U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vozidlo a náklad

Kategorie: Hospodaření | Autor: Pavel Faus, FOTO MARTIN MAŠÍN

Chatař-motorista patří do specifické skupiny řidičů, kteří využívají “naložitelnost” svého vozu na maximum a někdy ještě kousek “přes”. Zatímco běžný motorista zatěžuje ve větší míře své vozidlo jednou ročně při cestě na dovolenou, chatař tak činí každý víkend.

Mnohdy by konstruktér vozu žasl, co vše se do jeho díla vejde. Pro některé řidiče a také jejich neřidičské manželky je jediným kritériem rozměr zavazadlového prostoru vozu. Ale pozor, každý automobil je hmotnostně limitován. Nahlédnete-li do technického průkazu vozidla, zjistíte hned několik hmotnostních údajů. Především se jedná o hmotnost provozní (dříve “pohotovostní”), ta se týká vozidla se všemi “náplněmi”, včetně plné nádrže a povinné výbavy, ale bez osob a zavazadel. Dalším údajem je největší povolená hmotnost (dříve “celková hmotnost”), a tu nesmíte v žádném případě překročit. Rozdíl mezi největší povolenou a provozní hmotností je užitečné zatížení vozidla – a právě tento údaj vám řekne, kolik smí vážit řidič + přepravované osoby + náklad. Plně zatížené vozidlo se totiž chová jinak než prázdné. Díky vyšší hmotnosti ztrácí své dynamické vlastnosti, klesá jeho schopnost zrychlení (akcelerace), naopak brzdná dráha se prodlužuje. Také při průjezdu zatáčkou se naložené vozidlo bude chovat odlišně: například vozy s předním pohonem, které mají základní charakteristiku nedotáčivou, se díky zatížení zadní části vozu stávají přetáčivé. Na pohyby volantu reagují jinak, než jste zvyklí, a mají sklon ke smyku na zadní část vozu. Zanedbatelná není ani odstředivá síla, působící na vozidlo v zatáčce. Větší hmotnost představuje větší odstředivou sílu, která vytlačuje vozidlo směrem ven ze zatáčky. Plné zatížení představuje také změnu těžiště vozu směrem nahoru. Automobil je labilní, vratký, více se naklání a snáze se převrátí. Pokud přepravujete náklad na střešním nosiči, zjistěte si v technickém průkazu, jaké je dovolené zatížení střechy vašeho vozu. Obvykle bývá mezi 30 – 50 kg. Náklad na střeše vozidla představuje rovněž zvýšení spotřeby paliva až o 25 %! Při přepravě nákladu s velkou plochou počítejte s citelnými stranovými výchylkami vozu způsobenými bočním větrem nebo vzduchovým rázem při míjení kamionu nebo autobusu. Jak věci k přepravě správně naložit? Nejtěžší předměty se snažte ukládat co nejníže, na dno zavazadlového prostoru a co nejvíce ke středu vozidla. Nezapomeňte na řádné upevnění nákladu, v případě nehody nebo nouzového brzdění se z běžných předmětů stávají vražedné zbraně. Při čelním nárazu do pevné překážky v 90km rychlosti bude padesátikilogramový pytel cementu, volně ložený kdekoli v autě, působit silou 15.625 Nm. Je to totéž, jako by v tu chvíli vážil 1562 kg! Těžce zranit nebo zabít může i dětská hračka, vážící za normálních okolností 1 kg. Při nehodě působí silou, jako by vážila desítky kilogramů. A nyní si představte, co dokáže s posádkou vozu napáchat různé zahradní nářadí, žebřík, cihly – sami víte, co vše se v automobilu převáží. Zásadně respektujte možnosti svého vozu. Je lepší, pojedete-li s nákladem vícekrát, než riskovat možnost nehody a zranění kvůli jízdě s přetíženým vozem. Konstruktéři si dali velkou práci, jak učinit váš vůz bezpečným. Bezpečnostní prvky tvořily nemalou část z ceny vozidla. Z tohoto hlediska je nesmyslné umístit si za záda náklad, který vás v případě nehody rozdrtí i se všemi bezpečnostními zařízeními. Do interiéru vozu ukládejte pouze věci z měkkých materiálů a vždy je dobře upevněte. Předměty převážené v zavazadlovém prostoru zapřete vzájemně o sebe, upoutejte dostatečně pevnými lanky, mezery vyplňte vhodnou výstelkou. Totéž platí pro náklad přepravovaný na přívěsném vozíku. Tady pomohou staré dobré dřevěné klínky, lana, řetězy. Nezapomeňte na nutnost značení nákladu. Vpředu a vzadu musíte označit náklad, který přečnívá o více než 1 metr. Přečnívá-li náklad na boku motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300×300 mm. Za snížené viditelnosti musí být vyčuhující konec nákladu označen vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Ty nesmějí mít trojúhelníkový tvar a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky. Předměty, které lze snadno přehlédnout, např. jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po stranách vozidla přečnívat. Žijeme a jezdíme auty v zemi, kde zhruba každé tři minuty dochází k dopravní nehodě. Dělejte vše pro to, aby tomu tak ve vašem případě nebylo, a pokud už k nehodě dojde, nezhoršujte její následky třeba právě nákladem, který šlo umístit, upevnit nebo převézt jinak, bezpečněji.

Vozidlo a náklad