Oči jako mapa zdraví

Rubrika: Zdraví

Oči prozrazují city nebo náladu. Říkáme, že oko je okno do duše, ale pro zkušeného iridologa je také mapou zdraví našeho těla.

Oči prozrazují city nebo náladu

Metoda zkoumání celkového zdravotního stavu člověka pomocí různých barev, znamének a značek, které se nacházejí v oční duhovce, panence a očním bělmu, se nazývá irisdiagnostika (z latinského iris – duhovka).

Tuto metodu objevil maďarský lékař Ignatz von Peczely, který byl také chovatelem sovy. Když si v roce 1837 sova zlomila nohu, našel lékař při jejím ošetřování černou čárku v oku ptáka. Po zahojení zlomeniny se čárka změnila na bílou. Tato událost mladého lékaře natolik ovlivnila, že později u svých pacientů pečlivě zkoumal jejich oči. Tehdy však u odborníků nenašel pochopení. Postupně se zkušenostmi a výzkumem změn lidských očí dala skutečně vytvořit podle stavu oka určitá mapa lidského těla.

Po druhé světové válce dosáhla irisdiagnostika v Evropě rozkvětu. Kolem deseti tisíc lékařů ji začalo zkoumat a využívat jako svou hlavní diagnostickou metodu. V současnosti jsou názory odborníků na tento obor alternativní medicíny sice stále rozdílné, ale například v Rusku byla přijata jako rovnocenná s metodami klasické medicíny a také u nás se někteří z očních lékařů sami přihlašují do kurzu irisdiagnostiky.

Prevence onemocnění

A jak iridologové vysvětlují, že v očích máme zapsáno vše, co se týká našeho zdraví? Oko je spojeno s nervovou soustavou přes optický nerv s mozkem. Mozek nahrává informace o každém fyzickém i psychickém procesu, který probíhá v našem těle. Proto se barvy a značky v očích mění v závislosti na změnách v našem těle, stejně jako lidský mozek má určité oblasti, kde zaznamenává a uchovává informace. Tak například z tvaru, ze zakulacení panenky lze získat informace o psychickém stavu klienta. V duhovce vidíme většinu orgánů a systémů a v bělmu zase objevíme mnoho ze žilního systému, hypertenzi, křečové žíly, hemeroidy a podobně.

Barva očí se během našeho života může měnit. Lze tedy zjistit určité dispozice, ale také současný stav zdraví, zda se jedná o akutní či chronickou záležitost a podobně. Velkou výhodou irisdiagnostiky je, že dokáže odhalit nemoc ještě o mnoho dříve, než propukne. Když člověk následně změní svůj životní styl a životosprávu, zbaví se zlozvyků, případně nasadí různé detoxikační kúry, může zdravotním těžkostem úplně předcházet.

Mapa těla v duhovce

Oční duhovka se rozděluje na několik částí, na šest kruhů, které postupně vycházejí od středu oka k jeho bělmu. Oční zornička a její ohraničení odráží stav páteře a nervového systému. Nad ní je takzvaná okružní oblast, která ukazuje stav trávicího systému. Navazující, ciliární oblast odhaluje, v jakém stavu jsou vnitřní orgány. Další okruh tvoří lymfatická a krevní oblast a poslední okrajová oblast vypovídá o stavu pokožky. Levé oko přitom odpovídá levé straně těla a pravé potom pravé straně těla.

Podle iridologů existují jen dvě barvy zdravých očí – modrá nebo hnědá

Oční duhovka zdravého člověka má pravidelný vzor. Pokud se v ní objeví bílé skvrny, předpokládá se, že signalizují zápal a stres. Tmavé flíčky vznikají, když některá část těla nepracuje správně. Tmavá obruba okolo okraje duhovky může znamenat, že se v kůži nahromadily jedovaté látky. Pokud má zornička nepravidelné okraje, iridolog vás upozorní na špatný stav žaludeční sliznice. Změna zabarvení oka zase napoví o špatném trávení.

