Otvírání studánek

Rubrika: Zahrada

Čištění studánek patřilo v dobách, kdy chalupy ještě nebyly propojeny vodovody, k pravidelným každoročním rituálům. Pro vodu se chodilo k přírodním pramenům – do studny nebo do studánky.

S jejich jarním čištěním byl spojený prastarý obřad, který vykonávaly jen svobodné nevinné dívky – panny, neboť se věřilo, že dívčí nevinnost má očistnou moc. Po svátku sv. Jiří se dívky vydávaly ke všem studánkám ve vsi a v jejím okolí a ve zbožném průvodu prozpěvovaly písně a pronášely říkadla. Do každé studánky vložila jedna z nich na chvíli dřevěný křížek a potom přicházela jedna dívka za druhou a každá se podílela na vyčištění vody od napadaného listí a bláta. Na vyčištěnou studnu pak byl jako znamení čistoty položen zelený věnec. Čistou vodu dívky nabíraly do malovaného džbánku, rozlévaly ji do všech stran a zpívaly: „Teč vodičko čistá do všech čtyřech stran, od větru a bouře, studánko nás chraň.“

Když byly studny vyčištěny, tak se v neděli po vesnici vydal průvod svátečně oblečených dívek, které při zpěvu vybíraly za vyčištění studní. Další neděli si pak dívky za vybrané peníze sjednaly muzikanty a konala se muzika „ze studny“ s parádní tancovačkou.

Otvírání studánek