U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pozvánka do Tuležimi

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

5. – 7. 7.   DNY HER – středověké hry pro děti i dospělé

   
   (středověká kopaná, tlučení špačků, střelba z luku,

   
   dovednosti s mečem, souboj s cepy na kládě aj.)

5. 7.   CYRILOMETODĚJSKÝ VEČER aneb MYTOLOGIE

   
   STARÝCH SLOVANŮ – jedinečné drama pohanství

   
   a křesťanství, kácení pohanských model, boj o víru,

   
   dobový šerm, hudba, tanec, oheň, medovina (od 19 hodin)

13. – 14. 7.   DNY STAVBY – ukázky stavebních postupů, roubené

   
   konstrukce, práce se dřevem a sekerou

20. – 21. 7.   SVATEBNÍ SLAVNOSTI – svatební obřad a zvyklosti,

   
   lidové zpěvy

27. – 28. 7.   SVATOJAKUBSKÉ SLAVNOSTI – obřad shazování

   
   kozla z věže kostela, letní oběť za zdar úrody,

   
   středověká hudba a tanec

Středověké městečko Tuležim, unikátní skanzen českého venkova 14. století, najdete v Praze 13, Stodůlky – Řeporyje. Podrobnosti na adrese: www.tulezim.cz, tel.: 0603 841 941.

Pozvánka do Tuležimi