U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MECHANICKÉ VODOROVNÉ IZOLACE

Kategorie: Hospodaření | Autor:

Jde o izolování zdiva postupným vybouráváním a zpětným dozdíváním, o zarážení nerezových plechů a o izolování zdiva podřezáváním pilou s vidiořetězem nebo diamantovým lanem. Mechanická vodorovná izolační clona se provádí alespoň 300 mm nad nejvyšší přípustnou úrovní spodní vody.

Zarážení plechů

U tohoto postupu se zdivo (zpravidla cihelné) odděluje izolačními deskami (vlnité desky z nerezové oceli), které se zarážejí do maltových spár zdiva. Možnost jeho využití je závislé na tloušťce a druhu zdiva, pevnosti a šířce průběžné ložné spáry.

Ocelové desky se zarážejí pneumatickým nebo hydraulickým zařízením. Cena je zhruba 3 500 Kč/m2 + DPH.

Podřezávání zdiva

Jde o dvoustupňový postup, při kterém se v prvním kroku zdivo prořezává a ve druhém se vkládá izolace a uzavírá se spára. Zdivo se prořezává nasucho pomocí vidiořetězové nebo diamantové lanové pily, s chlazením vodou. Vidiořetězovou pilou se zpravidla prořezává spára v cihelném zdivu, diamantovou lze prořezávat jakékoliv zdivo (cihelné, smíšené, kamenné, betonové).

Po řezání se do pročištěné řezné spáry vkládá izolace, tedy plastová izolační fólie tloušťky 2 mm, nebo izolační sklolaminátová deska. Spára se proti dosednutí zdiva za-jistí plastovými klíny, které okamžitě přenášejí jeho zatížení. V konečné fázi se spára doplní maltou. Podřezávání zdiva s vkládáním izolace se provádí postupně po úsecích 0,5 – 1 m (podle soudržnosti zdiva). U cihelného zdiva zaplatíme za podřezání asi 2 500 Kč/m2 + DPH, u smíšeného a kamenného zdiva 4 500 – 6 000 Kč/m2 + DPH.

Podřezávání smíšeného zdiva lanovou pilou

MECHANICKÉ VODOROVNÉ IZOLACE