaření

Řada motoristů vyráží pracovně, na výlety nebo dovolené za naše hranice. Před odjezdem je dobré zamyslet se nad tím, jestli máme sjednané správné pojištění.

Motoristé nesmějí zapomenout ani při cestě do zahraničí na přibalení tzv. zelené karty, která je mezinárodním dokladem o tom, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelenou kartu ostatně musí mít řidič u dokladů k vozidlu i na našem území.
U povinného ručení je územní rozsah pojištění stanoven dle vyhlášky ministerstva vnitra a pak také podle pojistných podmínek pojistitele. Státy, pro které je vaše zelená karta platná, jsou na ní vždy vyjmenovány. Pokud je na ní značka daného státu přeškrtnuta, znamená to, že povinné ručení na území daného státu neplatí. Jestliže vyjíždíte do takového státu, musíte při vjezdu do této země uzavřít takzvané hraniční pojištění, které povinné ručení do jisté míry nahrazuje.

Mít správné pojištění je výhodou

Ne každý majitel uzavírá pro své vozidlo havarijní pojištění. Pokud se však vydává na delší cestu do zahraničí, je vhodné o něm uvažovat. V cizím prostředí, kde si nejsme zcela jisti místními předpisy, se můžeme dostat do situace, kdy se nějaká ta nehoda stane. Zajímavou možnost nabízí například pojišťovna Uniqua, u které můžete uzavřít sezónní nebo měsíční havarijní pojištění. To pak kryje rizika například přes léto nebo právě při cestě do zahraničí.

Cestovní pojištění je zárukou

Abyste zvládli veškeré nepříjemné situace a překonali je nejen bezpečně, ale také bez zásadní finanční ztráty, je dobré mít uzavřeno cestovní pojištění. Podle varianty, kterou si zvolíte, určíte také rozsah vašeho krytí. Součástí by mělo být i pojištění léčebných výloh, kdy za vás pojišťovna uhradí nezbytné náklady na ošetření při úrazu nebo nenadálém onemocnění, náklady na léky, přepravu do zdravotnického zařízení i převoz do místa vašeho bydliště.
Obsahem by mělo být i úrazové pojištění. Vyvarujete se tak finanční závislosti v době nezbytného léčení úrazu nebo v případě, že úraz zanechá trvalé následky. Pojištění odpovědnosti za škodu občana vás pak zbaví nepříjemných starostí v okamžiku, kdy v cizině něco neúmyslně poškodíte, zničíte nebo někoho zraníte.
Sjednat si můžete i pojištění storna, pokud máte již třeba v cílové destinaci zaplacené ubytování a před vaší cestou či během ní se vyskytnou nějaké nepředvídatelné okolnosti, které vám znemožní do cíle dojet. Pojišťovny v poslední době poměrně značně rozšířily možnosti uplatnění pojištění storna zájezdu. Například u pojišťoven Allianz a Uniqua můžete toto pojištění využít třeba i v případě podání žaloby o rozvod manželství před společnou cestou. Samozřejmostí jsou závažné zdravotní problémy, ale v dnešní době nabývá na významu i storno z důvodu terorismu. V komplexním cestovním pojištění může být také zahrnuta odpovědnost škody způsobené domácím zvířetem ve vlastnictví pojištěného.
Mějte na paměti, že pokud si sjednáte cestovní pojištění až za hranicemi, tedy během pobytu v cizině, začne platit až během několika dnů. Je proto dobré myslet na pojištění už před odjezdem. V takovém případě platí prakticky ihned po zaplacení pojistného.

