U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ODKUD SE VZALO SLOVO CHALUPA?

Kategorie: Aktuálně | Autor: Připravil RA

O čem jsme psali

Ročník 1983 Chataře jakoby předznamenal posun ve společnosti k názorové uvolněnosti. Ostatně pomalu dorůstala a rozum sbírala mladá generace budoucích studentů, která své postoje radikalizovala na konci let osmdesátých. Svědčí o tom například hned úvodní rozhovor s tehdejším předsedou Českého svazu ochránců přírody na téma “Životní prostředí v ČSSR” v prvním čísle časopisu. Uvádí se v něm, že stav životního prostředí je velmi vážně ohrožen v důsledku rozvoje velkovýroby, zvyšující se těžby surovin, narůstání odpadů, chemizace. Ubývá zemědělská půda, drasticky se zhoršuje kvalita vody, vzduch obsahuje řadu škodlivých prvků, které ohrožují lesní porosty a polní plodiny. Nedodržují se příslušné zákony, které kromě toho mají nespočet výjimek a doplňků. Odvážná tvrzení, není-liž pravda? Od politiky raději rychle k nějakému příjemnějšímu tématu. Což třeba zajímavý výklad slova “chalupa”? Na pomoc je zapotřebí přivolat vědu, které se říká etymologie, zabývající se výkladem původu a významu slov. Slovo chalupa je doloženo jen v části slovanských jazyků. Jedna hypotéza podává, že bylo převzato prostřednictvím germánským z řeckého kalyba , znamenajícím chatu, chatrč, přístřešek (později změněno na známé koliba ). Druhá hypotéza říká, že je to slovo domácí, vzniklé druhotně ze slova chaluha , které původně znamenalo pletivo z proutí a přenesením chatrč z proutí, pletenou boudu. Významný český etymolog Václav Machek uvádí, že v slově chalupa jde o spojení části cha- (předpony pejorativního významu) a slova louba (loubí), znamenající altán, přístřeší. Dohromady pak obě části znamenají podřadné, ubožejší loubí, nebo-li chatu, chatrč. Ať tak či onak, název chalupa je velmi starobylý. Pátrajíce po jeho počátcích, můžeme jít hodně hluboko do historie, až k staré íránštině nebo řečtině. Mimo jiné je však zajímavé, že slovo chalupa se dostalo do německého nářečí v podobě Kaluppe , což dokládá i obrácený směr přejímání, tedy ze slovanských jazyků do germánských.

ODKUD SE VZALO SLOVO CHALUPA?