U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OKNA LÁKAJÍ ZLODĚJE NEJVÍC

Kategorie: Dílna | Autor:

Prosklené plochy jsou spolu se vstupními dveřmi nejčastějším místem vstupu vetřelce, neboť se relativně snadno překonávají. Nejde jen o okna v obytných místnostech, ale i sklepní a garážová okénka, okna a dveře u verand a zimních zahrad, vikýře, větrací a násypové otvory. Jejich ochrana je v případě rekreačních objektů problematická, ale přesto věnujeme pozornost zejména těmto komponentům – rámu, sklu, okenním překladům a parapetům, okenním křídlům, závěsům, uzávěrům a kování, okenicím či mřížím.

Rám by měl být pevný, řádně ukotvený do zdi (ostění) a pevně spojený dostatečně dlouhými skobami.

Sklo je nejslabším bezpečnostním článkem oken, proto mu věnujeme největší pozornost. K zpevnění prosklených ploch existuje mnoho možností:

– zasklení vícevrstevným sklem , případně se zalitým drátěným pletivem,

– zasklení tvrzeným sklem (je vhodné tam, kde jde o bezpečnost proti zranění, například u výplní vnitřních dveří),

– zasklení vrstveným sklem (sendvičová technologie lepení, vrstvy: sklo + fólie + sklo). Takto upravené sklo může nahradit ne vždy estetické mříže.

– nalepení bezpečnostní fólie, která se lepí se na sklo tloušťky 6 nebo 4 mm; fólie jsou tvořeny vrstvami polyesterového filmu a jsou tlusté 50 až 400 mikronů (0,05 – 0,4 mm), čiré, naprosto průhledné (propustnost světla kolem 90 %). Bezpečnostní fólie nijak nenarušují vzhled budovy. Jsou skutečně účinné opravdu až na skle minimálně čtyřmilimetrovém. Bezpečnostní fólie slouží jako mechanická zábrana, která zpomaluje postup zloděje obdobně jako mříže. Pokud jde o atestovanou fólii, která je nalepena podle odpovídajících předpisů, považují ji pojišťovny za bezpečnostní mříž. Navíc může být bezpečnostní fólie kombinovaná s protisluneční nebo s fólií zabraňující zbytečnému úniku tepla sklem z místnosti.

Závěsy mají být pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v křídle. Po sesazení obou částí musí umožňovat snadný otočný či kyvný pohyb okenního křídla a být konstruovány a zabezpečeny tak, aby křídla v uzavřeném či mírně pootevřeném stavu nešla vysadit nebo vypáčit.

Překlady a parapety je třeba vyzdít či vybetonovat až k rámu, aby nevznikla mezera mezi zdí a oknem.

Okenní křídla – celá konstrukce musí být pevná v krutu, jinak při pohybu okna může sklo prasknout. Pokud má okno velkou plochu, je rozumné dělit jeho konstrukci svislými sloupci nebo vodorovnými poutci. V konstrukci oken jsou pevně uchyceny druhé poloviny závěsů, které musí odolat páčení.

Uzávěry a kování musí být kvalitní a bezpečné hlavně u přízemních oken. Nelze používat jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrče, které lze po rozbití skleněné výplně velmi lehce překonat. Bezpečnost oken podstatně zvyšují uzamykatelné uzávěry a kliky (a to i u větracích poloh). Také okenice lze doplnit uzamykacími prvky.

Mříže mohou být pevné nebo nůžkové. Pevné jsou vhodné zejména na zajištění sklepních či garážových okének a pro větrací nebo násypové otvory budov. Nůžkové se dají velmi lehce shrnovat a jejich instalace je vhodná zvláště na lodžie. U mříží jsou důležitými prvky – odolnost materiálu, nerozebíratelnost konstrukce, ukotvení, velikost ok a průřez materiálu.

Rolety nemají obecně takovou bezpečnostní důležitost jako mříže. Existují však již rolety vyrobené např. s polycarbonátovou výplní, které odolávají násilí. Jejich nevýhodou je nutnost doplnění o uzamykací element.

Luxferové výplně je nutno při stavbě v jednotlivých vrstvách prokládat kovovými tyčemi (vodorovně i svisle), které jsou pevně ukotvené ve zdi, čímž se vytvoří jakási vnitřní mříž zpevňující luxferové zdivo.

Balkonová okna a dveře – majitelé objektů jim nevěnují takovou pozornost jako vstupním dveřím, což je hlavně u přízemních balkonů dost riskantní. Pro jejich zajištění platí totéž co pro okna. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout instalováním uzamykacího systému klika – klika nebo knoflík – klika s bezpečnostní cylindrickou vložkou.

