U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přežije košíkářství rok 2100?

Kategorie: Volný čas | Autor: iva

Bylo by škoda, kdyby znalosti tradičních technologických postupů při zpracovávání přírodních materiálů (třeba právě košíkářství) zanikly. Ovšem pokud mají přežít, musí si tímto způsobem vyrobené předměty najít své místo v dnešní době a člověku prakticky sloužit. Nelze jen kopírovat staré vzory. Proto je záslužná snaha Českého národního podniku, který – stejně jako dříve ÚLUV – podporuje tradiční řemeslnou výrobu, ale současně podněcuje výtvarníky a designéry k hledání nových forem. V loňském roce ČNP vypsal soutěž na téma Malý úložný prostor. Jejím cílem bylo pomocí tradičních řemeslných postupů a s využitím přírodních materiálů vytvořit předměty, které by oslovily současného člověka. Mezi oceněnými pracemi nebyly výrobky přímo z proutí, ale jednu z 1. cen si odnesly koše pletené z pedigu (štípaný španělský rákos) autorky Dany Ptáčkové a zvláštní ocenění dostaly ošatky pletené z orobince od Adély Dandové. Určitě byste pro ně ve svém bytě našli praktické využití, nemám pravdu?

Přežije košíkářství rok 2100?