Obrubník z cihel

Rubrika: Zahrada

Zvažujete, jak olemovat cestu na zahradě? Jednoduchým řešením může být třeba obrubník ze šikmo položených pálených cihel. Zvlášť vhodný je k ohraničení zeleninových záhonů.

Obrubník ze šikmo položených cihel zabrání vyplavování zeminy ze zeleninového záhonu

Pevnou obrubou však můžete rozčlenit terén v zahradě i v jiných místech než okolo cesty, kde je praktický proto, že brání rozšíření sypkého materiálu mimo chodník. Navíc obrubník ze šikmých cihel vypadá hezky a může tedy být nejen praktickým, ale i ozdobným prvkem v zahradě.

Co budete potřebovat?

Postačí vám pálené dlažební cihly, hustá maltová směs z hrubého písku, provázek, motyka, zednická lžíce a zednické kladívko. Cihly lze použít k olemování cest mnoha způsoby, můžete je ukládat na plocho či na hranu, na délku nebo na šířku. Okolo zeleninového záhonu je vhodné cihly uložit na hranu v úhlu 60 stupňů, aby vznikl obrubník ze šikmo položených cihel. K olemování trávníku by se však tento typ obruby nehodil, protože se nedá zajet sekačkou až na samý okraj.

Přípravné práce

Stejnou výšku usazovaných cihel si vyznačte napnutým provázkem po celé délce cesty

Než se pustíte do práce na obrubníku, promyslete si, o kolik by měl převyšovat chodník, aby udržel zeminu na záhonu. Doporučuje se, aby přečníval alespoň o 7,5 cm. Tak také nejlépe vynikne dekorativní efekt šikmo položených cihel.
Pro dodržení roviny při ukládání cihel napněte podél okraje chodníku provázek, kterým si vyznačíte výšku obrubníku. Nyní můžete vykopat podél cesty rýhu do takové hloubky, aby do ní položené cihly vyčnívaly nad úroveň chodníku asi jednou třetinou.
K vykopání by měla postačit motyka, protože rýha nemusí být o mnoho širší, než je tloušťka cihly. Hustou maltovou směs si připravte z hrubého písku v poměru 1 : 6 (1 díl cementu, 6 dílů písku).

Ukládání cihel

Zednickou lžící naneste maltu do rýhy a vtlačujte do ní cihly. Dbejte přitom, aby se horní hrany cihel dotýkaly napnutého provázku. Nejdůležitější je uložení první cihly, kterou nakloňte do úhlu 60 stupňů. Následující cihlu uložíte podél ní a pak stejným způsobem i všechny ostatní cihly těsně vedle sebe. Pokud by přečnívaly přes provázek, můžete je zarovnat poklepem zednického kladívka.

Cihly uložené do malty v rýze pod úhlem 60 stupňů můžete doklepnout tak, aby jejich horní hrana zařezávala s provázkem

Když položíte obrubník v délce zhruba dvou metrů, stabilizujte vnější stranu cihel vrstvou betonové malty. V případě, že stavíte obrubník okolo záhonu ještě dříve, než uděláte chodník, je lepší stabilizovat vrstvou betonové malty cihly po obou stranách. Z vnitřku může být tato vrstva o něco nižší, aby zůstalo dost místa pro zeminu v záhonu. Tímto způsobem stavíme obrubník, když chodník bude tvořit sypké kamenivo, které by měl obrubník udržovat na místě. Pokud už máte chodník zpevněný, můžete obrubník osadit až např. po položení dlažby. Závěrem, když dokončíte ukládání cihel po celé délce obrubníku, překryjte betonovou stabilizační vrstvu zeminou.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: ARCHIV

Obrubník z cihel