U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nově zpřístupněné památky

Kategorie: Léto s křížovkou – tip na výlet | Autor: Roman Abušinov

V dubnu začala nová turistická sezóna na našich hradech a zámcích. Pro zájemce o historii, cestovatele a romantiky se otevřely brány zhruba 360 různě zachovalých a udržovaných památek nejrůznějších historických slohů. Tak jako každý rok je mezi nimi i několik nově zpřístupněných objektů.

Za sklem do Bezdružic

Severozápadně od Plzně se nachází původně gotický hrad přestavěný na renesanční zámek, jehož nynější podoba je pozdně barokní. Býval majetkem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic nebo později Konstantina Lówensteina, který založil nedaleké lázeňské městečko Konstantinovy Lázně. Pražská společnost Bayton zámek v posledních letech citlivě rekonstruovala a umístila v něm muzeum skla s expozicí tvorby předních českých sklářských umělců (například S. Libeňského, J. Brychtové, R. Roubíčka, J. Harcuby). K unikátním exponátům patří skleněný betlem výtvarníka J. Rybáka, největší skleněná plastika s tímto motivem na světě, vytvořená z taveného brazilského křišťálu a zdobená zlatem. V gotických prostorách lze shlédnout expozici věnovanou Kryštofu Harantovi a do 15. července také výstavu loutek. Zámek nabízí i prodej uměleckého skla a šperku. Otevřeno je celoročně od středy do neděle od 10 do 17 hodin.

Barokní sochy v klášteře Borovany

Na jihu Čech poblíž Trhových Svinu v městečku Borovany se rozkládá bývalý augustiniánský klášter, založený v 15. století, upravený a rozšířený barokně. Po zrušení byl přestavěn na zámek vlastněný Schwarzenbergy. Areál prošel celkovou rekonstrukcí a zčásti byl zpřístupněn veřejnosti. V pozdně gotické křížové chodbě kláštera se síťovými klenbami je umístěno lapidárium barokních soch význačných umělců té doby. Kromě lapidária lze navštívit klášterní kostel Navštívení Panny Marie, mimo jiné s gotickými sochami světců, a škapulířovou kapli Panny Marie Karmelské. Od 11. 6. do 30. 9. se zde koná výstava k 550. výročí založení kláštera. Otevřeno: od VII. denně mimo po 10-17.

Černá věž v Drahanovicích

Uprostřed obce Drahanovice na Olomoucku stojí výrazná stavba – 24 metrů vysoká věž bývalé gotické tvrze, přestavěná renesančně a do dnešní podoby upravená roku 1850. Točité schodiště propojuje pět podlaží, v nichž jsou expozice o historii obce a okolí, instalované ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. V nejvyšším podlaží je galerie, pořádající výstavy současného výtvarného umění. Otevřeno: IV. – IX. st, so, ne 9 – 17.

Romantický hrad Hauenštejn

V Karlovarském kraji nedaleko Ostrova u osady Krásný Les se v údolí uprostřed lesoparku romantického stylu skrývá rozsáhlý areál původně gotického strážního hradu, založeného ve 13. století, přestavěného renesančně a barokně na zámek. Charakteristickou podobu ve stylu tzv. horské novogotiky mu vtiskla přestavba provedená rodem Buquoyů v 19. století. Po roce 1945 byl však ponechán osudu a postupně se proměnil ve zříceninu. Nedávno se dostal do soukromých rukou a je obnovován pro účely regionálního kulturního centra. Zájemci si tu mohou prohlédnout torzo rytířského sálu, výstavu dřevěných plastik v hradní galerii, sestoupit do několikapodlažního gotického sklepení nebo vystoupat na hradní věž s vyhlídkou po okolí. Během sezóny se tu konají mnohé kulturní akce, například Oživený hrad, Řezbářské sympozium nebo koncerty festivalu Folková Ohře. Otevřeno: IV. – VI., IX., X. so, ne 10 – 17, VII. a Vlil. denně 9-20.

Řemeslo v Jarošově mlýně

Na Brněnsku u Veverské Bítýšky v údolí Bílého potoka byla v letech 1937 – 1938 postavena na místě staršího mlýna čtyřpodlažní budova nového vodního válcového mlýna, vybavená tehdejší nejmodernější mlýnskou technologií firmy Jos. Prokopa synové Pardubice. Roku 1991 byl v naprosto dezolátním stavu navrácen původním majitelům, rodině Jarošů. V roce 2002 jej Ministerstvo kultury ČR prohlásilo za kulturní a technickou památku jako typickou průmyslovou stavbu z první poloviny 20. století. Majitelé mlýn postupně opravují a nedávno v objektu zpřístupnili Muzeum mlynářského řemesla. K vidění je původní celodřevěné mlýnské zařízení – stroje na čištění zrna, čtyři válcové stolice, stroje na třídění mouky, zásobníky, přepravníky a dvě cenné Francisovy turbíny. Otevřeno: III. – VI., IX. – XII. pá, so, ne 9 – 19, VII. a Vlil. denně mimo po 9 – 19.

