Pozor, chodec!

Rubrika: Auto

Každý řidič by si měl uvědomit, že někdy je i on chodcem. Někteří na to bohužel při usednutí za volant zapomínají.

Automobil dává některým řidičům svou rychlostí a silou pocit určité nadřazenosti. Pohled do statistik ukazuje, že 1000 nehod způsobených srážkou vozu s chodcem končí v 55 případech smrtí, zatímco u vzájemných kolizí vozidel připadá na 1000 nehod „pouze“ 3,9 usmrcených.

Vinni jsou i chodci

Na druhé straně chodci například v roce 2007 zavinili 1576 nehod. Nejtragičtější příčinou těchto nehod bylo neopatrné nebo náhlé vstoupení chodců do vozovky z chodníku nebo krajnice – bylo to 714 nehod a zahynulo při nich 16 chodců. Specifikem nehod zaviněných chodci je vysoký počet kolizí způsobených pod vlivem alkoholu – 196 chodců (viníků) bylo v době nehody ovlivněno alkoholem.

I na přechodu pozor

Podíl chodců, kteří zahynuli při dopravní nehodě, patří u nás bohužel k nejvyšším v Evropě a svědčí o stále malé ochraně chodců v silničním provozu. Nepočítaje v to hazardování se životem v případech, kdy chodci nevyužijí vyznačeného přechodu, podchodu či nadchodu, či dokonce přelézají ochranné zábradlí či přecházejí na červenou.

Na přechodu typu zebra je chodec jednoznačně chráněn – pokud dodrží svoje povinnosti. Naši řidiči si počínají zvlášť nebezpečně při souběžné jízdě v několika jízdních pruzích. Případů, kdy vůz vpravo dá chodci přednost, ten vstoupí do vozovky, ale řidič v levém pruhu nezastaví a chodce smete, je bohužel mnoho.

Šance chodce na přežití střetu s jedoucím vozidlem také výrazně stoupá se snížením rychlosti. To vedlo ke stanovení maximální rychlosti v obci na 50 km/h. Bohužel i tato rychlost může být někdy podmínkám provozu nepřiměřená.

Chodec kontra řidič

Na druhé straně jsou někteří chodci přesvědčeni o jakési své „absolutní přednosti“ na přechodu. Chodec by si měl ale také uvědomit, že například nesmí vstupovat na přechod nebo vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem a také musí dát přednost tramvaji. Řidič vozidla s výjimkou řidiče tramvaje je pak povinen umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Proto se musí řidič přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby před ním mohl zastavit. To neplatí na křižovatce s řízeným provozem nebo na přechodu se světelným signalizačním zařízením.

Předvídavost je nutná

Důležitá je u řidičů i chodců předvídavost. Řidič musí odhadnout, jak zareaguje chodec, který vkročil na silnici a auto spatřil na poslední chvíli. Někdy řidič předjíždí zastavující tramvaj a neuvědomí si, že před ní může někdo přecházet. Stejně tak musí i chodci vzít v úvahu hmotnost vozu, mokrý nebo suchý povrch, typ silnice a z toho vyplývající brzdnou dráhu. Mezi další přestupky řidičů patří vysoká rychlost, jež neumožňuje včas zareagovat.

Chodci by se neměli snažit vynutit si při přecházení přes ulici přednost. Je-li řidič bezohledný, je pro chodce moudřejší raději počkat na chodníku, než riskovat zranění.

Rizikovým faktorem pro chodce je také déšť. V prudkém lijáku se člověk snaží co nejrychleji dostat pod střechu, a tak se při přecházení přes ulici příliš nerozhlíží. Má i horší odhad vzdálenosti a rychlosti přijíždějících vozidel, neuvažuje o prodloužené brzdné dráze na mokré vozovce.

Obtížný život s kočárkem

A nejen s kočárkem, ještě obtížnější to mají vozíčkáři. V posledních letech byly nemalými náklady sníženy nárožní obrubníky tak, aby byl usnadněn pohyb vozíčkářům i maminkám s kočárky. Řada řidičů se však chová, jako by tyto úpravy byly provedeny pro jejich pohodlné vjíždění na chodník.

Řidiči také zapomínají na předpis o zákazu parkování blíže než 5 metrů od hranice křižovatky či určené vzdálenosti parkujícího vozu od vyznačeného přechodu pro chodce – i zde dochází k situacím, kdy chodec s dětským kočárkem mezi parkujícími vozy vůbec neprojde.

Ochrana řidiče i chodců

Důležitá je ovladatelnost vozu. Je velký rozdíl mezi novějšími vozy s ABS a další elektronickou výbavou a staršími automobily, kterých se po našich silnicích pohybuje stále ještě velké množství.

Kromě bezpečnosti posádky auta se dnes většina světových výrobců automobilů snaží najít cestu, jak různými technickými řešeními nezávislými na řidiči ochránit i chodce před samotným nárazem, nebo alespoň zmírnit následky střetu. Jde například o různé kamerové systémy monitorující situaci kolem vozu a zasahující do provozu v případě ohrožení chodce nebo o různé formy vnějších airbagů.

Řidiči i chodci se musí rozhodnout, zda se vydají na cestu společného bezproblémového soužití. Vždyť většina z nás jsou řidiči, ale všichni jsme také chodci.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA

Pozor, chodec!