Palubkové obklady

Palubky a obklady z nich se hodí nejenom do chat a chalup. Jsou vhodné i pro přírodně zařízené interiéry domů, bytů i jako záklop izolace v podkroví. Užitečné jsou také pro zakrytí nevzhledných nebo studených stěn. Umožní snadno přidat dodatečnou tepelnou izolaci. Ochrání stěny namáhané otěrem například v úzkých chodbách, za židlemi v jídelním koutu nebo na schodištích. Snadno za nimi povedeme kabely a elektroinstalaci. Stejně jako zabezpečovací systémy. Nezastupitelné místo mají i při podbíjení střech nebo při stavbě dřevěných štítů domů.

Na dřevěné obklady jsou nejvhodnější palubky s tzv. perem a drážkou.

Obklady stěn z palubek

Při montáži dřevěných obkladů se palubky upevňují na podkladní rošt z latí připevněných na stěnu v pravidelných vzdálenostech. Pro upevnění použijeme kolářské hřebíky zatloukané do drážky palubky. Nebo je na rošt snadno přichytíme kovovými sponkami i bez viditelných upevňovacích prvků jako jsou šroubky nebo hřebíčky. Malými kolářskými hřebíčky jsou pak přiklepnuty pouze dokončovací rohové nebo profilové lišty.
Pro práci používáme palubky kvalitní a suché, bez vypadávajících suků a bez pryskyřice.
Pokud je to možné, necháme je ležet několik dní před použitím v místnosti, kde budeme obklad montovat, aby se ztemperovaly a vlhkostně aklimatizovaly.
Kvalitní povrchovou úpravou životnost obkladu pouze prodloužíme, vhodné jsou vodou ředitelné lazurovací barvy, které zvýrazní kresbu dřeva. Vybírat můžeme z přírodních i pastelových odstínů. Nesmíme zapomenout ani na ochranu podkladních latí a zadní strany palubek před vlhkostí a plísní.

Podle způsobu použití do interieru nebo exteriéru se palubky vyrábějí v různých tloušťkách. Běžné jsou 12,5 a 14 mm. Do interieru, zvláště, pokud má obklad pouze dekorační funkci, můžeme použít menší tloušťku.

Výšku obkladu volíme tak, aby byl prořez co nejmenší. Nejběžnější délky palubek jsou 1,5m 2m, 2,5m, 3m a 4m. Koupíme proto palubky takové délky, aby se pokud možno délka rovnala násobku výšky obkladu. Při měření šířky palubek vždy měříme šířku bez pera, které je při instalaci skryté v drážce další palubky. K celkovému potřebnému počtu palubek připočteme podle složitosti obkladu vhodnou rezervu pro prořez. U svisle nebo vodorovně kladených palubek zpravidla nepřesáhne 10%, vyšší spotřeba bude u obkladu kladeného šikmo nebo do vzoru.

Materiál

 • latě 4×2 cm
 • hmoždinky
 • vruty do hmoždinek
 • palubky
 • sponky na upevnění palubek
 • kolářské hřebíčky
 • rohové zakončovací lišty
 • zakončovací lať nebo zakončovací prkno
 • lak, lazura, protiplísňový nátěr

Nářadí

 • tužka
 • vodováha
 • svinovací nebo skládací metr
 • úhelník
 • elektrický šroubovák
 • elektrická příklepová vrtačka
 • vrták do zdiva
 • vrták do dřeva
 • kladívko
 • přímočará pilka
 • vykružovací pilka
 • pokosnice nebo pokosová pilka
 • smirkový papír
 • štětec

 

Montáž

Nejprve si pomocí vodováhy vyznačíme na stěnu výšku obkladu, horní hranu palubek, a místa, kde budou připevněny podkladní latě. Podkladní latě na stěnu upevníme vruty do hmoždinek.

Délku obkladu na stěně přeneseme na podkladní latě pomocí metru a úhelníku. Po orýsování latě pilkou zkrátíme. Volíme latě o profilu 4x2cm. Při montáži vodorovného roštu nesmíme zapomenout ponechat v podkladních latích mezery, které umožní průchod vzduchu a tím větrání prostoru za palubkovým obkladem.

V pravidelných vzdálenostech asi 50 až 70 centimetrů do podkladních latí předvrtáme otvory pro připevnění na stěnu. Zahloubíme je větším vrtákem neb zapouštěcí hvězdičkou ve vrtačce.

Rozteče otvorů pro hmoždinky si přes předvrtané otvory v latích přeneseme na stěnu. Tak nejpřesněji určíme, kde budou hmoždinky.

Potřebné otvory pro hmoždinky vyvrtáme příklepovou vrtačkou. Prach při vrtání můžeme rovnou odsát přiložením sací trubky vysavače k vrtanému otvoru.

Kladívkem zaklepneme hmoždinku do vyvrtaného otvoru. Typ a vhodnou velikost hmoždinky vybíráme podle druhu a materiálu stěny.

Délka vrutů ve hmoždinkách musí být taková, aby pevně držely ve hmoždince a zároveň přichytily podkladní lať cca 2 cm silnou. Ještě před montáží musíme podkladní latě opatřit impregnačním nátěrem.

Nyní přišroubujeme podkladní latě pomocí vrutů do hmoždinek ve stěně. Práci nám urychlí a zpřesní použití akumulátorového šroubováku s momentovým klíčem s nastavitelným momentem dotažení.