Keltové v Nižboru

Mezi Berounem a Křivoklátem shlíží na řeku Berounku kdysi významný, původně raně gotický přemyslovský hrad, přestavěný Valdštejny na barokní zámek, do roku 1929 majetek Fůrstenberků. Později byl využit k hospodářským účelům a k bydlení, ve 20. století nebyl udržován. V současnosti je péčí obce rekonstruován pro účely Informačního centra keltské kultury. Projekt Keltská Evropa, realizovaný Středočeským krajem a Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, prezentuje keltské dědictví jako kulturní a ekonomický základ “první sjednocené Evropy”. Je tu instalována multimediální expozice s částmi Velký keltský pochod, Od Samhainu do Beltainu a od Beltainu k Samhainu, Doma ve třetině Evropy, Život, práce a smrt Keltů. Celek doplňují letecké snímky a modely našich oppid. Kromě toho jsou pro letošní sezónu přichystány dva keltské festivaly: Lughnasad – svátek hojnosti a řemesel 27. srpna a podzimní svátek Samhain 29. října. Na protilehlém návrší nad osadou Stradonice se nachází jedno z nejvýznamnějších keltských oppid u nás. Otevřeno: V. – X. denně 918.

Himalájské dobrodružství na zámku v Poběžovicích

V městečku Poběžovice na Domažlicku stojí za návštěvu zdejší zámek, původně gotický hrad, renesančně a barokně přestavěný, upravený v 19. stol. majiteli z rodu Coudenhove-Kalergi. Z iniciativy města je památka rekonstruována a již nyní v průběhu oprav byla zpřístupněna část prostor s restaurovanými nástěnnými malbami z přelomu 15. a 16. století, bývalá hradní a zámecká kaple a stálá výstava Himalájské dobrodružství s fotografiemi, dokumenty a osobními předměty cestovatele Karla Beneše. Otevřeno: celoročně út – čt 8 – 16, pá 8 – 14.30, VII. a Vlil. také so, ne 1016.

Památník komunistické zvůle Vojna u Příbrami

V lesích u Příbrami byl nově zpřístupněn unikátní areál, poslední tohoto druhu za kdysi nechvalně proslulou železnou oponou. Jde o bývalý zajatecký tábor pro německé válečné zajatce z let 1947 – 1949, tábor nucených prací z let 1949 – 1951 a následně vězeňské zařízení z období 1951 – 1961, umístěné mezi uranovými šachtami, ve kterém byli žalářováni političtí vězni z dob komunistického režimu. V autentických objektech někdejšího vězeňského velitelství, korekce, bunkru, ošetřovny, kulturního domu a ubytovací budovy byly vytvořeny expozice dokumentující období komunistické totality v Československu po únoru 1948, dějiny protikomunistického odporu u nás i v zahraničí a problematiku uranového hornictví. Otevřeno: V. – X. denně mimo po 9-17, XI.-XII. út-pá9-16.

www.zamekbezdruzice.cz

www. cernavezdrahanovice. unas. cz

www.hornihrad.cz (Hauenštejn)

www.jarosuvmlyn. cz

www.celticeurope.cz (Nižbor)

www. muzeum-pribram. cz

***

Několik rad před návštěvou památek

* Ujistěte se o návštěvních dnech a hodinách, na většině památek je zavřeno v pondělí; pokud na pondělí připadá státní svátek, je otevřeno jako v neděli a zavírací den se přesouvá na úterý.

* Počítejte s polední přestávkou, obvykle mezi 12 a 13 hodinou.

* Poslední prohlídka často začíná i více než jednu hodinu před koncem návštěvní doby.

* V některých objektech je možné si domluvit prohlídku i na dobu, kdy bývá zavřeno.

* Některé památky nabízejí! další program: noční prohlídky, výstavy, hudebníci divadelní představení, řemeslné trhy apod. Aktuální informace získáte telefonicky nebo na Internetu.

* Vzhledem k větší vzdálenosti mnohých památek od parkoviště mějte odpovídající

časovou rezervu.

* Některé návštěvní trasy trvají poměrně dlouho, někdy i více než hodinu, na takové prohlídky neberte raději malé děti.

* Zejména starší občané by měli pečlivě vybírat vhodnou památku i návštěvní trasu, prohlídky někdy mohou být fyzicky náročné pro množství schodů apod.

* Návštěvu hromadných skupin rezervujte předem a přijďte na místo alespoň 10 minut před stanoveným časem prohlídky.

Popisy k obrázkům

Černá věž v Drahanovicích

Hrad Hauenštejn

Klášter Borovany

Zámek Bezdružice

Autor fotografií: foto: autor a archiv

Nově zpřístupněné památky