Opravy a rekonstrukce s MS polymery

Rubrika: Market

Představa, že budete v nové koupelně vrtat do obkladů, není zrovna povzbuzující. Jak to dopadne? Nepraskne obklad? Výměna by nebyla jednoduchá. A jak by to vypadalo? Každý si již alespoň jednou vyzkoušel práci s tekutými hřebíky. Pokud zvolíte ty správné, s podobnými obavami se již trápit nemusíte.

Nabídka montážních lepidel je velmi široká. Jak si před policemi s lepidly vybrat to správné? MS polymery Vám tento výběr podstatně zjednoduší.

Ještě nedávno jste si museli před opravou či rekonstrukcí důkladně promyslet, jaké to vlastně materiály budete lepit. Montážní le pidla s rozpouštědly patří do nižší cenové hla diny, nemůžeme s nimi však lepit takové základní materiály, jako jsou např. zrcadla a polystyren. Působením rozpouštědel by do šlo k rozleptání polystyrenu, u zrcadla ke zne hodnocení stříbrné vrstvy.

Většina montáž ních lepidel lepí ma teriály, kde minimálně jeden z povrchů je savý. Dřevotříska, dřevěné obklady, a jiné podobné materiály, nejsou problémem. Ten však nastává, když chcete lepit dva ne savé povrchy – molitan, polystyren, již zmí něné zrcadlo např. na umakart, glazované obklady, lakované materiály.

Z těchto pár příkladů je patrné, že bez základních znalostí problematiky bude výběr toho správného lepidla trápením s nejistým výsledkem. Jak tedy správně postupovat a jaké vybrat lepidlo? MS polymery, které Vám chceme představit, jsou moderní mon tážní lepidla, která neobsahují rozpouštědla. Lepí savé i nesavé materiály. K vytvrzení po třebují minimum vzdušné vlhkosti, která se ve spoji vždy vyskytuje. Z těchto základních, ale velmi důležitých vlastností je patrné, že rozhodování o tom, čím co lepit, bude snazší. Při větších nebo rozmanitých rekon strukcích či opravách není nutné vybavit se celou řadou „kartuší“, ale stačí nám jedno le pidlo.

Práce s MS polymery je velmi jednoduchá. Lepidlo se nanáší v pruzích nebo bodech pouze na jeden z lepených povrchů. Na ten, kde je to snazší. Lepidlo nevytvrzuje rychle, takže není nutné spěchat. Po spojení lepe ných materiálů je korekce spoje možná. V pří padě těžších předmětů je nutné tyto zafixovat proti posunutí. Při lepeních hladkých povrchů (např. zrcadel) je možné MS polymer kombi novat s oboustrannou páskou, která zajistí fi xaci po dobu vytvrzení. V tomto případě je nutné si uvědomit, že po slepení páska neu možní korekci. Lepit je tedy nutné s opatrností a velmi přesně.

Běžné množství lepidla vytvrzuje přibližně 24 hodin. Spoj zůstává elastický, odolává tedy vibracím. Lepidlo je vhodné pro venkovní i vnitřní opravy a lepení. Jeho další velkou vý hodou oproti běžným lepidlům je teplota při le pení, která by neměla klesnout pod +5 °C. To je důležité především při jarních a podzimních opravách.

www.ztrade.cz

 

Komerční prezentace

 

Opravy a rekonstrukce s MS polymery

Zajímavé