Komplikujeme si životy

Jedním z průkopníků této zajímavé metody u nás je Frank Navrátil, BSc. N. D. Narodil se v Kanadě českým rodičům, žil, studoval a působil jako iridolog a přírodní terapeut v Austrálii. V Čechách žije od roku 1997 a věnuje se praxi, popularizaci a rozvoji irisdiagostiky u nás. Ve své knize „Jen pro vaše oči“ mimo jiné uvádí: „Než jsem se přestěhoval do České republiky, svého nového domova, sedával jsem v Austrálii na pláži a pozoroval nekonečný oceán. Díval jsem se, jak se vlna za vlnou tříští o pobřeží a říkal si, že příroda je opravdu skvělá, krásná a jednoduchá, ale my lidé máme sklon dělat vše, co je v našich silách, abychom si své životy komplikovali. V těchto dnech se s kvalitním a zdravým životem setkáváme u lidí jen zřídka, a přece by jím mohla žít většina z nás, kdybychom jen chtěli otevřít oči a vrátit se k přírodnímu způsobu života. Kvalitní zdravý život je stejně přirozený jako západ slunce nebo mořské vlnění.“

Kamera s mikroskopem

Jak konkrétně probíhá vyšetření klienta, jsme se dozvěděli právě od iridologa Navrátila: „Používám speciální digitální kameru přes mikroskop, aby byly vidět všechny detaily. Potom vyfotografuji každé oko – levé i pravé zvlášť a napíšu do počítače jméno klienta. Zkoumám jednotlivě levé a pravé oko a zařadím je do jednoho z deseti základních genotypů. Po diagnóze zdravotního stavu klienta a jeho dispozic, dostane klient vše písemně. Doporučím mu způsob terapie, která spočívá především v úpravě životosprávy a vitamínové léčbě.

Nejdříve tedy použiji irisdiagnostiku jako vyšetřující metodu, zjistím příčinu lidského problému a potom využiji léčebných metod jako vitamínovou a minerálovou terapii, úpravu životosprávy, jídelníčku, také akupresuru – (tlakovou masáž – Bowen metodu). Mám uložená všechna vyšetření očí na CD s příslušným datem, takže při následující návštěvě si mohu ověřit, k jakým došlo změnám. Počítačová technologie umožňuje lepší práci než dřívější vyšetřování pouze s lupou.“

Jen modré a hnědé

Když se někoho zeptáte, jaké mohou mít oči barvu, asi odpoví, že modrou, hnědou, zelenou nebo černou. Navrátil však zjistil, že existují pouze dvě skutečné barvy očí; modrá a hnědá. Všechny ostatní oční barvy jsou v oku vyznačeny následkem různých zdravotních problémů. Například zelené oči po vyfotografování jsou vlastně modré se žlutými fleky, které často znamenají ledvinové potíže. Po důkladném vyfocení je spousta klientů překvapena, že našli ve svých modrých nebo hnědých očích také další obsažené zabarvení nebo znaménka, která nemohou být normálně zjištěna pouhým lidským okem.

Šance pro zdraví

Frank Navrátil, BSc. N. D. vyšetřuje oči pomocí speciální kamery s mikroskopem

Iridolog se setkává s klienty, kteří navštívili spoustu lékařů a prošli mnoha testy a stále jim nikdo není schopen stanovit diagnózu. Irisdiagnostika umožňuje nacházet kořeny hlavních zdravotních problémů a vidět tělo jako celek, jako navzájem propojené systémy, kdy jeden závisí na druhém. Iridolog může vyšetřit stav orgánů jako je srdce, játra, žlučník, slinivka, hormonální a oběhová soustava atd. Získá tím celkový obraz zdravotního stavu každé osoby.

Klasické lékařské testy jako RTG, krevní testy, CT vyšetření atd., zjišťují určité stavy, ale jsou někdy neschopny najít příčinu chronických problémů, z kterých často choroba vzniká. Irisdiagnostika je přírodní bezbolestná, nenásilná metoda, která napomáhá klientovi porozumět svým genetickým dispozicím, přednostem a slabostem svého těla. Pomocí výsledků této metody se můžete naučit rozeznat některé nezdravé návyky, změnit životní styl a předcházet onemocnění.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: PROFIMÉDIA.CZ, LUDĚK ŠVORC A ARCHIV

Oči jako mapa zdraví