Nové způsoby izolace střechy

Pokud z hlediska tepelně-technických vlastností hodnotíme skladbu šikmé střechy, je nosná konstrukce krovu vlastně tepelným mostem, protože snižuje účinnost tepelné izolace. Potřebná tloušťka tepelné izolace navíc často přesahuje výšku krokví, což znamená nutnost vyřešení kotvení izolace pod krokvemi. I z hlediska tepelných mostů se proto nabízí jako vhodné řešení tzv. nadkrokevní izolace střechy. KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, proto rozšířila svůj komplexní střešní systém o nadkrokevní izolaci. Je určena pro šikmé střechy novostaveb i pro rekonstrukce stávajících střech, kde je nutné zlepšit tepelně-izolační parametry střešního pláště.

 

Vizualizace střechy s použitím nových izolačních prvků

 

Aktuální nabídka nadkrokevní izolace od značky KM BETA zahrnuje hned dvě varianty řešení. První z nich je nadkrokevní systém THERMO-LINE s izolačními deskami Permo® therm a parobrzdu Wallint® T3 SK2. Druhou variantou jsou izolační desky  puren® PIR. K oběma variantám jsou součástí dodávky také potřebné systémové prvky jako prostupy nadkrokevní izolací Venduct® a dále lepicí pásky, těsnicí materiály, systémové škrouby, napojovací a těsnicí pásy.

 

 

Jde o tvarově stálou izolaci s vynikající hodnotou tepelné vodivosti

Izolační desky Permo® therm
Izolační deska Permo® therm, která je součástí nadkrokevního systému THERMO-LINE, je vyrobena z tuhé fenolické pěny Resol s uzavřenou strukturou extrémně malých buněk s tenkými stěnami. Oproti standardně používaným materiálům lze s těmito deskami dosáhnout difúzně otevřeného systému při použití minimální tloušťky izolantu. Desky Permo® therm jsou oboustranně opatřeny flísem a z  vnější strany integrovanou hydroizolační folií. Obvodové spoje na pero a drážku zajišťují pokládku bez tepelných mostů. Fenolická pěna Resol neobsahuje freony ani jiné látky poškozující životní prostředí a ozonovou vrstvu. Jsou vhodné i pro použití v kombinaci s minerální vatou, např. při rekonstrukci a následném doteplení střešního pláště.

 

Parobrzda
Parobrzda Wallint® T3 SK2 plní v rámci systému především regulační funkci. Instaluje se na krokve, v případě dřevěného záklopu přímo na bednění. Jak vyplývá z názvu, nejedná se o parotěsnou fólii, která by celý střešní systém uzavřela. Umožňuje postupné uvolňování vzdušné vlhkosti do difúzně otevřené izolace Permo® therm a následně ven z konstrukce. Kromě toho může sloužit i jako provizorní krytina po dobu montáže, maximálně však na 2 týdny.
Důležitou roli pro dlouhodobé fungování celého systému hrají i systémové šrouby Permo® therm. Ty slouží k připevnění nadkrokevní izolace přes kontralatě ke krovům a současně eliminují zatížení tahem a sáním větru.

 

Izolační desky PIR vynikají lehkostí a tuhostí

Izolační desky
Nadkrokevní izolace puren® PIR umožňuje výběr ze čtyř variant izolačních desek PIR. Izolační desky PIR vynikají lehkostí a tuhostí, jsou vyrobeny bez obsahu freonů a jsou zdravotně nezávadné. Dle konkrétního typu jsou desky opatřené buď oboustrannou hliníkovou vrstvou nebo oboustranným flísem a případně i difúzní pojistnou hydroizolací pro šikmé střechy. Desky mají dlouhodobou teplotní odolnost +90°C, krátkodobou odolnost +250°C. Vynikají minimální nasákavostí a výbornou rozměrovou stálostí s ohledem na vliv teploty a vlhkosti. Při požáru nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají.

 

Více informací najdete na www.kmbeta.cz. Prodej za trvale výhodné ceny na www.shop.kmbeta.cz.

 

TEXT:REDAKCE
VIZUALIZACE: KM BETA

Nové způsoby izolace střechy