U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘESTAVBA PODKROVNÍCH PROSTOR

Kategorie: Dílna | Autor:

Přestavba nevyužitých podkrovních prostor nabízí možnosti rozšíření, či získání nových obytných místností. Je to výborný způsob jak rychle a levně získat potřebné prostory na bydlení. Pro půdní vestavby jsou sádrokartonové konstrukce ideálním řešením. Jak konkrétně postupovat při montáži podkroví nám poradili odborníci ze společnosti Rigips. Petr Petříček

1. Vkládání tepelné izolace

Nejdříve vložíme mezi krokve tepelnou izolaci. Měla by být zhruba o jeden centimetr širší než prostor mezi krokvemi. V případě, že izolace mezi krokvemi sama nedrží, je možné ji zajistit po dobu montáže vázacím drátem. Pokud výška profilu krokví nestačí pro tloušťku izolace, lze ji zvýšit předsazenými latěmi. Jednotlivé díly izolace se vkládají vždy beze spár v těsné návaznosti na jednotlivé prvky v konstrukci. V některých případech je možné vložit izolaci až po montáži konstrukce.

2. Montáž podkonstrukce

Na stropní a šikmou trámovou konstrukci (krokve) se připevní podkonstrukce. Tvoří ji ocelové tenkostěnné CD a UD profily. Rozteč montážních CD profilů je maximálně 500 mm. CD profily se připevní ke stropní konstrukci pomocí krokvových závěsů, eventuálně pomocí stavěcích třmenů nebo přímých závěsů. Krokvové závěsy se připevní dvojicí vrutů s plochou hlavou typu FN. Aby byla podkonstrukce od zdí akusticky oddělena, podlepíme obvodový UD profil pěnovým těsněním.

3. Instalace parozábrany

K montážnímu přichycení parozábrany na podkonstrukci se použije například terčů z oboustranně lepicí pásky. Při montáži parozábrany je třeba dbát na to, aby napojení jednotlivých pruhů bylo podloženo profilem a vzájemný přesah jejích pruhů byl minimálně 150 mm. Přesah je důležitý, aby nemohla pronikat zkondenzovaná nebo havarijní vlhkost.

4. Opláštění deskami

Desky Rigips se osazují zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních profilů. Při opláštění zachováme zásadu převazování příčných spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily (spáry desek nesmějí tvořit kříž). Sádrokartonové desky upevníme samořeznými šrouby typu TN délky 25 až 55 mm podle druhu podkonstrukce a tloušťky opláštění. Vzdálenost šroubů na stropech a šikmých částech opláštění je maximálně 170 mm.

VÝROBCI, PRODEJNÍ MÍSTA A DALŠÍ INFORMACE:

www.rigips.cz

www.knauf.cz

Literatura

Montážní příručka pro sádrokartonáře, Rigips, Praha, 2006

Velká kniha sádrokartonu, Rigips, Praha, 2006

Cech sádrokartonářů ČR

– www.cechsdk.cz,

e-mail: info@cechsdk.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO KNAUF A RIGIPS

PŘESTAVBA PODKROVNÍCH PROSTOR