U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Řešení problémů s vlhkostí a radonem v domcích a chalupách.

Kategorie: Stavba | Autor:

U každého objektu vznikne dříve či později problém, jak zabránit jeho vlhnutí. Přitom příčin zatékání a vlhnutí je mnoho- od vzlínání vody ze základů přes vlhnutí nedostatečně tepelně izolovaných zdí až po zatékání střechou.

Odhalit a odstranit zdroj zatékání do střechy nebývá obyčejně technicky náročné. Daleko obtížnější je odstranit vnikání vody do podzemních prostor, jímek nebo šachet, stejně jako vlhnutí zdí a podlah tam, kde vodorovná izolace nikdy nebyla nebo již neplní svou funkci. Velmi často nastává situace, kdy není možno od stavby vodu odvést, a tím zastavit její pronikání do objektu. Potom je třeba hledat řešení pomocí různých sanačních, reprofilačních a hydroizolačních hmot. Celou škálu těchto materiálů již přes deset let dodávají na náš trh pražské firmy Nekapa Betosan.Pro odstraňování průsaků tlakové vody do betonových šachet, jímek a dalších betonových konstrukcí je možno použít materiály XYPEX. Tato krystalická izolace se k nám začala dovážet v roce 1990 a již několik let se u nás v kanadské licenci vyrábí. Našla si uplatnění ve více než šedesáti zemích a z ČR se vyváží do dalších dvanácti států střední a východní Evropy. Xypex se používá jako nátěr, ale rovněž i jako vsyp a přísada do betonové směsi.Malty s přísadou Xypexu, vyráběné pod názvem WATERFIX, se používají k zastavování průsaku vody do konstrukcí zděných, případně pro spárování kamenného zdiva. Při větším tlaku vody je nutné maltu nanášet na fixovanou svařovanou síť. Tato malta se užívá také jako reprofilační materiál pro opravu betonových konstrukcí, poškozených pronikáním vody. Jako náhrada konstrukčního vodotěsného betonu se rovněž používá jemnozrnná prefabrikovaná směs MONOCRETE MONOMIX XP.Zejména při zatékání do konstrukcí balkonů a teras se osvědčuje trvale pružná hydroizolační hmota WATERFIN PV. Tato stěrka vytváří velice účinnou bariéru vůči průniku radonu. Na vrstvu Waterfinu je možno přímo nanášet omítku nebo malbu. Pro zastavení zdmi vzlínající vlhkosti se jako náhrada klasického “podřezávání” objektu používá stejně efektivní a jednodušší metoda vytvoření chemické clony hmotou FREEZTEQ. Tento materiál je dovážen z Anglie. Jedná se o zmrazené silikonátové tablety, které se vkládají do předvrtaných otvorů ve zdi. Hmota se aplikuje pouze z jedné strany zdi, a tudíž není nutné rušit provoz v objektu. Další výhodou je malá náročnost na mechanizaci (vrtačka, mraznička) i možnost provádět práce postupně, po etapách. Tato metoda je velice účinnáa dodavatel poskytuje záruku na aplikaci 20 let. Určitou nevýhodou je možnost použití Freeztequ až po dvou letech po vyzdění.Pro urychlení procesu vysychání nebo při aplikaci do kamenného zdiva, kde není možno navrtat zeď v předepsaných vzdálenostech, je výhodné kombinovat tuto metodu s použitím sanačních omítek. Firma Betosan vyvinula trojvrstvý omítkový systém SANOFIX, který lze použít jak v suterénních prostorách, tak i na exteriérové části objektu. Kombinace metody přerušení vzlínající vlhkosti pomocí Freeztequ a sanačních omítek Sanofix zaručuje okamžitý efekt a dlouhodobé působení v řádu desítek let.Pro zastavení vyvěrající vody z podlahy je možno použít Xypex Patch’n’Plug a následně podlahu přebetonovat vrstvou mazaniny s hydroizolačním vsypem Xypex DS 1.Řada vsypů DENSOTOP se vyznačuje schopností vytvořit na povrchu podla-hy obrusovzdornou vrstvu, schopnou odolávat různému mechanickému zatížení, a zároveň vytvořit bariéru proti vzlínající vlhkosti i ochranu podlahy proti úkapům pohonných hmota různých chemikálií. Tyto vsypy je možné na přání zákazníka probarvit.Pro opravy střešních krytin z asfaltových pásů, plechů nebo azbestocementových šablon firma Betosan vyvinula nátěr ELASTOFIN, který je odolný vůči UV záření, mrazuvzdorný a cenově velmi výhodný.Pokusili jsme se Vám stručně představit některé ze speciálních hmot, používaných v posledních letech v našem stavebnictví. V případě, že Vás některé zde uvedené materiály zaujaly, obraťte se prosím na nás pro další informace. Konzultace poskytujeme samozřejmě zdarma, schůzku je však třeba telefonicky dohodnout.

Naše adresa je:

NEKAP s. r. o., Thákurova 7, 160 00 PRAHA 6

tel.:   224 316 107, 233 323 902, 602 212 670

e-mail: info@nekap.com

Řešení problémů s vlhkostí a radonem v domcích a chalupách.