U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Falcovaná krytina z rovinných plechů

Kategorie: Stavba | Autor: Pavel Kovanic

Typickým představitelem plechových střešních krytin jsou krytiny z rovinných plechů spojované drážkováním neboli falcováním.

Krytinu z rovinných plechů pod označením PLX dodává firma Lindab. Švédský plech PLX má ojedinělé složení všech svých vrstev – od ocelového jádra až po vnější ochranný povlak, který se dodává v mnoha barevných odstínech. Jemnozrnné ocelové jádro plechu je určeno speciálně pro spojení na dvojitou drážku. Plech tloušťky 0,6 mm je poddajný a falcované spoje se neotevírají. Ocel je žárově pozinkovaná. Vrstva zinku 350 g/m2 zaručuje aktivní a silnou ochranu proti korozi. Vrstva pasivace neutralizuje účinky mezi zinkem a povrchovou úpravou a zaručuje její dobrou přilnavost.

Povrchové úpravy

Finální povrchovou úpravu tvoří vrstva polyesterového laku o tloušťce 50 mikronů, který je posílen polyamidovými zrny. Zvyšují odolnost materiálu na chemické, i mechanické namáhání. Tento lak TopCoat 50, nyní nazývaný HB polyester, nahradil dříve používaný Plastisol. Ve velkých plochách vykazuje totiž v souhrnu lepší vlastnosti. Zejména jde o snadnější údržbu či případnou renovaci, delší barevnou stálost a výbornou odolnost vůči vysokým teplotám. Je také šetrnější k životnímu prostředí.Materiál v šestnácti barevných odstínech (včetně barvy mědi) je dodáván ve svitcích i tabulích. Svitky jsou opatřeny ochrannou plastovou fólií, chránící před mechanickým poškozením při montáži (po dokončení montáže je vhodné fólii ihned odstranit).Aluzink je další variantou povrchové úpravy základního materiálu, kterou můžeme zvolit pro drážkovou krytinu. Povrchová vrstva se skládá více než z poloviny z hliníku, z menší poloviny obsahuje zinek a malou část silikonu. Aluzink představuje výbornou kombinaci použitých materiálů – ochrana hliníku proti korozi spolu se samozacelující schopností zinku, to vše na pevném ocelovém jádru. Je odolnější ve střižných hranách. Déle vydrží v městském a průmyslovém prostředí. Vzhledem k vyšším koncentracím čpavku není naopak vhodné jej použít na objekty, v nichž jsou ustájena hospodářská zvířata.

Podmínky použití

Dodavatel doporučuje dodržet sklon střechy minimálně 1:16, tj. 3,6 stupně, s podmínkou, aby byl pás plechu po spádu nepřerušen prostupy a odvedení vody bylo zajištěno podokapními žlaby. V ostatních případech je doporučován sklon minimálně 1:10, tj. 5,7 stupně. Mezi jednotlivé spoje je vhodné použít falcovací olej či neutrální silikonový tmel, čímž se zajistí dotěsnění falce a předejde případnému vzlínání.Krytina musí ležet na bednění z nenasákavých desek či dřevěných prken o min. tloušťce 23 mm. Mezi bednění a krytinu se jako hydroizolace vkládá nepískovaná lepenka. Důležité je vyvarovat se zpracovávání plechu pod minimálními teplotami – při jejich nedodržení může dojít k poškození ocelového jádra krytiny. Pro strojní zpracování je minimum -5 °C (vzhledem k pozvolnému ohýbání je povolena nižší teplota) a pro ruční zpracování +5 °C.

Připevnění plechu k bednění

Krytina se připevňuje k podkladu pomocí příponek, které se upevňují šrouby nebo hřebíky. Vzhledem k tepelné roztažnosti ocelového plechu používáme příponky buď pevné nebo kluzné.Největší rozdíl teplot krytiny v létě a v zimě může dosáhnout i 80 stupňů, změna délky jednoho metru ocelového plechu v průběhu roku je 1 mm. Použitím kluzných příponek předcházíme případnému odtržení připevnění.

Stroje a nářadí

Při pokrývání střechy plechem PLX se zpracování pásů provádí ve dvou fázích. Prvním krokem je postavení falců (předfalcování), jež lze provádět ručně, vhodnější je však použít strojní stavěčku falců, druhým krokem uzavření falcu na střeše falcovacím strojem.V místech, kde nelze falcovat strojně, používáme ruční nářadí s plastovými koncovkami. Vyvarujeme se tak poškození povrchové vrstvy. Pokud k poškození přece jen dojde, bez odkladu místa zatřeme opravnou barvou od firmy Lindab.Ukazuje se, že falcované krytiny z polakovaných plechů nacházejí v poslední době stále větší uplatnění. Jejich nespornou předností je libovolná volba tvaru střechy, povolený nízký spád, stejně jako barevné sladění s ostatními prvky stavby.

FOTO 1 – Falcovaná krytina je vhodná k pokrytí šikmých střech

FOTO 2 – Práce s falcovačkou

Falcovaná krytina z rovinných plechů