Třídíme odpad

Rubrika: Hospodaření

V městských sídlištích, satelitech nebo na vesnicích jsou už barevné kontejnery na tříděný odpad běžnou praxí. Stále častěji se ale nádoby na tříděný odpad objevují i v chatařských osadách. I na chatě nebo chalupě tak můžete třídit odpad o sto šest.

Prázdné PET lahve, igelitové sáčky, papírové obaly od mouky, cukru, rýže, skleněné lahve od vína, skleničky od hořčice, kečupu a majonéz nebo nápojové kartony od džusů – to je běžná skladba odpadů, které během víkendového pobytu na chatě vyprodukujete. Pro prázdné skleničky od majonéz, hořčic nebo kompotů najdete nejspíš další uplatnění při zavařování sezónního ovoce a zeleniny. Ostatní tříditelné odpady už můžete v mnoha rekreačních oblastech třídit do barevných kontejnerů nebo barevných pytlů. Ale co dělat, když tuto možnost nemáte? Nevadí! Třiďte odpad do velkých igelitových pytlů a jednou za čas je vyvezte do barevných nádob ve městě, kde máte trvalý pobyt.

S objemným odpadem do sběrného dvora

A co s odpady, které se do barevných kontejnerů nevejdou nebo do nich nepatří? S rozbitým plastovým nábytkem nebo se starými okny zajeďte do sběrného dvora. Ale pozor! Odběr odpadů kromě elektrospotřebičů je ve sběrném dvoře vázán na místo trvalého bydliště. Jinde od vás odpad převezmou také, ale zpravidla za poplatek. A na běžné odpady z domácností, které nelze třídit, jsou pak popelnice na směsný odpad. Platby za svoz, způsob a frekvekce svozu jsou pro chataře napříč republikou odlišné.

Kontejner na odpad

Při velkém úklidu nebo při rekonstrukci, u které se počítá s likvidací mnoha věcí, si můžete objednat celý kontejner, který se platí. Existují dva typy – buď na stavební suť, nebo velkoobjemový.
Do velkoobjemového patří starý nábytek, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, záchody, sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Tyto předměty nenáleží do komunálního odpadu!
Do kontejneru na stavební suť pak vkládáme zeminu, beton, cihly, kamení, omítky, sklo, kovy, plasty, sádrokarton, kabely, tašky, keramické výrobky, sádru, dřevo a dřevěné konstrukce (trámy, okna, dveře, krovy), zkrátka všechno, co vzniká při bourání domu. Do tohoto kontejneru na stavební suť nedáváme nebezpečný odpad jako azbest nebo barvy, které vyžadují samostatnou likvidaci.

Text: Martina Lžičařová
Foto: Shutterstock

 

 

Třídíme odpad