Krok za krokem: Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou NIVELA EASY

Rubrika: Market

Dokonale rovný podklad s tolerancí odchylek 1-2 mm je základním předpokladem při pokládce moderních podlahových krytin. Při vyšších nerovnostech odmítají pokladači i výrobci podlah poskytovat záruky. Před pokládkou volně položených podlah (plovoucí podlahy, koberce apod.) i lepených podlah (dlažby, korky, vinyly, marmolea aj.) se dnes zpravidla aplikují samonivelační stěrky. Rychle a jednoduše se jimi dá dosáhnout potřebné rovinnosti podkladní vrstvy.

Vrstva samonivelační stěrky by měla zakrýt všechny nerovnosti a vytvořit souvislou a hladkou plochu pro pokládku vybrané podlahoviny. Samonivelačních stěrek je velká škála, ale velkou oblibu si v poslední době mezi zákazníky získává Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY. Oproti jiným produktům se vyjímá možností aplikace ve vyšší tloušťce (až do 30 mm). Je vhodná k ručnímu i strojnímu zpracování, k vícevrstvému lití nebo k zalévání podlahového vytápění.

Samonivelační stěrka NIVELA EASY v balení po 25 kg.

Kam s ní?

NIVELA EASY se dá použít pro všechny základní typy podkladů – betony, staré keramické či betonové dlažby, cementové podklady, anhydrity. Díky pevnosti v tlaku 25 MPa není stěrka určena pro objekty s vysokou zátěží, jako jsou garáže, dílny nebo sklady. Široké uplatnění však nachází u staveb občanské vybavenosti, v domácnostech a kancelářích. Při dodržení výrobcem doporučených pracovních postupů zvládnou aplikaci stěrky ručně i šikovní kutilové a svépomocní stavebníci.

 

Aplikační tloušťka

Stěrku NIVELA EASY lze jako podkladní vrstvu aplikovat dle potřeby v tloušťkách od 1 do 30 mm. Jelikož přirozená rozlivná tloušťka stěrek činí cca 3-4 mm a od této tloušťky začíná jejich schopnost samonivelace, menších tlouštěk se dá docílit pouze ručním rozprostřením hladítkem. Díky maximální aplikační tloušťce až 30 mm se dá stěrka používat ke zmiňovanému zalévání topných kabelů a rohoží.

 

Stěrka se nanáší na důsledně očištěný a napenetrovaný podklad.

Příprava podkladu

Posouzení podkladu je nezbytnou podmínkou úspěšné aplikace všech samonivelačních stěrek. Provádí se především z hlediska pevnosti, rovinatosti, čistoty a savosti.

Lití stěrky se provádí kolmo, v rovnoběžných pruzích

 

Kontrola rovinatosti podkladu je důležitá zejména při plánovaném dvouvrstvém lití, kdy první vrstva má za úkol, ať již lokálně nebo celoplošně, vyrovnat hrubé nerovnosti podkladu (zpravidla v rozsahu 10 – 20 mm). Kontrola se provádí pomocí nivelačního přístroje nebo hadicové, u menších ploch tyčové, vodní váhy. Kontrola se spojí s vyhotovením tzv. výškových nivelizačních značek (ve vzdálenosti cca 1,5 x 1,5 m, nejsnáze pomocí vrutů a hmoždinek).

Nalitá stěrka se následně upravuje zubovým hladítkem.

 

Penetrace podkladu

Podklad musí být před aplikací stěrky suchý, soudržný, zbavený prachu a mastných nečistot. Hrubší nečistoty se odstraní přebroušením nebo vysátím. Zbytky lepidel, barev a tmelů se odstraní otryskáním nebo ofrézováním. Teprve poté je možné přistoupit k penetraci podkladu prostředkem Cemix Penetrace podlahová. Penetrace se provádí rovnoměrně, přímým nátěrem pomocí štětce nebo válečku. Podle savosti podkladu se penetrace ředí vodou a provede se v několika nátěrech. Následující nátěr se aplikuje vždy po zaschnutí toho předchozího. Doba zasychání nátěru v běžných podmínkách činí dle koncentrace a savosti podkladu 60 až 120 minut. Koncentrované nátěry zasychají až 12 hodin. U správně napenetrovaného podkladu vznikne na povrchu matně sklovitý povlak. Penetrace by měla minimalizovat nasákavost podkladu, napomáhat rozlivným vlastnostem stěrky a zajistit vysokou přilnavost stěrky s podkladem. V případě nenasákavých podkladů (např. stará keramika) se namísto penetrace použije vazebný můstek Cemix Superkontakt (241).

Odvzdušnění stěrky

 

Lití stěrky

Po důsledném ošetření podkladu penetračním nátěrem nebo vazebným můstkem se dá přikročit k samotnému lití. Stěrku si připravíme postupným vmícháním obsahu balení (25 kg pytle) do předepsaného množství vody. Směs se připravuje v mísícím vědru zhruba 1-2 minuty a po rozmíchání by měla tvořit tekutou, homogenní hmotu. Na podklad se stěrka lije kolmo, v rovnoběžných a vzájemně se stékajících pruzích. K propojení nalitých pruhů by mělo pomoci povrchové hlazení zubovým hladítkem. Stejným hladítkem se povrch dorovnává do požadované tloušťky. Odvzdušnění a konečné vyrovnání stěrky se provede ježkovým válečkem. Válečkují se vždy dva poslední sousední pruhy, aby se s ohledem na otevřený čas nezasahovalo do již potenciálně tuhnoucí hmoty.

Aplikace se provádí při teplotách od +5 °C do +30 °C. Čerstvě nanesená stěrka se chrání před prudkým vysycháním a před tepelnými rázy (průvan, sluneční svit apod.).

Pracovní pomůcky pro aplikaci stěrky.

 

Pracujte pečlivě, ale rychle!

Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY si zachovává rozlivné a samonivelační vlastnosti podobu zpracovatelnosti (min. 20 – 30 minut v běžných teplotních podmínkách). Po překročení doby zpracovatelnosti tyto vlastnosti ztrácí a stěrku nelze úspěšně aplikovat ani upravovat. Stěrka je pochozí po 24 hodinách.

Aplikace samonivelační stěrky NIVELA EASY není náročná a dosáhnete jí na milimetr přesné a rovné podkladní vrstvy. Při výběru podlahové krytiny tak můžete popustit uzdu fantazii a vybírat z široké nabídky moderních podlahovin. Už nejste limitováni křivým podkladem!

Pracovní pomůcky pro ruční aplikaci:

míchadlo s klecovou metlou

2 x vědro min. 40 l

ježkový odvzdušňovací váleček 110 x 700 mm

zubové hladítko 6 x 6 mm

odměrná nádoba na vodu s přesností min 0,1 l

 

 

 

 

Komerční prezentace

Save

Save

Krok za krokem: Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou NIVELA EASY