Pozor, sníh na střeše může být nebezpečný

Rubrika: Market

Je až zarážející, kolik majitelů domů se šikmou střechou nemyslí na ochranu před sněhem. I když se poslední roky zdají zimy mírné, o to více pak nárazově přibývá extrémních srážek jak sněhových bouří, tak i přívalových dešťů. I pro tyto extrémy musí být střecha připravena a zabezpečena.

Sněhové zábrany by měly být součástí každé střechy, jejich množství a rozmístění na střeše pak vždy v závislosti na sněhové oblasti a místních klimatických podmínkách. Plánujete-li stavbu nebo rekonstrukci střechy, myslete už od počátku na to, že v našich klimatických podmínkách jsou sněhové zábrany šikmých střech nevyhnutnou součástí střechy.

Co se může stát

K nejčastějším škodám, které způsobí sníh, patří narušení statiky střechy, zničená střešní krytina a poškození okapů, odvětrání, vikýřů a dalších doplňků. Kromě toho může padající sníh poškodit auta nebo jiné předměty, či dokonce ohrozit osoby v blízkosti domů. Na střeše bez sněhových zábran nebo se špatně rozmístěnými zábranami se sníh chová jako lavina. Když se odtrhne, s velkou silou se řítí po rovině střechy a bere s sebou všechno, co mu stojí v cestě.

Plocha

Sněhové zábrany šikmých střech jsou v  našich podmínkách nevyhnutnou výbavou střechy.

Účinná je pouze vhodná protisněhová ochrana

Na ochranu před sněhem slouží vhodně zkombinované sněhové háky, sněhové tašky a sněholamy. Tyto prvky mají zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně odtával, a  zabránit sesuvům sněhových lavin a  tvoření ledových závalů. Opatření proti sesuvu sněhu mají optimální účinek, pokud je na střeše vhodně použit a rozložen správný počet prvků. Počet a rozmístění prvků se stanovuje individuálně v  závislosti na  sklonu střechy a  sněhové oblasti. Spotřeba se pohybuje v rozmezí 1,5 až 5 ks/m2 plochy. Nejdůležitější je pojistit zejména místa s největším rizikem poškození (střešní okna, vikýře apod.). Vhodné rozmístění zkonzultujte se stavebním dozorem a realizační firmou.

Pozor na chyby

Špatně umístěné sněhové zábrany mohou být dokonce nebezpečnější než střecha bez sněhových zábran. K  nejčastějším chybám patří umístění zábran a háků v jedné řadě, malé, nedostatečné množství zábran nebo použití pouze liniových zábran. Umístíme-li masivní zábrany pouze ve  spodní části střechy, riskujeme, že sníh sesouvající se dolů vytrhne vše, co vyčnívá z roviny střechy – spodní hrany tašek, střešní prostupy, části nařezaných tašek v úžlabí a podobně. Proto jediné správné řešení je rozmístit protisněhové zábrany rovnoměrně po celé ploše střechy podle schémat platných pro danou sněhovou oblast.

Porovnejte si

Tato dvě schémata ukazují rozmístění protisněhových prvků na střeše. Schéma A platí pro rovinaté oblasti například v okolí Plně nebo Prahy, se schématem G budou pracovat ve Špindlerově Mlýně nebo na Šumavě.

 

 

 

 

 

Schéma A: Každá osmá taška v každé řadě – jedna protisněhová taška nebo hák + jedna celá řada nad okapem. Spotřeba asi 1,3 ks/m2. Schéma G: Každá druhá taška v každé řadě – jedna protisněhová taška nebo hák + jedna celá řada nad okapem. Spotřeba asi 5,0 ks/m2.

Plánujete stavbu domu v oblasti s velkým množstvím spadlého sněhu? Víme, na co si musíte dát pozor!

 • Vyberte si jednoduchou střechu s miminem prostupů nadstaveb a vikýřů s výrazným přesahem přes obvodové zdivo.
 • Sklon střechy orientujte proti směru převládajících větrů, strmější sklon střechy
  orientujte na sever, střechy s menším sklonem na jih.
 • Pokud má střecha několik různých sklonů, menší sklon má být u  hřebene, větší u okapu, aby se sníh při sesouvání nehromadil na střeše, nepřetěžoval krov a netvořil ledové bariéry.
 • Střechu zateplete až k hřebeni, omezíte tím vznik námraz na  rubu pojistné hydroizolační fólie v důsledku případných netěsností.
 • Zvažte použití plného bednění s difuzně otevřenou pojistnou fólií, která je vhodná na bednění.
 • Speciálně si dejte pozor na  netěsnosti a  tepelné mosty. Mějte vždy na  mysli, že
  v případě nesprávného konstrukčního řešení střechy může při velkém množství sněhu a jeho hromadění na okrajích střechy voda zatékat i do vnitřních prostor.
 • Vyberte si dostatečně pevné, mrazuvzdorné a málo nasákavé tašky. Tyto podmínky v plné míře splňují všechny výrobky ze sortimentu Tondach.
 • Ukládejte tašky na střed vůle ve vodních zámcích s  ohledem na  teplotní dilataci a kapilární vzlínání.
 • Připevňujte všechny tašky na  obvodě střechy.
 • Nad vchody, pěší komunikace, případně níže položené konstrukce umístěte sněholamy.
 • Při řešení bleskosvodů používejte speciální tašky střešního systému.

Věděli jste?

 • Sněhové zábrany se dají na střechu namontovat i dodatečně.

Náš tip

Tondach nabízí nejen protisněhové háky, které jsou tvarem dokonale přizpůsobené střešní tašce, ale i protisněhový komplet se sněhovou mřížkou vhodný pro všechny typy střešních tašek.

www.wienerberger.cz

Komerční prezentace

Uložit

Pozor, sníh na střeše může být nebezpečný