Plaňková vrátka, nebo zděná brána?

Do obytného stavení se na venkově často nevstupovalo přímo z ulice nebo návsi, ale ze dvora. Do něj vedly z veřejného prostoru pro pěší prostá dřevěná vrátka nebo branky v ohradní zdi, vozy sem vjížděly širokými dřevěnými vraty či zděnými, mnohdy bohatě zdobenými branami. Tyto vstupy a vjezdy korespondovaly s průčelím obytného a hospodářského stavení a tvořily s nimi pohledový celek.
Jaký je rozdíl mezi vraty a bránou? Vrata jsou nižší dřevěná nebo kovová křídla upevněná mezi dřevěné, kovové nebo zděné sloupky. Bránu nejčastěji tvoří zděný nebo kamenný překlad, často navazující na ohradní zeď, do něhož jsou vsazena vrata. Obdobně je to s vrátky a brankou.

Klenutou zděnou bránu zdobí nástavec ve tvaru kapličky a nad segmentovým obloukem plastický barevný dekor. Kvůli nedostatku místa jsou dvířka pro pěší vsazena do křídla vrat, která mají v horní části barevné laťové mřížování

Vrátka a vrata by měla vzhledem navazovat na konstrukci plotu nebo s ním stylově ladit. Branky, ale především zděné brány jsou jakýmsi pokračováním čelní fasády domu, měly by se proto držet jejího architektonického ztvárnění a barevnosti.

Text: Iva Tvrzová
Foto: Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, Martina Lžičařová, Zdeněk Roller, Iva Tvrzová, Pavel Veselý, Robert Virt, Marie Votavová a Shutterstock

Plaňková vrátka, nebo zděná brána?