U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nová práva myslivců

Kategorie: Právo | Autor: rb

Pojedete-li na houby cestou, která patří k účelovým komunikacím v honitbách Českého mysliveckého svazu, musíte na pokyn myslivecké stráže zastavit. Od 1. července letošního roku totiž platí nový zákon o myslivosti, který stanoví, že tato stráž (měla by mít při své činnosti průkaz myslivecké stráže a služební odznak) je v honitbě “oprávněna zastavit a prohlížet dopravní prostředky, včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře.”Předchozí úprava opravňovala mysliveckou stráž rovněž k prohlídce zavazadel ve vozidle, ovšem pouze v případě, že zadržela osobu, která byla přistižena při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, popř. osobu, kterou přistihla v honitbě s loveckou výstrojí či se střelnou zbraní (pokud nešlo o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň). Nový zákon sice stanoví, že prohlídka dopravních prostředků a zavazadel nesmí sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř, je z nové úpravy přece jen cítit snadnou zneužitelnost takového ustanovení,

Nová práva myslivců