U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Podlahy za sucha

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Suché podlahy se pokládají “za sucha” na celoplošný podklad a suchý nosný základ. Jsou vhodné zejména pro půdní byty a sanaci starších chalup. Není pak tolik problémů se statikou objektu, a to zejména tam, kde jsou jen dřevěné trámové stropy. Zpravidla rozlišujeme tři typy podkladů pro suché podlahy: masivní strop, nepodsklepený masivní strop nebo sklepní podlahová deska a dřevěný trámový strop. Před pokládáním suché podlahy se zkontroluje stav stropní konstrukce. Podklad nesmí povolovat ani pružit pod nohama. K vyrovnání nerovného podkladu, dosažení požadované výšky podlahy, zlepšení protihlukové a tepelné izolace se používá suchý podsyp různé zrnitosti. Vrství na suchý podklad, u dřevěných trámových stropů na bitumenový papír, aby sypká hmota nepropadávala skulinami a škvírami např. při pozdějším seschnutí stropu. Instalační rozvody je možné zasypat přímo. Pokud se k vyrovnání výšky podlahy nebo k její dodatečné tepelné izolaci použijí polystyrenové desky, musí být dostatečně pevné. Je-li požadována výška podlahy větší než 20 cm, je často rozumnější zhotovit nosný rošt, který se zaklopí dřevěnými, dřevotřískovými, štěpkovými a jinými deskami. Podlahu tvoří tzv. podlahové prvky, většinou sádrovláknité (sádrocementové) desky. Jsou pevné, lehké a vytvářejí dokonalý povrch, na který lze položit všechny druhy podlahových krytin. K zlepšení tepelné izolace se používají desky kašírované polystyrénem a pro zlepšení útlumu zvuku jsou vhodné desky s minerální vlnou nebo dřevovláknitou deskou. Desky jsou vhodné i pro systémy podlahového topení, zejména teplovodního, s předností rychlého náběhu teplot a nízké stavební výšky. Prvky se navzájem spojí lepidlem a šrouby či speciálními rozpěrnými sponkami. Hotovou podlahu lze plně zatížit za 24 hodin po úplném zaschnutí lepidla. Po položení desek se podlaha dokonale očistí a další úpravy se budou odvíjet podle způsobu využívání místnosti a druhu podlahové krytiny. Pokud budou suché podlahy vystaveny vlhku (např. v koupelně), je nutno suché prvky chránit izolačním nátěrem nebo vhodným izolačním systémem. Izolační systémy však musí být schváleny od výrobce suchých podlah. Na suché podlahy lze položit téměř všechny druhy podlahových krytin, ale jen za předpokladu volby správného systému: tenké textilní a elastické krytiny, silné textilní krytiny (např. s pěnovým podkladem) a také dlažba menších rozměrů s délkou hrany do 30 cm. Spodní strana dlažby se při lepení nesmí navlhčit a je třeba, aby ležela minimálně z 80 procent v lepidle. Místa spojů suchých podlahových prvků se vyhladí stěrkou. Pokládání podlahových lamel z pravého dřeva nebo z laminátu je možné bez omezení. Pod lamely se obvykle vkládá ještě jedna mezivrstva (např. pěnová fólie, korkové desky, plstěné pásy), aby se zvýšila izolace zvuku. Lepení masivních vlýsek je možné jen kostičkovým nebo rybinovým vzorem. Tloušťka je omezena na 10 mm. Při lepení vlýsek větší tloušťky je nutno zkonzultovat jejich vhodnost s výrobcem suchých podlah.

Rady pro nákup

Laminátové podlahy se podle kvality laminace rozdělují do tříd použití, které zákazník rozliší podle piktogramů. Podlahy z vysokotlakého laminátu se prodávají s patnáctiletou zárukou, ale ne vždy to dopadne ke spokojenosti zákazníka. Například zaplatí kvalitní výrobek s vysokotlakou laminací, ale dostane levnější lamely s přímou laminací. Druhým problémem je nekvalitní pokládka, Co s tím? Nakupujte výhradně u autorizovaných prodejců, kteří většinou spolupracují s řádně proškolenými firmami, zajišťujícími pokládku. Ti poskytují záruku nejen na samotný výrobek, ale i na celkové provedení podlahy. Rozdíl v kvalitě podlah lze poznat i pouhým pohledem v řezu lamely. U vysokotlaké laminace je zřetelně viditelná tmavá 0,6 až 0,8 mm vrstva laminátu nejen na vrchní, ale i na spodní straně lamely, kde slouží jako protitah. Dílce s přímou laminací silnou vrstvu nemají. Rovněž není možné zcela věřit tvrzení, že si plovoucí podlahu padle návodu položí každý šikovný domácí kutil. Takové pokusy většinou končí zklamáním. K nejčastějším chybám dochází při vyrovnávání podkladu. Laik rovněž nerozpozná špatnou kvalitu lamel (například pokřivené, s rozměry mimo míru tolerance) a včas je nereklamuje, nebo si s nimi neumí poradit. Položená podlaha po čase ve spárách zadrhává, případně může dojít i k jejímu roztržení.

Podlahy za sucha