U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Les a naše zdraví

Kategorie: Volný čas | Autor: Ing. Eva Skalská

Kdosi moudrý řekl, že vyspělost národů je možné posuzovat podle toho, jak nakládají se svým lesním bohatstvím. A měl plnou pravdu. Historie nás skutečně poučuje, že nešetrným zacházením s lesy se mnohé kvetoucí země proměnily v nehostinné pustiny. To my snad nedopustíme! I když to není tak jisté…

Les má řadu důležitých funkcí. Především vytváří a zlepšuje klimatické podmínky, a to tím, že regeneruje vzduch a upravuje jeho složení. U zelených rostlin, tedy i u stromů se během fotosyntetické asimilace váže oxid uhličitý s vodou a uvolňuje se kyslík – pro nás tak životně důležitý. Mimo to jehličnaté stromy, hlavně borovice a jalovec, vylučují celý komplex těkavých plynů, například terpentýnové silice. Tím také významně přispívají ke zvýšení jakosti vzduchu.

   K dalším účinkům lesa na podnebí patří ovlivňování teploty a vlhkosti vzduchu. Půda je korunami stromů důkladně zastíněna, a proto je za horkých slunných dnů teplota vzduchu v lese výrazně nižší než v nezalesněné krajině. Snížení teploty se projevuje i zvýšením relativní vlhkosti vzduchu. Proto se nám v lese lépe dýchá a celkově se cítíme pěkně v pohodě. Les snižuje i rychlost větru. Silný vítr nemáme rádi, neboť nám vysušuje pokožku, cuchá vlasy a ztěžuje dýchání. Les dokáže snížit rychlost větru v průměru o 30 až 70 % (záleží na skladbě lesního porostu).

   Pro nás velmi důležitá je další činnost lesa – produkce čistého ovzduší. Les působí jako filtr pro všechny pevné prachové částice. Celkově se odhaduje, že může zachytit i 50 až 70 % prachu v ovzduší, a to již je výborné! Chrání nás i před obávanými sloučeninami olova, které jsou obsaženy ve výfukových plynech motorových vozidel a které v hojné míře při procházení ulicemi a silnicemi vdechujeme. Podobné filtrační účinky má i na kapalné (aerosolové) a dokonce i plynné složky, které znečišťují ovzduší, jako je oxid siřičitý obsažený v kouřových plynech vznikajících spalováním uhlí. Pevné částice znečisťující vzduch poškozují rostliny jen nepatrně, zatímco kapalné a plynné emise jsou zpravidla pro všechny rostliny, a tedy i pro lesní, vysoce jedovaté. Tento fakt je nutné mít na zřeteli, když se rozhodujeme, jakým palivem budeme naše chaty a chalupy vytápět. Les se pro nás tedy obětuje – svou filtrační schopností chrání naše zdraví za cenu vlastního poškození. Zasloužíme si to vůbec?

   Naše zdraví výrazně ohrožuje i hluk. A zase les zasahuje nezištně v náš prospěch. Zachycuje a rozptyluje všechny zvuky pronikající zvenčí. Božský klid vládnoucí v lese je pro nás důležitým léčivým a zotavujícím prvkem. Za tento účinek bychom měli být lesu velmi vdečni.

   Existuje ještě další neocenitelný vliv lesa na naše zdraví – jehličnaté a listnaté stromy vylučují z jehlic a listů fytoncidy, tj. těkavé látky na bázi silic a éterických olejů. Tyto fytoncidy byly objeveny již v roce 1928. Objev však zůstal dlouhou dobu bez povšimnutí, až teprve v posledních desetiletích je mu věnována zasloužená pozornost. V čem spočívá význam fytoncidů? Tyto látky – vlastně nepravá antibiotika – usmrcují různé mikroorganizmy, hlavně zoospory, prvoky, bakterie, plísně ad., které napadají v příhodné chvíli náš oslabený organizmus. A výsledek? Onemocníme.

   Největší továrnou na fytoncidy je borovice a jalovec, z listnáčů střemcha, většina ořešáků, lípa, hloch aj. Bylo zjištěno, že 1 ha listnatého lesa produkuje v létě, kdy stromy mají listy, denně asi 2 kg fytoncidů. Stejná plocha jehličnatého (borového) lesa asi 5 kg a jalovcového dokonce až 30 kg těchto baktericidních látek. V odborné literatuře se uvádí, že 1 cm3 městského vzduchu obsahuje 500 až 800 bakterií, zatímco 1 cm3 v lese nebo ve velkém parku jen 40 až 50. Z toho vyplývá, že les vykonává také spolehlivě funkci biologického filtru. Pro zajímavost: charakteristickou vůni jehličnatých lesů, kterou tak rádi vdechujeme při procházce, vytvářejí při vypařování právě fytoncidy, jimiž je prosycena pryskyřice. Tato vůně je nádherná a nenapodobitelná. I když se vyrábějí nejrůznější „lesní vůně“ pro kosmetické přípravky a hygienické prostředky určené pro byty, nikdy nepřekonají tu pravou přírodní.

   Les má také brzdicí vliv na výskyt tzv. civilizačních chorob. Při delším pobytu v lesnatém prostředí se lidem, žijícím v městském prostředí, určitě vylepší nejen stav nervové soustavy, ale i celkově upevní zdraví. Proto se po lese často procházejte, pobývejte v něm co nejdéle – pro vaše zdraví je to určitě prospěšné!

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO FRANTIŠEK HAJNYŠ

Les a naše zdraví