U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Sami sobě instalatéry

Kategorie: Dílna | Autor: fx, kš

REKONSTRUKCE

Ve starších domech a chalupách bývají přívody teplé a studené vody instalovány ve výši 110-115 cm nad podlahou, s roztečí 100 nebo 150 mm, které jsou vhodné pro připojení stěnové baterie. Pokud bychom chtěli instalovat umyvadlo se stojánkovou baterií, je nutné upravit k tomu přívodní a odpadové potrubí. Většina nových umyvadel je tvarově upravena k zavěšení na stěnu pomocí speciálních hmoždinek a kotevních šroubů s maticemi. Jsou však k dostání iumyvadla s rovnými dosedacími plochami po stranách, které můžeme upevnit jak na litinové konsoly tak přímo do pultů nebo skříněk v koupelně.

Upevnění umyvadla

Sama montáž umyvadla není nijak složitá; víc práce nám dá vyměření vhodného místa pro něj a zejména dodržení jeho vodorovnosti. Jestliže se na milimetr nestrefíme, pak na plochách pro odkládání mýdla bude trvale stát voda, v případě, že jde o dřez, bude na dně zůstávat loužička. Jestliže koupelnu teprve zřizujeme, doporučujeme umístění umyvadla vyměřit tak, aby i nejmenší členové rodiny na ně dosáhli. Nové umyvadlo budeme upevňovat podle umístění přívodů teplé a studené vody. Mezi nimi by mělo být vyústěno odpadové potrubí. Na obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny doporučené míry k montáži umyvadla se stojánkovou umyvadlovou baterií. Menší výška od podlahy k okraji umyvadla se doporučuje, pokud je budou používat starší osoby. Umyvadlo nejprve přiložíme na stěnu do požadované výšky, v ose s odpadovým potrubím. Vyznačíme umístění upevňovacích otvorů na stěnu a potom vyvrtáme díry pro hmoždinky. Do hmoždinek zašroubujeme kotevní šrouby tak, aby vyčnívala část se závitem pro matici asi 5 cm ze stěny, v případě větší tloušťky zadní stěny umyvadla o něco více. Na zadní část umyvadla, která bude přiléhat na stěnu, naneseme proužek trvale elastické spárovací hmoty.

Montáž dřezu

Dřezy, neodmyslitelně patřící k základní výbavě kuchyně, se dnes již téměř vůbec neinstalují samostatně na zeď, neboť se staly pevnou součástí kuchyňské linky. Nově vyráběné dřezy se od původních smaltovaných podstatně liší materiálem, tvarem i celkovým vybavením. Nádoba na mytí bývá doplněna menší nádobou na oplachování, a odkapávací plochou. Dřezy mohou být vybaveny kohoutkovými nebo pákovými bateriemi, přepadovou trubkou a ovládáním výpustného ventilu přímo z baterie. Na odpadní ventil může být napojen také odpad z myčky nádobí nebo pračky. Dřezy jsou obvykle dodávány včetně ventilů a sifonů. Montáž dřezu není o nic složitější než montáž umyvadla. Před usazením dřezu do předem připraveného výřezu v kuchyňské pracovní desce přilepíme k jeho okraji těsnicí pásku, na kterou dřez nasadíme a se spodní strany přitáhneme upevňovacími svorkami. Pokud nemáme u dřezu instalovánu nástěnnou baterii, upevníme na desku dřezu stojánkovou baterii. Pod těleso baterie i na spodní stranu desky vložíme těsnění a převlečnou maticí baterii upevníme k desce. Přívod teplé a studené vody instalujeme podobně jako u baterie umyvadlové. K odtokovému ventilu napojíme trubku přepadu a odpadní trubkou pevnou nebo flexibilní napojíme sifon k odpadnímu potrubí.

________________________________

1. Umyvadlo nasadíme na kotevní šrouby, nasuneme na ně pružné podložky a upevňovací matice. Budeme je utahovat střídavě, aby v tělese umyvadla nevzniklo jednostranné pnutí.

2. Závity rohových ventilů ovineme konopím, potřeme těsnicí pastou a našroubujeme je do přívodů teplé a studené vody. Vývody ventilů se závity budou směřovat vzhůru.

3. Do výtokového otvoru umyvadla upevníme s příslušným těsněním odtokový ventil, který spojíme s jeho spodní částí a sifonem. Sifon napojíme na odpadní trubku pomocí gumové vsuvky.

4. Na otvor v tělese umyvadla vložíme těsnění a pružné hadice k připojení teplé a studené vody prostrčíme otvorem. Se spodní strany nasuneme druhé těsnění a převlečnou maticí upevníme baterii na umyvadlo.

5. Pokud jsou přívodní hadice dlouhé, zkrátíme je a nasuneme na ně převlečné matice s kužely, podložkami a těsněními. Matice citlivě dotáhneme stranovým klíčem ke šroubení rohových ventilů.

6. Zkontrolujeme a upravíme správnou polohu vododovodní baterie a těsnost montáže odtokového ventilu. Mezeru mezi umyvadlem a stěnou utěsníme trvale elastickým sanitárním tmelem.

__________________________________

Údržba a čištění odpadního potrubí

V umyvadle a dřezu se časem zachytávají pevné látky, které se spojí s mastnými usazeninami na stěnách odpadního potrubí. Obvykle není možné určit přesné místo a rozsah ucpání. Proto postupně zkoušíme tyto způsoby:

* Propláchnout odpadní ventil vodou s přídavkem čisticího prostředku.

* Protlačovat vodu gumovým zvonem při utěsněném přepadovém otvoru.

* Zavést tlakovou vodu hadicí od kohoutku vodovodní baterie do výtoku. Přitom utěsníme konec hadice ve výtoku a přepadový otvor hadříkem.

* Odpojíme sifon a vyčistíme šálek nebo koleno pachové uzávěrky.

* Odpojíme odpadní trubku od sifonu a zavedeme do ní instalatérskou ocelovou pružinu nebo ohebný pásek k pročišťování potrubí.

* Velmi účinná je prevence před zanesením potrubí. Stačí alespoň jednou týdně nasunout na raménko vodovodní baterie kousek hadice, kterou usměrníme proud vody do sifonu, a plným proudem teplé vody opakovaně vydatně propláchneme sifon i odpadní trubku.

__________________________________

Kompletace zápachových uzávěrů

Umyvadla i dřezy mohou mít šálkový nebo trubkový zápachový uzávěr, který brání průchodu pachu z odpadního potrubí do místnosti. Šálkový zápachový uzávěr (sifon) má ve spodní části odnímatelnou nádobku, do které zasahuje trubka odpadního ventilu. Voda, která v nádobce zůstává, uzavírá průchod pachu. Trubkový uzávěr má ve spodní části trubkové koleno s přepadem, které zůstává zaplněno vodou až k hraně přepadu. Voda brání průchodu pachu z potrubí do místnosti. Na trubkový uzávěr je možné připojit přepadovou trubku dřezu a také ventil na připojení odpadu myčky nebo pračky.

Sami sobě instalatéry