U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pokládáme novou podlahu

Kategorie: Stavba | Autor: rb, foto archiv, kresby Vladimír Procházka

Jestliže chcete vyměnit stará podlahová prkna, poškozená na více místech, je lepší nahradit je všechna novými. Mohou být buď s kolmými hranami nebo

s perem a drážkou. Technika pokládky se liší jen nepatrně.

* Tloušťku prken volíme podle vzdálenosti spodních trámků (polštářů); čím jsou od sebe dál, tím tlustší by měla být prkna.

* První prkno položíme podél stěny kolmo k trámkům a u stěny necháme 10 mm dilatační spáru; prkna s drážkou ukládáme drážkou ke stěně.

* Do každého trámku přiklepneme prkno dvěma hřebíky; prkno s perem můžeme přibít na okraji “skrytě” pod úhlem 45°.

* Prkna kratší než pokrývaná plocha přiřízneme tak, aby spáry mezi prkny byly přesně vycentrovány na trámcích, ale rozloženy napříč místnosti.

* Položíme dalších 5 – 6 řad (bez hřebíků), pak přitlačíme prkna těsně k sobě a celou skupinu upneme dvěma upínáky (hrany chráníme odřezkem); pak přibijeme hřebíky postupně od středu ke krajům.

* Pokračujeme, než nám zbude méně než jedna šířka prkna; to poslední ohoblujeme na míru tak, aby u stěny opět zbyla 10 mm spára.

Podlahu ošetříme nátěrem a přibijeme připravené a natřené podlahové lišty.

Pokládáme novou podlahu