U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Kategorie: Finance | Autor: et

KUPUJEME

Přestože se ve městech neustále ozývají autoalarmy, kterým už nikdo nevěnuje pozornost, mohou se obyvatelé městských bytů přece jen spoléhat, že pokud se ozve obdobný zvuk sirény v jejich domě, sousedé budou zvědaví, co se děje a někdo z nich zavolá policii.

Ve vesnicích to většinou funguje ještě lépe, jekot sirény zejména v nočním tichu zloděje obvykle zažene. Je však vhodné, aby se majitelé takových zařízení domluvili s některým ze sousedů vlastnících telefon, ať v takovém případě volá policii a co nejdříve se odebere alarm vypnout. Ceny těchto zařízení začínají kolem patnácti stovek; sestava obsahuje napájecí baterii, jeden nebo dva kontakty (ty se upevní na dveře či okna), skříňku s elektronikou a vlastní sirénu, která by se měla namontovat tak, aby byla dobře slyšitelná a zloděj ji nemohl umlčet. Například se k nám dovážejí z Anglie dva levné typy alarmů úctyhodného výkonu (110 dB) za cenu necelých 900 Kč.

Na samotě

Ve velmi obtížné situaci jsou majitelé chalup a chat na samotách, kde ani sebevýkonnější siréna není příliš platná a případného zloděje může nejvýš na chvíli polekat. Jestliže si zloděj uvědomí, že alarm neslyší nikdo jiný, klidně takovou chalupu “vybílí” i při zvuku sirény, nebo ji nejprve najde, zneškodní a ještě si ji přibalí k uloupené kořisti. Tam, kde není možno spoléhat na sousedy, bude nutno využít některých technických vymožeností. Ověřeným řešením je instalace takového zařízení, které oznámí pokus o vloupání některému ze známých v blízké vesnici, se kterým je majitel osamělé chalupy smluven. Spojení se dá uskutečnit buď po telefonní lince (máte-li na chalupě telefon), nebo bezdrátově. Pro spojení telefonem byly vyvinuty tzv. telefonní komunikátory; jsou to zařízení, která v případě, že od ústředny zabezpečovacího systému dostanou příslušný impuls, sama “vytočí” telefonní číslo, které jste předtím do aparátku navolili, a po spojení s účastníkem spustí pásku, na kterou jste namluvili příslušnou žádost o pomoc. Stanice, se kterými se komunikátor spojí, bývají zpravidla aspoň dvě, častěji čtyři, dražší ústředny mohou zprávu předat až na 16 míst (včetně mobilních telefonů).

Hlídací služby

Jestliže ve vesnici nikdo telefon nemá, nebo je příliš vzdálená, je možno se domluvit s nejbližší bezpečnostní agenturou, na jejímž pultu je případné proniknutí do objektu signalizováno. Spojení může být rovněž po telefonu, případně bezdrátové. Toto řešení má však spíš preventivní význam; jestliže chalupář s agenturou uzavře smlouvu, podle níž budou zaměstnanci například jednou týdně kontrolovat jeho stavení, může tato skutečnost mít pro bezpečnost objektu větší význam než výjezd vyvolaný signalizací vniknutí. Právní statut bezpečnostních agentur neumožňuje totiž jejich zaměstnancům žádné odvážné zákroky, takže ti se ani nesnaží pachatele zadržet. Nemají totiž pravomoci jako policie, takže například zadržením pachatele spáchají protiprávní čin a zloděj je může úspěšně žalovat pro omezování osobní svobody. Pracovníci agentury se proto dostaví zpravidla až v dobu, kdy je zloděj spolehlivě mimo objekt, takže svou přítomností mohou nejvýš zabránit tomu, aby do vykradeného stavení, které má například vyražené dveře a je volně přístupné, vnikli nějací náhodní zvědavci a příležitostní zlodějíčkové. S bezpečnostními agenturami je nutno uzavřít příslušnou smlouvu, ve které by mělo být podrobně uvedeno, zda agentura bude provádět preventivní dozor (platby za výjezdy samozřejmě závisí na vzdálenosti od sídla firmy) a jak často, nebo zda vyjede jen po zjištěném narušení objektu.

