Nízkoenergetická dřevostavba

Stavíte-li dřevostavbu, je požadavek na dosažení co nejnižších nákladů na provoz domu včetně těch na energie logický. A jak už to bývá, levná řešení nepřinesou kvalitní výsledek.

Nízkoenergetický dům je ten, který má spotřebu energie na vytápění výrazně nižší, než je tomu u běžného domu. Orientačně se uvádí spotřeba v rozmezí 15–50 kWh/m² za rok, zatímco u tzv. pasivního domu jsou kritéria ještě přísnější. Pasivní dům, u nějž bývá standardem řízená cirkulace vzduchu a rekuperace tepla, může mít spotřebu energie na vytápění 15 kWh/m² i méně, nízkoenergetický kolem trojnásobku tohoto minima a u běžné výstavby se uvádí hodnota průměrné spotřeby i více než 90 kWh/m² za rok.

nízkoenergetický dům

Ke snížení nákladů může dům využívat polohy i fotovoltaiky. Foto: Shutterstock

Jak se u dřevostavby přiblížit parametrům nízkoenergetického nebo pasivního domu? Je to možné a nejjednodušší je poohlédnout se na trhu po nabídce firem, které nízkoenergetické dřevostavby nabízejí na klíč. Výběr je alespoň na první pohled obrovský, ale jednotlivé nabídky je potřeba pečlivě zkoumat a porovnávat.

Nízkoenergetická dřevostavba

Nízkoenergetická dřevostavba vyžaduje důslednou tepelnou izolaci. Foto: Shutterstock

Proč nízkoenergetickou?

Odpověď je zdánlivě jasná, ale je potřeba počítat s tím, že docílit parametrů nízkoenergetického či pasivního domu stavbu prodraží, mnohdy zkomplikuje a zvýší nároky na kvalitu či odolnost některých materiálů. Přesto jde o cestu, která má mnoho předností, ať už jde o trend udržitelnosti a zodpovědnosti vůči planetě, či snižování závislosti na energetických zdrojích a v konečném důsledku i o výrazné snížení nákladů na provoz domu v situaci, kdy se vaše ekonomická situace může změnit k horšímu, což není nemožné a týká se to ztráty zaměstnání, rozvodu či odchodu do penze. S takovými životními okolnostmi je nutné alespoň teoreticky počítat. A investice do nízkoenergetické stavby je v každém případě vkladem do budoucna, který se z dlouhodobého hlediska vyplatí vždy.

dřevěná okna do roubenky

Přírodní styl roubenky respektují dřevěná okna VEKRA Natura, která odpovídají požadavkům na výborné tepelně izolační vlastnosti oken a dlouhou životnost (Foto: VEKRA)

Co to znamená?

Jak už jsme si řekli, je ideální spolehnout se při zájmu o nízkoenergetický dům na ověřený projekt a dodavatele, který má se stavbami tohoto typu prokazatelné zkušenosti a který nabídne i reference stávajících uživatelů. Obecně platí pro stavby se sníženými či nulovými nároky na financování jejich vytápění a dalších provozních nákladů celá řada pravidel, ať už jde o jejich tvar, či vzhled, tloušťku použitých izolací, velikost, typ a orientaci oken atd. Rozhodnout se, zda chcete docílit „jen“ nízkoenergetických, nebo pasivních parametrů, je rovněž zásadní a řídí se tím celý postup stavby.

Dlouhodobé náklady na provoz domu ovlivňuje způsob vytápění, tvar i poloha stavby, orientace prosklených ploch i tloušťka použité izolace

Náklady na provoz lze u domu předurčit už jeho tvarem, který by měl být poměrně jednoduchý a kompaktní, využitím orientace prosklených ploch na jih a sluneční stranu, ale i kombinací vhodných stavebních opatření, mezi něž patří zejména výběr stavebního materiálu a doplňků. Roli sehrává i volba místa stavby, takže vhodnost parcely pro budování nízkoenergetické stavby zvažte předem. Jen málokdy se však stává, že by tomuto typu stavění něco mohlo vyloženě zabránit, může jít jen o nutnost náročnějších úprav terénu, probírky zeleně a dalších přípravných prací.
Velmi důležitá je orientace oken a množství prosklených ploch, pokud možno maximální snížení vlivu větru a využití fotovoltaických panelů, pokud se rozhodnete, že budou zdrojem energie pro dům. To rovněž nejde všude, takže volba optimálního způsobu vytápění, ohřevu vody, větrání a dalších provozních položek tohoto typu je pro optimalizaci dlouhodobých provozních nákladů velmi důležitá.

terasa u dřevostavby

Propojení moderní dřevostavby s okolní přírodou zajistí díky velké ploše skla posuvný HS portál VEKRA, který zároveň poskytuje bezbariérový přístup na terasu (Foto: VEKRA)

Dobré rady

  • Zdánlivě drahé topení elektřinou může být při vhodné kombinaci levnějších tarifů a minimalizace tepelných ztrát výhodné a pohodlné.
  • Nízkoenergetické domy se obecně považují za dražší, ale pečlivá příprava stavby podle odborníků nezdraží stavbu oproti běžnému domu o více než 10 %.
  • Základem minimalizace úniků tepla je omezení výskytu tzv. tepelných mostů. Ty vznikají při napojování různých materiálů konstrukce a při budování složitých tvarů, výčnělků, balkonů atd. Držte se co nejjednoduššího kompaktního vzhledu stavby.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a se svolením firmy Vekra

Nízkoenergetická dřevostavba