Latě jsou připevněny tak, že horní lať lícuje s budoucí horní hranou obkladu. Spodní je cca 10cm nad zemí. Je-li obklad vyšší než cca 70cm, je nutné použít ještě středovou lať. Nesmíme zapomenout srovnat i svislost obkladu. V případě potřeby podkladní lať podložíme vhodnou podložkou, například odřezkem laťky nebo sololitu.

Ještě jednou si pomocí metru změříme na několika místech vzdálenost od podlahy k horní lati. Latě jsou sice v rovině podle vodováhy, podlaha se však může mírně propadat a délky palubek by se tak mohly lišit.

Naměřenou výšku obkladu přeneseme na palubky. Je-li výška obkladu všude shodná, můžeme označovat vždy několik palubek najednou. Úhelníkem pak vyznačíme kolmici a místo řezu.

Palubky můžeme zaříznout ostrou ruční pilkou s jemným ozubením nebo použít pilku přímočarou.

Konce palubek na řezu zbavíme vzniklého otřepu pomocí brusné houbičky nebo smirkového papíru na špalíčku. Palubky je vhodné natřít ještě před montáží, zvláště, budeme-li je barevně tónovat. Protože dřevo jako přírodní materiál stále pracuje, mohly by se nám později na styku jednotlivých palubek objevovat nehezké nenatřené proužky.

Jednotlivé palubky připevníme k podkladnímu roštu pomocí kotvících kovových sponek. Ty jsou vloženy do drážky . Další palubka je pak skryje a spoj se stává neviditelný. Velikost sponek se musí shodovat se sílou drážky palubky.

První palubku založíme v rohu perem ke stěně, nebo pero rovnou odřízneme . Zajistíme ji sponkou, kterou přichytíme pomocí malých hřebíčků. Sponka i hřebíčky jsou v nerezavějícím provedení.

Takto postupně připevňujeme palubku za palubkou. Každá palubka je přichycena ke každé podkladní lati. Palubku zaklepneme do drážky gumovou paličkou nebo kladívkem přes prkénko, kterým chráníme okraj před poškozením. Pravidelně kontrolujeme vodováhou svislost připevňovaných palubek.

Z rohu, kde se palubky potkávají, musíme opět začít zakládat řadu tak, aby bylo možné vkládat kotvící sponky. Tedy perem ke stěně a drážkou ven. Pro stávající vypínače a zásuvky můžeme v palubkovém obkladu vynechat příslušný otvor, který nakonec začistíme rohovými lištami.

Potřebujeme-li mít přístup za obklad nebo chceme připojit do obkladu zásuvku, musíme v obložení vyříznout požadovaný otvor. Obdélníkové tvary i přes několik palubek nejlépe vyřízneme přímočarou pilkou, kruhové, například na zásuvku, vykružovací pilkou vhodného průměru. Montáž zásuvky přenecháme odborníkovi.

U okna je zapotřebí obklad snížit tak, aby probíhal těsně pod parapetem. Palubku na styku s okenním otvorem budeme muset upravit vyříznutím.

Přechodovou palubku přesně změříme a označíme. Pilkou potřebné vybrání vyřízneme tak, aby odpovídalo oběma navazujícím výškám..

Ostatními zkrácenými palubkami pak pokračujeme shodně jako v předešlé části obkladu.

Obklad je vhodné zakončit celou palubkou. Není-li to možné, protože stěna končí nebo potřebujeme obklad zakončit v určitém místě, změříme zbývající část a přeneseme rozměr na palubku. Tu pak podélně rozřízneme pomocí ruční nebo elektrické přímočaré pilky.

Zúženou koncovou palubkou dokončíme obklad přesně tam, kde potřebujeme.

Horní okraj obkladu zakončíme rohovými lištami. Jejich rozměr musí být takový, aby přesně doléhaly ke stěně přes palubku i podkladní lať. Zakončení obkladu u podlahy začistíme rovněž krycí lištou nebo prknem. Začišťovací lišty na horním okraji obkladu upevňujeme vždy k obkladu (nikoli například na stěnu nebo strop), dolní pak vždy k podlaze.

V kovové nebo dřevěné pokosnici nebo  pokosovou pilou si dokončovací lišty přesně upravíme. A to jak na kolmo, tak pod přesným požadovaným úhlem.

Všechny lišty zkrátíme a vyzkoušíme, ale zatím je nepřipevňujeme. Nejprve je zapotřebí podklad i lišty povrchově upravit a to se nám bude lépe provádět zvlášť bez jejich připevnění.

Provedeme konečný nátěr. Opravíme jím i případná poškození vzniklá montáží. Na palubky a jejich povrchovou úpravu použijeme vhodnou lazurovací barvu. Její odstín si můžeme nejprve vyzkoušet na odřezku. Měl by být takový, aby ladil s ostatními částmi nebo odstíny barev v interiéru nebo domu.

Natřeme i lišty. Stěnu a podlahu můžeme chránit při natírání krycí krepovou páskou a mikrotenovou folií. Po dostatečném zaschnutí barvy a dokončení povrchové úpravy lišty připevníme kolářskými hřebíčky s malou hlavou. Po připevnění podlahových lišt je obklad hotov.

Zpracováno ve spolupráci s Baumax ČR s.r.o.

Palubkové obklady