U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OPRAVA KOBERCE

Kategorie: Zajímavosti | Autor:

Viditelné poškození podlahové krytiny, ať už vypálené cigaretou nebo polité barvou, nevypadá příliš dobře. Zamaskovat poškození můžeme dvěma způsoby. Pokud chceme, aby stopy po opravě byly co nejméně znatelné, musíme použít stejný druh krytiny. Poškozenou část vyřízneme, do kruhu, čtverce či obdélníku, a na místo vlepíme nový stejně velký kus krytiny. Můžeme ale zvolit i jiný způsob, a to originální formou opravu krytiny naopak přiznat pomocí kontrastu barevně odlišného materiálu. Vkládaný kus a samozřejmě i původní krytina může být přiříznuta do nějakého výrazného tvaru, ať už květů, ovoce, šlápot a podobně. Dbáme jenom na pečlivé vyříznutí materiá-lu, aby nevznikly nehezké spáry.

Podle knihy Nové podlahy (IKAR, 1998)

OPRAVA KOBERCE