U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NEPODCEŇUJTE nahuštění pneumatik

Kategorie: Volný čas | Autor: Jiří Svoboda

Málokdo si uvědomuje, že veškeré hnací i brzdné síly se z automobilu na vozovku přenášejí pouze na čtyřech ploškách zhruba o velikosti dopisní obálky. Právě takovouto plochou se dotýkají pneumatiky vozovky. Měli bychom tedy vždy dbát na to, aby pneumatiky byly správných rozměrů, s dostatečnou hloubkou dezénu a v zimě se zimním vzorkem. Ještě na jednu důležitou věc bychom neměli nikdy zapomínat, a tou je správné nahuštění pneumatik.

Vloňském roce se u nás uskutečnila v poslední době nejrozsáhlejší akce s názvem “Nahustěte své pneumatiky!”, která se zaměřila právě na správné huštění pneumatik a byla zaštítěna firmou Michelin. Tato akce má ve Francii již více než patnáctiletou tradici a loni se vedle naší země uskutečnila i v řadě dalších evropských států.

Na dálničních parkovištích a u čerpacích stanic nabízeli odborníci řidičům bezplatnou kontrolu pneumatik, která zahrnovala nejen kontrolu správného tlaku vzduchu, ale také celkového stavu pneumatik. Technici navíc porovnávali stav pneumatik v jednotlivých státech. Dospěli k tomu, že nejvážnější situace je ve východoevropských zemích, ale ani Francie a Německo nezaznamenaly o moc lepší výsledky. Zatímco v Itálii mělo 15 % z kontrolovaných vozidel podhuštěné pneumatiky, ve Francii a v Německu to platilo pro více než 65 % vozidel, navíc 50 % jich mělo kritickou hodnotu tlaku.

Výsledky akce v České republice však odborníky zaskočily. Měření ukázala, že 89 % českých řidičů jezdí s nesprávně nahuštěnými pneumatikami, přičemž ve třech čtvrtinách případů byl rozdíl mezi stanovenou a naměřenou hodnotou více než 0,5 baru, což je považováno za kritickou, velmi nebezpečnou hodnotu. Podobné údaje byly také zjištěny na Slovensku a v Maďarsku.

V loňském roce byla každá desátá dálniční nehoda způsobena roztržením pneumatiky, což je v drtivé většině případů způsobeno právě nedostatečným tlakem. Situace u nás je tedy kritická. Ke zlepšení stavu však není zapotřebí žádných dalších výdajů ze strany řidičů, ale pouze změna jejich přístupu. Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách není otázkou peněz, nýbrž zodpovědnosti a nepatrné ztráty času, například u čerpací stanice, kde si můžeme pneumatiky zdarma dohustit.

Výhodou správného nahuštění pneumatik je i jejich pomalejší opotřebení a úspora paliva. Proto by se měl tlak kontrolovat každé dva týdny nebo přinejmenším jednou za měsíc a před dlouhými cestami by kontrola měla být samozřejmostí. Každopádně se nám ta chvilka času mnohonásobně vyplatí.

FOTO MT, KRESBA JIŘÍ NOVÁK

NEPODCEŇUJTE nahuštění pneumatik