Poplatky spojené s rekreační nemovitostí

Není jich během roku rozhodně málo. To máte elektřinu, topení, vodu, komín, hromosvod, septik, pojištění a ještě nejste zdaleka u konce.

Mít svoji chalupu či chatu u lesa nebo rybníka je snem většiny Čechů. Obliba chataření a chalupaření po krátkém čase, kdy našince více lákalo cestování do blízkých i vzdálených zemí, opět vzrůstá na oblibě. Pokud právě nyní přemýšlíte o pořízení vlastního rekreačního objektu, možná vám následující řádky pomohou při výběru té správné nemovitosti. Chalupa či chata, to totiž není jen radost z odpočinku, romantika a kutilství, ale také řada poplatků, které je potřeba pravidelně platit.
Zájemci o koupi rekreační nemovitosti většinou na prvním místě řeší pořizovací cenu. Snaží se najít takový objekt, který se jim bude líbit, bude dostatečně prostorný, na pěkném místě a zároveň v odpovídající cenové hladině. Je ale potřeba si už v tu chvíli uvědomit, že pořizovací cena není to jediné, co byste měli sledovat. Vězte, že jakmile si pořídíte chatu nebo chalupu, nebudete nuceni platit jen za její provoz, ale že současně budete platit za aktuální bydlení. Zkrátka vás čekají hned dvoje výdaje a ne každý si je může dovolit, byť náklady za provoz chaty a chalupy většinou nešplhají do nekřesťanských výšek.

Daň a udržovací poplatky

Jakmile se stanete majiteli, musíte vznik vlastnického práva nechat za poplatek zapsat do katastru nemovitostí. Dále se musíte přihlásit na finančním úřadě, kde zaplatíte nejen daň z koupě chalupy či chaty, ale také budete každým rokem pravidelně platit daň z pozemku a nemovitosti. Ta se odvíjí od jejich velikosti, ale i plochy a účelu dalších staveb umístěných na pozemku.
Pokud si pořídíte objekt v chatové oblasti, můžete se setkat s povinností platit tzv. údržbový poplatek. Cena se samozřejmě liší oblast od oblasti, částka se pohybuje v rozmezí od 150 až 1 500 korun na sezonu a z tohoto poplatku se následně hradí údržba a opravy společného prostranství.

Komín, kotel, hromosvod

Dalším důvodem pro placení peněz navíc je komín a kotel. Na komín se vztahuje povinnost kontroly spalinových cest, kterou je třeba provést jedenkrát ročně. Komín je nutné zkontrolovat před začátkem topné sezony. Návštěva kominíka přijde nejčastěji na 300 až 500 korun.
Zákon také už několik let nařizuje pravidelnou dvouletou kontrolu kotlů. Cena za jejich revizi se pohybuje v řádu stokorun, záleží na složitosti a velikosti kotle. V případě, že byste revizi opomenuli a došlo k nějaké havárii, od pojišťovny nedostanete ani korunu. Za neprovedení revize navíc hrozí až několikatisícové pokuty.
Nejspíš jen malá část chalupářů a chatařů ví, že povinná je i revize hromosvodu. Vlastníte-li jakoukoliv nemovitost, měli byste pravidelně každých pět let nechat udělat revizi hromosvodu (bleskosvodu). Za vyhotovení zprávy zaplatíte od jednoho do dvou tisíc korun.

Elektřina, vodné, stočné, odpady

Pokud bude vaše nemovitost napojena na vodovod a kanalizaci, čeká vás placení vodného a stočného. Zaplatit budete muset i za občasné vyvezení žumpy. Budete-li k vytápění objektu využívat nejen kamen či kotle, ale občas si přitopíte mobilním radiátorem, musíte se připravit na to, že zaplatíte i více za elektřinu. Běžná záloha za dodávky elektrického proudu se u rekreačního objektu pohybuje od 300 do 500 korun.
Na chaty a chalupy se sice jezdí za účelem „vyčistit si hlavu“, ale zejména při dlouhodobějším pobytu se dnes jen málokdo obejde bez spojení se světem. K ostatním pravidelným zálohám tak musíte připočíst i ty za televizi a internet.
Další poplatek, který po vás může být požadován, je ten za svoz domovního odpadu. Pokud je chata či chalupa tam, kde příslušná obec odvoz odpadu zajišťuje, ať už budete mít svou popelnici, nebo je na odpadky přistaven společný kontejner, vznikne vám povinnost platit za jejich odvoz.

Pojištění a zabezpečení

Ke všem výše zmiňovaným poplatkům budete muset nejspíše připočítat i ty, za pojištění a zabezpečení vašeho objektu. Můžete se bez nich obejít, ale hodně tím riskujete. Navštěvujete-li svůj rekreační domek mimo letní sezonu jen sporadicky a nemohli jste odvézt jeho zařízení do bezpečí, neměli byste nad pojištěním příliš váhat. Rekreační objekty jsou pro zloděje vyhledávaným a vcelku snadným cílem.

Poslední položka

Myšlena je dědická daň. Tu už bude platit někdo z rodinných příslušníků, případně osoba, sdružení nebo instituce, kterou jste určili v závěti. Nejen, že se jedná o úkon pro blízké psychicky zatěžující, zároveň představuje i největší finanční zátěž co se poplatků týče. Tomu nemocní či seniorští chataři a chalupáři předcházejí tím, že nemovitosti přepisují na své nejbližší, neboť převod je bezplatný. Měli byste ho ale realizovat jen tehdy, jste-li si jistí, že nový majitel nemá dluhy, na jejichž umoření by mohla být nově nabytá nemovitost použita. Berete-li převod pouze jako formální záležitost, nezapomeňte si další užívání nemovitosti vymezit v darovací smlouvě. Nikdy nevíte jak „osud zamíchá kartami“.

Text: René Flášar
Foto: Shutterstock

Poplatky spojené s rekreační nemovitostí

Poplatky spojené s rekreační nemovitostí