U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ŽIVOT PLNÝ DRAVCŮ

Kategorie: Volný čas | Autor: PETR PETŘÍČEK

Draví ptáci doletí dál než oštěp nebo šíp. Sokol se řítí rychlostí až 300 km v hodině. Není tedy divu, že již před 4000 lety měl člověk dravce za důležitého pomocníka při získávání obživy.

Mhouříme oči proti slunci a hledáme vysoko na nebi malou černou tečku. Ta se najednou zvětšuje, přibližuje se a už rozeznáváme mohutné rozpětí křídel orla skalního. Zakrouží několikrát nad kořistí… a pak padá střemhlav dolů. Kořistí však není nic živého, ale hozené kousky masa sokolníkem. Jsme v zahradě zámku Zbiroh, kde sledujeme ukázky letů dravých ptáků. David Hübner, pro kterého se sokolnictví stalo nejen koníčkem, ale doslova životní vášní, nám po skončení letů odpovídá na naše zvědavé otázky.

* Jak se člověk stane sokolníkem?

   Dravci mě vždycky fascinovali. Již na Střední lesnické škole v Písku jsem byl členem sokolnického kroužku. Díky tomu jsem se seznámil s několika sokolníky i s majitelem zdejších dravců. Celkem se sokolnictví věnuji už deset let, doslova roky života s dravci.

* Které druhy dravých ptáků můžeme na zbirožském zámku vidět?

   Máme tady celkem patnáct dravců a sov. Tři zástupci sokolovitých – nejtypičtější sokol stěhovavý, raroh velký a kříženec raroha velkého s rarohem loveckým, který byl uměle vyšlechtěn. Další je luňák hnědý, jestřáb lesní, dvě káně lesní, káně rudoocasá, káně bělochvostá, orel stepní, orel skalní a tři sovy – dva výři velcí a puštík bělavý a taky náš největší pěvec krkavec velký.

* Jakým způsobem lze dravce získat?

   Některé druhy dravců, i když jsou chráněnými živočichy, je možné s povolením pří* slušných orgánů státní správy získat z volné přírody. Vzácnější jsou z umělých odchovů. Podobně, jako když si chcete koupit kočku nebo psa, jdete k chovateli a koupíte si dravého ptáka.

Učenlivý krkavec

* Trvá dlouho než se dravec vycvičí?

   Je to individuální, v průměru cvičení mláděte trvá dva až tři měsíce. Složitější úkoly: útok na atrapu kořisti, kroužení a podobně, je delší. Nejdelší, asi půl roku, je výcvik sovy. Je méně agresivní, nesnaží se, přes den spí. Oproti tomu je daleko nejučenlivější krkavec. Ten, když je mladý, tak za vámi třeba i běhá jako štěně, je jako pěvec ještě aktivnější než dravci.

* Že by krkavec krásně zpíval, když se mu říká pěvec?

   Nezpívá zrovna krásně, ale zoologové ho zařadili blíž ke slavíkům nebo k sýkorce než k dravcům. Morfologickými znaky a stavbou těla je více podobný pěvci, nemá ani zahnutý zobák, patří mezi ptáky krkavcovité jako třeba sojka a straka.

* Snášejí dravci dobře, že nežijí ve volné přírodě?

   U nás dravci létají třikrát denně. Ale pohyb je pro dravce vlastně druhotný, jakmile bych jej krmil u posedu na jednom místě, neměl by potřebu létat. Velice rychle pochopí, že spojenectví s člověkem je vlastně výhoda, protože nemusí nic složitě lovit, nemá strach o obživu, stačí přiletět sokolníkovi na rukavici a maso dostane. Kožená poutka jsou jemná a ještě mazaná, takže šetrná, nehrozí odření pařátů. V zajetí žijí zhruba o jednu třetinu déle než ve volné přírodě. K dobré veterinární péči se ještě přidá skvělý stav jejich imunitního systému, a tak se například v berlínské ZOO sup bělohlavý dožil 118 let.

Rolničky a vysílačky

* Uletí někdy po vypuštění dravec a nevrátí se?

   Taky, naposledy nám uletěl orel skalní. Našli jsme ho asi dva kilometry daleko. Při hledání slyšíme rolničky na pařátech a u lepších letců, jako je právě orel, raroh a sokol, máme miniaturní vysílač připevněný na dravci. Loni jsme přišli o poštolku obecnou, ale přežila. Někdo nám řekl, že je u Hořovic a vylovila tam všechny krtky v okolí, takže to zvládla a přidala se k divokým poštolkám.

* Kteří dravci se používají při biologické ochraně letišť?

   Pro rozehnání ptáků z ranvejí, aby nedošlo ke střetu s letadly, jsou nejvhodnější dravci sokolovití. Dříve se používalo sirén nebo nahrávek zvuků dravců, ale na to všechno si ptáci postupně zvykli, takže fyzická přítomnost dravého ptáka je vlastně jediná účinná metoda k rozehnání. Hlídají také třeba vinice a sady před špačky a někdy rozhánějí ve městech holuby, aby nepoškozovali památkově chráněné objekty.

***

KDYŽ SE ŘEKNE

dravci v sokolnictví

Ve světě žije přibližně 290 druhů řádu dravců (Falconiformes). Pro sokolnictví jsou však vhodní pouze někteří. Tradiční sokolnická terminologie je rozděluje již od dávných věků podle způsobu jejich letu a lovu na dravce nízkého a vysokého letu. Orli tvoří sice samostatnou skupinu, při výcviku však mají mnoho společného s dravci nízkého letu. Zajímavé je, že u dravců a také u sov je obrácený pohlavní dimorfismus, samice jsou přibližně o celou jednu třetinu větší než samci. Pro větší fyzickou sílu mají samice širší využití pro lov.

O autorovi| TEXT: PETR PETŘÍČEK

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: LUDĚK ŠVORC

ŽIVOT PLNÝ DRAVCŮ