Co umí alarm

Alarm, který i na vzdáleném místě indikuje pokus o proniknutí do objektu, se skládá z čidel montovaných na dveře a okna, případně z detektorů pohybu i jiných dějů (například otřesů či rozbití skla), z ústředny a napájecích baterií. Sama cena těchto zařízení není nijak vysoká (začíná kolem 8000 Kč); pro signalizaci po telefonní lince potřebuje ještě výše zmíněný telefonní komunikátor v ceně od tří do pěti tisíc, který informaci o vloupání (či o pokusu vloupání) v podobě hlasové zprávy dodá do telefonní sítě předvoleným účastníkům. Dražší ústředny umožňují signalizovat nejen pokus o vloupání do objektu (či vloupání úspěšné), ale také požár. K ústřednám je totiž možno připojit i čidla “cítící” kouř, popřípadě unikající plyn. Rovněž tato informace může být telefonicky sdělena; dokonalejší ústředny spolu s vícekanálovými komunikátory mohou ohrožení objektu specifikovat a vloupání rozlišit od pouhého pokusu o vloupání a rovněž od požáru. Také v kategorii dokonalejších ústředen je možno objevit levné; ústředna Veritas R8 přijde na pouhé 2500 Kč; spolu s nutnými čidly a telefonním komunikátorem nepřekročí cena sestavy pět tisíc. V případě, že v chalupě není zavedena telefonní linka a je nutno používat spojení bezdrátového, musí zájemce nejprve zjistit, s jakými zařízeními umí komunikovat ústředna bezpečnostní agentury (na jakých frekvencích, s jakým kódováním). Při nákupu bezdrátového komunikátoru je nutno vyžadovat atest ústavu radiokomunikací; provoz nehomologovaných vysílačů je právně postižitelný!

____________________

Jednoduchý alarm

Zařízení velikosti krabičky cigaret (118x73x48 mm) označené SC 609 a 610 je vybaveno tzv. infrapasivním čidlem, které po zapnutí indikuje pohyb ve vzdálenosti do 10 m. Úhel, ve kterém je pohyb “vnímán”, je 110° ve vodorovné rovině a asi 30° ve svislé. Znamená to, že sklonem zařízení, které se připevňuje na zeď či do rohu místnosti, můžeme vytvořit jakési “zóny necitlivosti”, ve kterých se může pohybovat například pes, aniž by způsobil poplach, ale nikoli člověk. Alarm se zapíná a vypíná miniaturním ovladačem; dálkové ovládání funguje cca do 5 m; po zapnutí umožňuje majiteli v klidu opustit střežený prostor, protože k aktivaci sirény po zapnutí dojde s 35 sekundovým zpožděním, spuštění alarmu nastává 10 sekund od okamžiku rozpojení magnetického kontaktu či narušení střeženého prostoru (v tomto čase je možno dálkovým ovladačem alarm vypnout). Kromě vestavěné sirény generující kolísavý tón o intenzitě 110 dB je možno připojit další, externí. Čidlo “vnímající” vetřelce na dálku může být doplněno ještě magnetickým kontaktem, upevněným na dveřích nebo okně; po jeho rozpojení dojde k spuštění sirény ihned. Alarmy tohoto typu jsou vhodné pro chalupy umístěné ve vesnici, chaty v koloniích, nebo pro městské byty. Nevyzařují žádné nebezpečné frekvence, provoz mají bezpečný, odběr z vestavěných článků je minimální a akustický výkon doslova ohlušující. Jejich svépomocná montáž je snadná a schopnost zabraňovat bytovým krádežím mimořádně vysoká.

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