Jak postavit rovnou zeď

Postavit rovnou zeď z cihel či z tvárnic není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Existuje však několik osvědčených pomůcek a pravidel, s jejichž využitím a dodržením se vám to podaří.

Chcete-li docílit postavení dokonale rovné zdi, budete potřebovat klubko provázku, několik dřevěných hranolků (kolíků, latí), olovnici, vodováhu (hodí se krátká i dlouhá), zednické kladívko nebo gumovou paličku a k tomu standardní zednické nářadí na nanášení malty či lepidla. Máte-li k dispozici laserový přístroj pro určování rovin, může se hodit, ale není nutný.

stavba zdi

Napnutá šňůra je pro rovné zdění nejlepší pomůckou, ať už pracujete s cihlami, nebo s různými typy tvárnic. Foto: Shutterstock

Založení zdi

Zeď se staví na betonový základ, který by měl být vodorovný. Není-li, dorovnejte případné odchylky podle vodováhy maltou. Předtím si na základu vyznačte (křídou) umístění zdi, a pokud je to nutné, položte na beton nejprve hydroizolační pásy. Hydroizolace by měla na každou stranu přesahovat o 15 cm zamýšlenou šířku zdi.

Zdít se začíná tak, že v každém rohu nově vyzdívané stěny dejte po jedné cihle, srovnejte je do roviny (poklepem a kontrolou pomocí vodováhy) a tyto rohy spojte provázkem tak, aby byl dostatečně vypnutý a určil vodicí čáru pro ukládání dalších cihel první řady.

Na vyznačený obrys zdi nanášejte zednickou lžící maltu, podle provázku ukládejte cihly nebo tvárnice vedle sebe (u klasických s centimetrovou mezerou, u tvárnic s drážkou natěsno). Pomocí kladívka a vodováhy cihly pečlivě vyrovnávejte, protože dokonalé založení první řady vám usnadní dodržení roviny.

Další řady cihel se rovněž pokládají od rohů a podle šňůry, je samozřejmě nutné vytvářet zdicí vazby tak, aby se styčné (svislé) spáry cihel nepřekrývaly (posouvají se podle typu vazby o ¼ až ½ cihly).

Svislé hranolky

S přibývajícími řadami můžete podpořit přesnost zdění umístěním hranolků do rohů. Jejich svislost se ověřuje vodováhou nebo olovnicí a je nutné kontrolovat je i v průběhu zdění, protože se mohou pohnout.

Snadnost a přesnost rovného zdění můžete do jisté míry ovlivnit i použitím správného množství malty a tloušťky její vrstvy podle toho, zda spojujete klasické cihly, nebo například pórobetonové tvárnice, nebo cihly pro přesné zdění. Pro tvárnice i „přesné“ cihly se používá stavební lepidlo a často se nevyplňují svislé spáry, zatímco klasické hladké cihly je nutné pokládat tak, aby se vytvářela stejnoměrná vodorovná spára, ne širší než 1,5 cm. Je důležité namíchat maltu tak, aby ze spár nevytékala, ale zároveň aby nebyla příliš suchá. Počítejte s tím, že si část vlhkosti ještě „vezme“ pórovitá cihla a příliš suchá směs pak komplikuje dorovnávání cihel poklepem kladívka.

Dokonalé založení první řady cihel usnadní dodržení roviny

Na co se zaměřit

  • Šňůru, která určuje vodorovnou rovinu, je nejjednodušší napnout mezi dvěma cihlami volně položenými na rohy. Kolem cihel se omotá. Můžete ji napnout i mezi hranolky určujícími svislou rovinu.
  • Mezi šňůrou a lícovou stranou zdi ponechejte mezeru o šířce 2 až 3 centimetrů. Zeď bude rovná, pokud žádná z pokládaných cihel tuto šňůru nevychýlí.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Jak postavit rovnou zeď