U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NEZAPOMEŇTE na zabezpečení kola

Kategorie: Ochrana proti zlodějům | Autor: FOTO MARTIN MAŠÍN, RB A ARCHIV

Jen za rok 2002 uvádí Policie ČR na internetových stránkách celkem 6848 krádeží jízdních kol. Podařilo se jí objasnit zhruba 20 % případů – tedy jen každé páté kolo se vrátilo ke svému majiteli. Kvalitním zabezpečením jízdního kola však můžete přispět k výraznému zlepšení situace.

Málokteré jízdní kolo je vybaveno zámkem či jiným prvkem zabezpečovací techniky již od výrobce. Proto při odkládání vždy upoutejte kolo zámkem k něčemu pevnému v okolí (lavička, strom, sloup apod.) tak, aby bylo připevněno přes rám. V mnoha obcích zřizují pevné ukotvené stojany, kde můžete pro upoutání kola využít pevný zámek na lanku nebo řetízku. V některých místech, zejména v těch, která jsou zapojena do Programu prevence kriminality, se začínají objevovat uzamykatelné stojany pro jízdní kola. Jejich hlavní předností je možnost připevnění kola pomocí masivního kovového třmenu a spolehlivého uzamykacího mechanizmu, jenž je pevnou součástí stojanu. Části stojanu přicházející do styku s rámem kola jsou potaženy plastem. Při najíždění je přední kolo vedeno třemi vodicími tyčemi přivařenými k rámu. Toto vedení fixuje kolo a řidítka proti po-otočení a zároveň umožňuje pravidelné rozmístění jízdních kol ve stojanu. Rám kola se opře o konzolu (opatřenou rovněž plastovým povlakem). Rámová trubka je obemknuta pohyblivým třmenem, který je na jednom konci připevněn otočným čepem ke konzole, druhým zabíhá do zámku. Vhodným typem zámku je stavební půlvložka s normovaným europrofilem, který běžně prodávají specializované ob-chody. Je k mání v různých bezpečnostních třídách a nízkých cenách. Stojany jsou vhodné jako součást městského mobiliáře, ale v menším provedení mohou sloužit i u rodinných domků. Velmi zajímavou kombinaci představuje alarm k ochraně jízdního kola, motocyklu nebo mopedu, ale i k ochraně přípojného vozíku, nákladu na něm a zavazadla na střešním nosiči auta. Ocelový kabel s mechanickým bezpečnostním zámkem, doplněný pohybovým detektorem a hlasitou sirénou, nabízí dvojitou ochranu proti odcizení. Srdcem alarmu je pohybový detektor s nastavitelnou intenzitou zvuku. Jakmile někdo nepovolaný jízdním kolem či motocyklem pohne nebo se pokusí s alarmem manipulovat, rozezní se siréna. Kolo, skútr, moped či malý motocykl lze připojit ke stojanu nebo jiné pevné části 1,5 m dlouhým ocelovým kabelem přes přední či zadní kolo. Kabel je součástí elektronického obvodu a jakmile dojde k jeho přerušení, rozezní se siréna. Zámek je chráněn proti vniknutí špíny a vlhkosti gumovým krytem. V některých místech republiky již Policie ČR nebo obecní policie provádí bezplatnou registraci jízdních kol. Po propojení databází všech registrovaných kol lze uvažovat o zveřejnění seznamu registrovaných i odcizených kol na webu Ministerstva vnitra a Policie ČR. Nezapomínejte, že je vhodné dostatečně zabezpečit i kolo uložené ve sklepě či kolárně anebo mít kvalitní uzamykací systém na dveřích.

Zdroj: bulletin MV-ČR

Foto – Fixace kol k pevné opoře má několik variant; v tomto případě jde o pevný zámek na lanku

NEZAPOMEŇTE na zabezpečení kola