Jak na opěrné zídky

Opěrná zídka na zahradě vyřeší problém nestabilním svahem, ale je rovněž výrazným dekorativním prvkem. Zvládnete ji postavit sami a můžete si vybrat z různých typů materiálů.

Zídka z velkých kamenů nepravidelných tvarů působí stabilním dojmem

Poměrně jednoduchou a levnou variantou opěrné zídky je stavba z betonových tvarovek (svahovek). Ty jsou určeny ke stavbě šikmé opěrné zídky a po umístění do terénu se nechají zarůst vegetací.

Při stavbě z kamenů na sucho je nutné udělat drenáž podkladu

Nízké zídky můžeme zakládat pouze na štěrkopískovém podsypu. U opěrných zdí vyšších než 1,5 metru je nutný betonový základ. Svahovky ukládáme na hotový, vyzrálý základ a zasypáváme zeminou po každé položené vrstvě tak, aby zásyp svahovku zcela vyplnil. Je třeba rovněž dokonale vyplnit mezery mezi sousedními svahovkami. Konstrukce svahovek umožňuje sklon zdi od 45 do 75 stupňů v závislosti na výšce a zakřivení zdi. Spotřeba svahovek je zhruba osm až patnáct kusů na metr čtvereční. Osadit svahové tvarovky zelení můžeme při stavbě nebo i po jejím dokončení.

Ztracené bednění

Kolmou opěrnou zídku můžete snadno postavit z betonových dílců na „ztracené“ bednění, které sice k takovému použití nejsou určeny, ale mohou dobře posloužit. Tvárnice se při stavbě zídky kladou na vazbu, je tedy nutné nakupovat „půlky,“ přesněji řečeno kusy s dělicí příčkou uprostřed.

Tvarovky na ztracené bednění se středovým předělem jsou vhodné ke stavbě opěrné zídky

V tomto případě jde o klasické betonování a staví se na betonový základ. Je vhodné základ izolovat hydroizolačním pásem, posílit stabilitu zídky armováním a prokládat beton ve tvarovkách plnivem (kameny nebo kompaktní kusy betonu).

Protože nápor vlhkosti ze svahu do zídky bude zvláště v deštivých obdobích roku poměrně značný, udělejte v prostoru za zídkou drenáž. Při stavbě jednoduše položte drenážní trubky a vyveďte je na spád před zídku, nebo do stran s dostatečnou možností vsakování vody. Mezeru mezi svahem a tvarovkami vysypejte štěrkem.

Varianta z betonových tvarovek je rychlejší a výhodnější oproti klasickému betonování, při němž se nevyhnete stavbě dřevěného bednění. Různé typy tvarovek bývají běžnou součástí sortimentu stavebnin a hobbymarketů. Máte-li na výběr, jsou vhodnější tvárnice, které do sebe z boku zapadají na zámek, a také tvárnice se silnější stěnou. Obvykle jsou o něco dražší, ale v případě stavby opěrné zídky se použití odolnějšího materiálu vyplatí.

Co nabízejí profesionálové

Profesionální variantu materiálů, určených pro stavby opěrných zídek a zdí z betonových tvarovek nabízí například firma KB Blok. Její systém vibrolisovaných prvků Geostone představuje ucelený soubor materiálů pro stavbu zdí a zídek včetně tvárnic, určených k osázení zelení. Tvarovky se spojují „na zámek,“ takže stavbu podle výrobce zvládnete i bez specializované firmy. Součástí systému jsou i takzvané geomříže, které posílí stabilitu svahu i opěrné zdi. Tvarovky se dodávají v různých barvách a v několika variantách povrchů.

Tvarovky z vibrolisovaného betonu (KB Blok) mohou mít různé barvy a typy povrchů

Jednotlivé vrstvy zdiva se v řadách nad sebou spojují plastovými kolíčky. Spojení tedy zajišťují kolíčky, drážky a zámky. Systém lze použít pro stavbu opěrných zahradních zídek či teras, ale také pro stavbu velkých opěrných zdí a stěn v členitém terénu a pro stabilizaci svahů po terénních úpravách.

TYPY OPĚRNÝCH ZÍDEK

Pražce na kolíky

Zajímavou variantou, která se některým stavebníkům v praxi velmi osvědčila, je stavba opěrné zídky z betonových pražců. Ty se staví na betonový základ na sucho a pohromadě je drží ocelové kolíky, zatlučené do děr v pražcích. Při stavbě šikmé zídky se tak první kolík (nařezaný z armovacích ocelových prutů) zapustí do betonového základu a každý další pražec se pak opírá o kolíky v pražci pod ním. Výhodou takové stavby je bytelná opěrná zeď, která díky obloukovému výřezu v pražcích propouští vodu a umožňuje prorůstání vegetace. Nevýhodou je pak samozřejmě obtížná manipulace s těžkými pražci, protože jeden váží zhruba dvě stě padesát kilogramů.

Kameny nezklamou

Výrazný dekorativní prvek může tvořit v zahradě či na pozemku v okolí domu opěrná zídka z kamenů. Je nákladnější a složitější než zeď z betonových tvarovek. Odmění se vám však neopakovatelnou atmosférou nejstaršího přírodního materiálu a postupem času dokonale splyne s okolní zelení. Neníli nutné stavět příliš vysoko a jsou-li k dispozici kameny odpovídající velikosti, zvolte suchou stavbu.

Opěrné zídky stabilizují terénní nerovnosti na pozemku a dodají zahradě neopakovatelnou atmosféru

Začněte výkopem rýhy, do níž se položí kamenný základ. Postačí zhruba deset centimetrů do hloubky a šířka by měla odpovídat rozměru kamenů, ze kterých se chystáte stavět. V základu je vhodné udělat drenáž z kačírku nebo kamenné drti, která zabrání provlhnutí a poškození první vrstvy kamenů. Pro základovou vrstvu použijte největší a pokud možno ploché kameny, aby byla zídka dostatečně stabilní. Pečlivě je upevněte do hliněného a štěrkového lože. Další řady kamenů klaďte vždy na tenkou vrstvu hlíny. Pokládejte kameny plochou stranou dolů a horní, členitější vrstvu pak dorovnejte hlínou. Tíha kamenů a dosypávání hlíny zajistí dostatečnou stabilitu a kompaktnost zídky, kterou můžete posílit drenáží v mezeře mezi stavbou a svahem. Soudržnost kamenů posílí vysázení vegetace do spár, vyplněných hlínou.

Podobným způsobem postupujte i v případě klasického zdění z kamenů. To má smysl v případě vyšší zdi, nevyhnete se však zbudování betonového základu.

POSTUP STAVBY

  1. Provázky usnadní dodržení roviny
  2. Velké kameny dávají zídce stabilitu
  3. Menší kameny slouží k provázání stavby
  4. Zaoblenými „čepicemi“ je vhodné zídku zakončit

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHIV FIREM
KRESBY: PETR ŽIVNÝ

Jak na opěrné zídky