U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DREMEL a KNAUF: JAK OBNOVIT KRÁSU OBKLADŮ

Kategorie: Stavba | Autor: Připravili jan a tt

Pro odstranění zašlých, případně vydrolených spár doporučujeme zvolit přístroj Dremel doplněný frézovacím nástavcem. Profrézovanou spáru zbavenou prachu (vysavačem, štětcem nebo vyfoukáním) je třeba vyplnit vhodnou spárovací hmotou, buď na bázi cementu nebo silikonovým tmelem. Firma Knauf vyrábí široké barevné spektrum spárovacích hmot a k nim ve stejném odstínu silikonové tmely. V popisovaném případě byly použity obě: spáry mezi obkládačkami byly spárovány cementovou hmotou Fugenweiß, napojení mezi obkladem a vanou byla – vzhledem k nestejné tepelné roztažnosti kovu a keramiky – spárována sanitárním silikonem. U plastových sprchových koutů a van je vhodnější použít Neutral Silikon. Výsledek splnil očekávání.

Jak ošetřovat povrchy obkládaček

Armaturen Reiniger je čisticí prostředek sloužící k odstraňování usazených nečistot a vápenných usazenin (vodního kamene), zbytků mýdla, mastnoty, produktů koroze apod. v kuchyni, koupelně a na WC. Je určen k ošetření obkládaček, chromu, ušlechtilé oceli, skla, keramiky a plastů. Je vhodný do interiéru i exteriéru. Aplikuje se stříkáním; po krátkém působení se opláchne vodou. Plastová nádobka (tzv. pumpspray) s čističem má objem 500 ml. Jiným známým prostředkem je Fliesen- und Sanitärreiniger určený pro čištění veškerých součástí v koupelnách a WC včetně umývadel a sanitární keramiky. Přípravek rozpouští a odstraňuje vápenné usazeniny, mýdlové nánosy, tuky apod.

Na co si dát pozor

* Při renovaci koupelny se může stát, že zapomeneme, že těsně za obkládačkami je elektrické vedení nebo olověné potrubí a frézováním je narušíme.

* Jestliže sejmeme frézovací nástavec z pohonné jednotky a frézujeme například spáru nad vanou, dáváme pozor, abychom nepoškodili smalt vany nebo obkládačky.

* Silikonovou spárovací hmotu musíme tvarově upravit a uhladit ihned po vytlačení z kartuše, jinak nebude spára hladká.

* Čisticí prostředky jsou natolik výkonné, že mohou narušovat některé materiály (například mramor); při nákupu bychom měli jejich vhodnost ověřit.

1. Spáry mezi obkládačkami byly vinou vlhka zašlé a povrch spárovací hmoty místy ztrácel soudržnost. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že spárování musí být obnoveno.

2. Pro vyškrábnutí zvětralé spárovací hmoty ze spár jsme zvolili multifunkční přístroj Dremel 3981 doplněný frézovacím nástavcem typ 568 a osazený speciální frézou.

3. Dva protilehle umístěné výstupky na rozšířeném okraji frézovacího nástavce umožňují, aby nástroj prořezával výhradně spárovací hmotu a nenarušoval hrany obkládaček.

4. Vyfrézování poměrně hluboké drážky v pevné spárovací hmotě je velmi rychlé a bezkonkurenčně kvalitní – drážka má hladké okraje a nijak nezasahuje do obkládaček.

5. Spáru mezi vanou a spodní řadou obkládaček, kde by frézovací nástavec překážel, je možné díky malé hmotnosti stroje vyfrézovat “z ruky”. Drážka vede nástroj sama.

6. Namíchanou spárovací hmotu (podrobný návod je vytištěn na zadní straně sáčku) jsme nanesli v silnější vrstvě do vyfrézované spáry, přebytek jsme setřeli gumovou stěrkou.

7. Přebytečné množství spárovací hmoty jsme odstranili – buď vlhkým hadříkem či houbou, po vytvrzení (nejlépe druhý den) jsme očistili obkládačky suchou textilií.

8. Pročištěnou drážku je třeba vyplnit některou ze spárovacích hmot. V našem případě jsme použili silikonový sanitární tmel zaručující naprostou vodotěsnost spáry.

9. Okamžitě (nejpozději asi po deseti minutách) po aplikaci silikonového tmelu jsme jeho povrch uhladili (hadříkem namočeným do vody se saponátem).

Robert Bosch odbytová spol. s r.o.

divize EW – Dremel

Pod višňovkou 25/1661, 142 01 Praha 4 – Krč

Tel: 02-61300406, Fax: 02-61300517

Knauf Praha spol.s r.o.

Francouzská 94, 101 01 Praha 10

tel.: 02 / 72110136

e-mail: chemie@knauf.cz

DREMEL a KNAUF: JAK OBNOVIT KRÁSU OBKLADŮ