U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ, PLATBY V HOTOVOSTI, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Kategorie: | Autor:

T!P

Publikace obsahuje zákon o správě daní a poplatků, který byl v roce 2008 již 6x novelizován. Změnami byly dotčeny i další zákony obsažené v publikaci: zákon o daňovém poradenství, o územních finančních orgánech a o omezení plateb v hotovosti. Nové jsou i pokyny ministerstva financí týkající se prominutí příslušenství daně a místní příslušnosti pro skupiny podle zákona o DPH. Do publikace bylo zařazeno 31předpisů v aktuálním znění a se zvýrazněnými novelami. Více informací na www.spd.sagit.cz.

Sagit, 176 stran, cena 67 Kč Knížky z nakladatelství Sagit si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Popisy k obrázkům

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ, PLATBY V HOTOVOSTI, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