Pozor na limity pojištění

Zatímco některé pojišťovny či banky u cestovního pojištění, například k platebním kartám, mají stanovenou maximální výši plnění za léčení, u velkých pojišťoven, například u pojišťovny Allianz, máte pojištění léčebných výloh bez limitu. Vhodné je také podívat se na to, zda se pojištění vztahuje také na případné sportovní aktivity, kterým se budete při pobytu v zahraničí věnovat. Nastavte si vždy přiměřenou výši pojistných částek. Vyplatí se myslet na dostatečné, nikoli jen nejlevnější pojištění. Platí, že čím odlehlejší, zaostalejší a méně lidnatá je oblast, kam míříte, nebo čím dražší z hlediska zdravotní péče, tím vyšší částky krytí byste měli volit. Vždy se také informujte na výluky z pojištění.
Cestovní pojištění do zahraničí se uzavírá většinou individuálně nebo jako rodinná forma. Při opakovaných častějších výjezdech je dobré volit roční cestovní pojištění – je to levnější, snadnější a klient na to nemusí myslet při každém vycestování.

Nepodceňujte případná nebezpečí

Při cestách do zahraničí bychom také měli zohlednit aktuální situaci v destinaci, kam míříme. Na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí najdete aktuální přehled zemí, lokalit nebo regionů, kde hrozí turistům akutní rizika. Pojišťovny se také tímto přehledem řídí ve svých podmínkách – nedoporučuje-li kompetentní úřad někam cestovat, cestovní pojištění se na pobyt v těchto oblastech většinou nevztahuje.

Pokud způsobíte v zahraničí nehodu

Jestliže na cestách způsobíte nehodu, vždy ve vlastním zájmu trvejte na přivolání policie. Napište si SPZ zúčastněných vozidel, jména a adresy jejich majitelů a řidičů včetně údajů o jejich pojištění. Poznamenejte si jména a adresy případných svědků. Mnohdy tyto informace mohou mít pro likvidaci pojistné události zásadní význam. Po návratu z ciziny neprodleně informujte o nehodě svoji pojišťovnu. Jestliže potřebujete poradit, jak postupovat, a nemůžete kontaktovat svoji pojišťovnu, obraťte se na adresu nebo telefon národní kanceláře pojistitelů země, kde došlo k nehodě.

Pokud někdo způsobil škodu vám

Opět ve vlastním zájmu volejte vždy k dopravní nehodě policii. Napište si jméno, adresu, SPZ a identifikační znaky viníka dopravní nehody. Napište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Zjistěte si, u které pojišťovny je viník nehody pojištěn z odpovědnosti z provozu vozidla, a společně vyplňte záznam o dopravní nehodě. Bezprostředně po nehodě je vhodné kontaktovat (nejlépe ještě v době pobytu v zahraničí) národní kancelář pojistitelů a dohodnout se s ní na dalším postupu, zpravidla minimálně na provedení prohlídky poškozeného vozidla. Jestliže potřebujete jakkoliv poradit, obraťte se na linku své pojišťovny.

Když nerozumíte, nepodepisujte

V zahraničí dejte pozor, na jaké dokumenty připojujete svůj podpis. Zvláště v případech, kdy vše není jasné nebo nerozumíte lokálnímu jazyku. Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Případně se můžete poradit s asistenční službou své pojišťovny na telefonu. Podepíšete-li nějaký dokument, je pak už velmi komplikované věc rozporovat nebo zvrátit ve váš prospěch.

Uschovejte si veškeré doklady

Pro vyřízení pojistné události je třeba doložit veškeré náklady, které jste v této souvislosti vynaložili. Shromážděte všechna potvrzení nebo paragony a předejte je pojišťovně po návratu domů. Pamatujte současně, že pojišťovna uhradí jen takové náklady, které byly zaplaceny efektivně a prokazatelně na řešení nastalé situace. Je třeba hledět na přiměřenost zvoleného řešení. I zde lze doporučit předem dohodnout postup s asistenční linkou, aby se předešlo zbytečným diskusím o vhodnosti a účinnosti nákladů k náhradě. Většinou je podle pojistných podmínek potřeba, abyste nahlásili svoji škodu ze zahraničí do třiceti dnů po návratu domů. Jde hlavně o prvotní registraci události, všechny ostatní náležitosti a dokládání mohou následovat i poté.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

 

Při cestě do zahraničí se pojištění vyplatí