U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POJIŠŤOVNA POMÁHÁ TŘIKRÁT

Kategorie: Aktuálně | Autor:

Majoritním akcionářem Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., je Sdružení hasičů ČMS, tedy 300 tisíc členů tohoto občanského sdružení. “Budeme-li dobře hospodařit, určený podíl bude směřovat zase do zabezpečení sborů dobrovolných hasičů v obcích. A oni budou pomáhat lidem při požárech i dalších haváriích. To už je tedy třetí forma pomoci. První vyřeší problém pojištěnci, druhá hasičům a třetí se vrací zpět do vybavení našich sborů. To o sobě nemůže říci žádný zkonkurenčních ústavů,” tvrdí Ján Chlebo, předseda dozorčí rady HVP, a zároveň místostarosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

* Jak dlouho vaše pojišťovna působí na našem trhu?

Hasičská vzájemná pojišťovna vznikla v roce 1900. Fungovala na principu vzájemnosti, každý pojištěnec se stával spolupodílníkem a rozhodoval o hospodaření pojišťovny. Ona vzájemnost znamenala však ipomoc kolegům, zraněným při službě, nebo jejich rodinám, když se živitel domů nevrátil. Pojišťovna byla v roce 1946 znárodněna a veškeré prostředky přešly do České pojišťovny. Začínali jsme 11. listopadu 1992 úplně od nuly. A protože typ společnosti, fungující na principu vzájemnosti jako kdysi, naše legislativa neumožňuje, zvolili jsme formu akciovky.

* Majoritní akcionář HVP je neobvyklý. Jsou nějaké zvláštnosti i ve vaší nabídce pojistných produktů?

Od roku 1998 existuje speciální smlouva, kterou mohou uzavírat sami členové Sdružení hasičů ČMS. Spadá do občanských rizik a její nabídka je standardní. Jde však o značné zjednodušení administrativy a urychlení práce. Stačí jen vyplněnou přihlášku poslat na příslušnou pobočku. V České republice je jich devět a spadá pod ně 52 obchodních míst. Jde o to, aby lidi nikam nemuseli běhat, ale aby úřad přišel za nimi. Když si uvědomíte, že členů sdružení je 300 tisíc, je zřejmé, o jakou úsporu práce jde. Zvláštnost je i v kategorii občanských rizik, kde nabízíme pojištění bez spoluúčasti. Drobných škod je vždycky víc než velikých, vyplácíme tedy víc peněz, ale pokud bychom požadovali spoluúčast, nakonec bychom vlastně klientovi napsali, že škoda se sice stala, ale protože spoluúčast je tolik a tolik, nemá nárok na plnění. A to nechceme.

* Pamatujete i dnes na zabezpečení klientů, což jsou často právě dobrovolní hasiči, v případě neštěstí, jako na ně a jejich pozůstalé myslela předchůdkyně vaší pojišťovny?

Společně se Sdružením jsme vymysleli určitý systém zabezpečení a troufám si tvrdit, že dobrý. Ale jde o svépomocné řešení. Pozornost státních orgánů lidem, kteří jdou do nebezpečí a nevědí, zda se vrátí domů, nebo přijdou invalidní, bychom si představovali jinak. Stát garantuje pozůstalým, tedy manželce hasiče s dvěma dětmi, maximálně 130 tisíc korun. Od nás dostane 420 tisíc.

* Veřejně byla oceněna aktivita hasičů ivaší pojišťovny také při povodních v roce 1997. Vaše těsné spojení s hasiči v obcích je v takových případech jistě prospěšné…

Díky kontaktu s doprovolnými hasiči jsme mohli hned, jak opadla voda, vyplácet zálohy. Jejich znalost místních poměrů umožnila připravit zprávy tak, že když se klient ohlásil, byli jsme připraveni. Při likvidaci škod z povodní jsme byli na třetím místě v počtu pojistných událostí.

POJIŠŤOVNA POMÁHÁ TŘIKRÁT