Nepodceňujte pojištění proti živlům

Příroda si každoročně zahrává se životy i majetkem lidí. Českou republiku nevyjímaje. Jaké přírodní živly jsou nejničivější a jak se proti nim správě pojistit?

Ničivé povodně
Nejničivějším živlem jsou u nás povodně. Škody při nich často dosahují statisícových částek. Podle průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) tvořily 37 % všech tuzemských přírodních katastrof, které páchaly škody na majetku, právě povodně. Paradoxně obavy z povodně nepatří mezi ty nejčastější. Z průzkumu ČAP totiž vyplývá, že se lidé mnohem více obávají požáru (72 %), následně úderů blesku (44 %) a vichřice s krupobitím (41 %). Právě blesk a požáry přitom obyvatele Česka ohrožují ze všech nejméně.

 

Čeho se obáváme
„Zajímavé je také to, že Češi se podstatně více než řádění přírody bojí škod způsobených loupeží a vandalizmem. Těchto škod je ale v porovnání se škodami způsobenými živly přibližně jen pětina,“ připomíná specialistka pro komunikaci ČAP Jolana Ackermannová a doplňuje: „Podceňovat živelní rizika se nevyplácí. Rozmary přírody, jako náhlé povodně či přívaly sněhu, nelze předvídat a neexistuje možnost pojistit se na poslední chvíli. Přitom škody na majetku mohou být během několika vteřin obrovské.“

Vlastní nebo zprostředkovanou zkušenost ze svého okolí s řešením živelní škody má valná většina Čechů. Přesto tato zkušenost není pro mnoho lidí dostatečným impulzem, aby si pojistili svůj majetek dostatečně. V mnoha případech je na vině špatně sjednaného pojištění neznalost.

 

Na co si dát pozor při sjednání pojištění, během jeho trvání nebo při škodě?

  • Před uzavíráním pojistné smlouvy pečlivě sepište hodnotu svého majetku. Celkové sumě by měla odpovídat tzv. „pojistná částka“, která je při sjednání zásadní. Pokud ji úmyslně snížíte, získáte sice nižší pojistné, ale zároveň budete mít svůj majetek podpojištěný. Pokud se vám stane škoda, peníze, které získáte od pojišťovny, vám neposkytnou potřebnou náhradu.
  • Při sjednávání pojistné smlouvy se zaměřte zejména na rozsah pojištěných rizik a pojistného krytí.
  • Informujte se předem o výši limitů pojistného plnění a o výlukách z pojištění. Výrazy, které neznáte a informace, kterým nerozumíte, si nechte předem vysvětlit.
  • Mějte na paměti, že smlouva zaniká výpovědí nebo dohodou, nikoli přerušením placení pojistného. V případě, že dojde k úmrtí původního pojištěného, informujte se, je-li smlouva platná a do kdy.
  • Pojistnou smlouvu aktualizujte vždy při větších investicích do nového vybavení bytu/domu, popřípadě při rekonstrukci objektu.
  • Pečlivě uchovávejte pořizovací doklady k cennějším předmětům.
  • Pokud vás postihne živelní pohroma, pečlivě zdokumentujte napáchané škody například natočením videa a vytvořte seznam zničených a poškozených věcí. Usnadníte tím plynulost vyřízení vaší škody.

TEXT: REDAKCE
FOTO: ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Nepodceňujte pojištění proti živlům