U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nový systém ochrany vozidel

Kategorie: Hospodaření | Autor:

Alarmující čísla dokazují, že krádeže motorových vozidel jsou stále velkým problémem. V ČR bylo v loňském roce každou hodinu odcizeno v průměru 63 motorových vozidel (jedno i dvoustopých). Vítanou novinkou je proto systém ochrany vozidel AUTODOT OCIS.

   Principiálně jde o označení vozidla speciálními holografickými prvky. Na vozidlo je umístěno celkem pět kovových holografických etiket (samolepek) a přibližně 20 tisíc holografických mikroteček. Jak etikety, tak každá jedna holografická mikrotečka jsou opatřeny speciálním a pro dané vozidlo jedinečným kódem. Tím vzniká nezaměnitelná vazba mezi VIN (identifikačním číslem vozidla), jako jeho základním identifikátorem, a kódy etiket a mikroteček. Tato jedinečná vazba, která přesně definuje dané vozidlo, je navíc, a to vždy, okamžitě registrována montážním pracovištěm v mezinárodním informačním Systému OCIS. To zajišťuje ochranu proti změně identity vozidla, podobně jako holografické ochranné prvky na ceninách, bankovkách nebo pasech apod.

Závadění v evropském měřítku

Nový systém je jedním z prvních produktů ochrany vozidel, který, včetně plného využití internetové registrace cestou OCIS online, je zaváděn ve stejnou dobu v evropském měřítku. Také pojistitelé jsou s ním obecně seznámeni. S jeho zavedením plně souhlasí a vyslovili příslib plné akceptace.

   Systém je plně univerzální z pohledu typu zabezpečovaného vozidla, tzn., že je využitelný na osobní i na všechny další typy vozidel, včetně motocyklů, nákladních, speciálních, stavebních aut a zemědělských strojů. Konečná cena zabezpečení jednoho vozidla Systémem AUTODOT OCIS včetně montáže se pohybuje do 1700 Kč. * Objednat si označení vašeho vozidla můžete na tel.: 267 913 737, více informací na: www.cebia.cz

***

KDYŽ SE ŘEKNE

AUTODOT OCIS

Označení vozidla speciálními holografickými prvky, které v praxi může znamenat:

* odrazení pachatele od krádeže

* znemožnění úplné změny identity vozidla

* dostupnost údajů pro následnou identifikaci vozidla

* soudně prokazatelné ztotožnění a identifikace vozidla

* identifikace důležitých dílů vozidla

* nalezení původního majitele odcizeného vozidla

* zvýšení prodejnosti starších vozidel

* snížení pojistného u vybraných pojistitelů

Popisy k obrázkům

Nový systém ochrany vozidel