Pro větší pocit bezpečí

K zamezení rozbití okenního skla je možné instalovat bezpečnostní fólie, vrstvené nebo polykarbonátové sklo, jako doplněk lze instalovat mříže nebo rolety. Dojde-li již k rozbití skla, osvědčuje se jako ochrana proti otevření instalace uzamykatelných uzávěrů a klik. Dále je možné zvýšit odolnost oken nebo balkonových dveří pomocí doplňkového zámku. Proti vypáčení okna a vysazení z pantů je nejlepší ochranou bytelná konstrukce oken a křídel a zabezpečení pantů jako u dveří. Ostatní stavební bezpečnostní prvky oken můžeme jen těžko ovlivnit, pokud ovšem nebudujeme objekt vlastními silami nebo se nepodílíme na předprojektové přípravě stavby. Správně vybrané a instalované mechanické zábranné prostředky (s patřičnými atesty) vám mimo zajištění majetku přinášejí i větší pocit bezpečí. Při ochraně rekreačních objektů má velký význam i ohraničení pozemku kvalitním oplocením (plot laťkový, zděný, pletivo). Movitější majitelé by měli vědět o výhodách a možnostech perimetrie, která hlídá prostor vymezený hranicí katastrálního území a vlastním objektem. V podstatě jde o využití elektromechanických vlastností rozmanitých komponentů zabezpečovací techniky (mikrofonní, tlakové, kapacitní kabely a snímače, apod.).

Opatření, která nic nestojí

Technika má v zabezpečení objektů před vyloupením nezastupitelnou úlohu, ale jsou i docela obyčejná opatření, která mají také svůj význam – a nic nestojí. Stačí udržovat dobré vztahy se sousedy (všímat si pohybu neznámých lidí v okolí), nechlubit se zbytečně svými majetkovými poměry a nenechávat v okolí objektu nic, co by potenciálnímu útočníkovi usnadnilo vloupání (nářadí, žebříky). Nechat si pojistit rekreační objekt, to už sice něco stojí, ale rozhodně se to vyplatí (velká část občanů uzavřela v minulosti smlouvy za podmínek, které dnes již neodpovídají cenové a hodnotové realitě). Pro případ vloupání se vyplatí poznamenat si pro potřeby Policie ČR a pojišťoven výrobní čísla přístrojů a dalších věcí. Zcela jednoduchou možností, jak budit zdání, že je rekreační objekt pravidelně navštěvován, je řádná údržba zahrady. V zimě se vyplatí odklidit sníh, v létě se pravidelně starat o trávník či včas sklízet ovoce. Ohlídat všechny rekreační objekty – to opravdu není v silách policie, která má omezené možnosti. Starost o zabezpečení chat a chalup musí mít především jejich majitelé. Pro ně platí, že je nutné naznačené základní rady vždy modifikovat podle konkrétních podmínek v místě.

Co dělat po vyloupení objektu

Co dělat, když přijedete na chatu či chalupu a již od branky vidíte vypáčená okna či dveře a nepořádek před vchodem? Předně je třeba zachovat klid a rozvahu. V žádném případě se nesnažte zjišťovat předběžnou škodu tím, že do objektu vstoupíte. Další chybou je pustit se ihned do úklidu po zlodějích. V první řadě je třeba vloupání neprodleně oznámit na nejbližší služebnu policie, popřípadě zavolat na tísňovou linku 158. Pro pátrání policie je důležitá rychlost a neznehodnocení případných stop, které po sobě zanechá každý pachatel. Do příjezdu policie si zajistěte ostrahu objektu, aby vám například někteří přičinliví sousedé nezvětšili způsobenou škodu. Pokud máte při ruce fotoaparát, můžete policii pomoci zdokumentovat situaci. Dalším důvodem, proč není vhodné vstupovat do vykradeného objektu, je možnost, že pachatel či pachatelé jsou stále uvnitř. Soupeření s násilníky se nedoporučuje! Po příjezdu policejní výjezdové skupiny je třeba uvést do protokolu všechno důležité pro pátrání po odcizených věcech, poslouží ijakékoli maličkosti či odlišnosti od běžného stavu. Policie při pátrání po vašich věcech kontroluje burzy, různé překupníky nebo zastavárny. Vyplatí se, máte-li některé věci zdokumentovány na fotografiích, případně zapsaná výrobní čísla elektronických spotřebičů a nářadí (vše přiložte k protokolu). Jsou prospěšné při nalezení odcizených věcí a policii mohou dovést na stopu pachatele. Při neobjasněném skutku budou navíc vhodným podkladem pro řešení náhrady škody od pojišťovny. Zloději se zaměřují především na věci, které lze bez problémů odnést a dobře a hlavně velmi rychle prodat. K nim patří zejména: spotřební elektronika, nářadí, obrazy, sklo a porcelán, ale také starožitnosti, sportovní vybavení, spací pytle a podobně.

OKNA LÁKAJÍ ZLODĚJE NEJVÍC