Podvodné stáčení tachometrů

Rubrika: Právo

Podvodnému stáčení tachometrů je těžké zabránit, pokud smlouva o koupi vozidla obsahuje údaj o stavu tachometru, ne však skutečný počet najetých kilometrů.

Kupující dosud v případě odhalení nesouladu mezi skutečným a deklarovaným počtem najetých kilometrů využívali spíše prostředků občanského práva. To znamená, že žádali po prodávajícím slevu z kupní ceny z titulu rozporu s kupní smlouvou, zpravidla na základě znaleckého posudku.

Pokud zákonodárci změnu zákona schválí, získají spotřebitelé možnost domáhat se trestního postihu toho, kdo tachometr stočil. Spolu s tím také pravděpodobně z internetu zmizí nabídky na stočení tachometru za částku v řádu stokorun.

„Sankce za stáčení tachometrů by neměla být přehnaně represivní a měla by odpovídat výši obohacení pachatele. Neméně důležitá bude i řádná kontrolní činnost ze strany České obchodní inspekce a zajištění větší informovanosti spotřebitelů prostřednictvím databází, ideálně na celoevropské úrovni,“ vysvětluje právní poradkyně spolku Spotřebitel.net Michaela Nováková.

„Novela je příležitost, jak dát najevo, že podvádět se nevyplácí. Výslovné zavedení této skutkové podstaty do trestního zákoníku umožní snazší postih stáčení tachometrů, i když toto jednání lze i nyní podřadit pod trestný čin podvodu. Přelomový rozsudek Nejvyššího soudu rozhodl, že přetočení tachometru na prodávaném ojetém voze je trestný čin podvodu. Podobné novely byly již v letech 2010 a 2012 neúspěšně prosazovány poslancem Stanislavem Humlem. Doufáme, že tentokrát se spotřebitelé dočkají zdárného ukončení legislativního procesu,“ dodává Michaela Nováková.

www.spotrebitel.net

Podvodné stáčení tachometrů