U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Péče o trávník začíná na jaře

Kategorie: | Autor:

S ošetřením trávníku začínáme hned po zimě, takže si připomeňme, na které činnosti bychom v tomto období neměli zapomenout.

Úklid a provzdušnění: Když zmizí poslední zbytky sněhu a půda rozmrzne, odstraníme z trávníku staré větve a kameny a posekáme jej na výšku asi 4 cm. Pak hráběmi nebo sekačkou se sběrným košem “uklidíme” zbytky stařiny a listí. Další důležitou prací je provzdušnění. V průběhu roku se na travním drnu utvoří plstnatá vrstva z mechu, kořenů a různých organických nečistot, která brání přístupu vzduchu a odebírá vodu a živiny. Posekaný a vyčištěný trávník proto důkladně prohrábneme provdušňovacími hráběmi. Nejlepšího výsledku ale dosáhneme mechanickým provzdušňovačem. Například provzdušňovač Powerflex (Bosch) má rotační válec s elastickými drápky, které plsť z trávníku dokonale “vyčešou”, aniž poškodí jeho kořeny. Ale pozor – provzdušňujeme trávník nejméně 2 roky starý!

Výživa a přisev: Hnojení je důležité pro růst trávníku, jeho zbarvení, odolnost proti sešlapávání, dobré přezimování a podobně. Trávník hnojíme 2-3x ročně, a to nejlépe kombinovaným NPK-hnojivem s přídavkem hořčíku. První, tzv. regenerační dávku, dáváme koncem března nebo v první polovině dubna. Dávkování záleží na obsahu živin v hnojivu – například kombinované hnojivo Trávena (AGRO CS) se aplikuje v dávce asi 2 kg na 100 m2. Poškozená místa v trávníku je potřeba posypat kompostovanou zeminou a došít travní směsí použitou již při založení, nebo některou ze speciálních směsí pro regeneraci, například směsí Obnova (AROS) v dávce asi 25 g na m2. Pokud je trávník poškozen více než z poloviny, je lépe jej založit znovu.

Likvidace mechu: Nepříjemnými protivníky trávníků jsou mechy a lišejníky. Vyskytují se na zastíněné, zamokřené, jílovité a kyselé půdě a tam, kde není dobrá výživa. Odstraňují se celým systémem opatření: na podzim je to vápnění nebo aplikace mleté skalice, na jaře (a na podzim) již zmíněné provzdušnění nebo použití speciálních přípravků. Například přípravek Travena-Stop má podobu písku, který mech mechanicky naruší a chemickými látkami mu odebere vlhkost. Někde pomohou i speciálně složené travní směsi.

Provzdušnění (vertikutace) odstraní z trávníku plstnatý organický povlak a tím umožní přístup světla, vody a živin do půdy.

Základní travní směsi do okrasné zahrady (AROS-EKO)

Travní směs   
   Vlastnosti a použití

Parková   
   Druhy a odrůdy s nižší tvorbou zelené hmoty.

   
   
   Vhodné pro málo zatěžované okrasné trávníky do parků a zahrad.

Hřištní   
   Druhy odolné sešlapávání s rychlou regenerací.

   
   
   Vhodné pro plochy aktivně využívané při sportu a rekreaci.

Standard   
   Druhy s rychlým počátečním růstem a zapojením.

   
   
   Vhodné k počátečnímu rychlému ozelenění méně významných ploch.

Luční   
   
   Směs pro zakládání víceletých travních porostů pro produkci    
   
   sena nebo pro založení květnatého trávníku lučního typu.

Obnova   
   K dosetí a rychlé regeneraci poškozených trávníků.

Do stínu

nebo do vlhka   Jsou určeny pro extrémní stanoviště, kde není možné použít    
   
   jiné druhy směsí.

Péče o trávník začíná na jaře