U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POČÍTČE POHLÍDÁ ČISTÍRNU

Kategorie: Aktuálně | Autor: rb

Některé z báječných služeb, které nám počítače a stále inteligentnější technika nabízejí, jsme připomněli v úvodním článku. Jsou sice již k mání, ale pokud jde o ceny, zůstávají pro mnohé z nás zatím v říši snů. Do této kategorie naštěstí nepatří malá domovní čistírna odpadních vod z řady Bio Cleaner, jejíž typ BC 4-15 eo řídí počítač. Všechny typy čistíren uvedené řady spolehlivě čistí odpadní vody z rodinných domů a jiných malých individuálních zdrojů. V porovnání s jinými typy lépe zvládá nerovnoměrné zatížení v chatách a chalupách, využívaných jen o víkendech nebo dovolených. Není zde nutná předřazovací nádrž nebo septik a v zimních měsících zařízení nevyžaduje přitápění. Biologický způsob čištění dokonce snižuje množství aktivovaného kalu, tudíž i potřebu jeho odkalování. Technické provedení všech čistíren BIO CLEANER je velmi variabilní. Lze je umístit pod úroven terénu, ale i nad něj. Konstrukčně jde o válcovou plastovou nádrž nebo kombinaci betonové nádrže s technologickou vestavbou, kterou lze dokonce vložit i do stávajícího septiku nebo žumpy (přebytečný prostor je možné využít například jako zásobník na vyčištěnou vodu). Předností, kvůli níž na tomto místě o čistírně BC 4-15 eo hovoříme, však je možnost obsluhovat ji malým počítačem s pevně zabudovanými programy. Je jich devět a nabízejí varianty plného nebo jen víkendového zatížení i různou intenzitu čištění podle počtu obyvatel domu. Moderní čistírny odpadních vod jsou mnohdy provozně tak dokonalé, že hrozí nebezpečí havárie snad jen při zanedbání údržby nebo při liknavé obsluze. Počítačem řízená čistírna omezuje i tento předpoklad na minimum. A co víc, díky soustavnému vývoji svých produktů ji výrobce nabízí za stejnou cenu jako čistírny obsluhované manuálně.

POČÍTČE POHLÍDÁ ČISTÍRNU