Kotle na dřevo

kotel na dřevo

Moderní kotle na dřevo se vyznačují čistým provozem, automatickým dávkováním paliva i samozápalnými systémy. Foto: Shutterstock

I přes kolísající ceny zůstává dřevo stále nejlevnějším palivem. Pořízení kotle na dřevo je tedy jednou z cest k hospodárnému vytápění. Starý kotel přitom můžete vyměnit za nový i s pomocí dotace.

polínka dřeva

Kusové dřevo zůstává i přes zvyšování cen levným palivem. Foto: Shutterstock

Kotel na tuhá paliva, v němž se spalovalo dřevo a uhlí, dnes nahrazují kotle určené jen na dřevo, případně na pelety. Tyto kotle bývaly symbolem ne příliš komfortního vytápění, u nějž jste za nízké náklady „zaplatili“ i nutností palivo dovážet, zpracovávat a často přikládat. K tomu přidejte prašnost, ekologickou zátěž a mnohdy i ne zcela uspokojující účinnost. Přesto se smysl ani popularita těchto kotlů nikam nevytratily, protože jejich provozem lze opravdu značně ušetřit.

Mnoho domů a chalup je na přípravu a skladování paliva dobře uzpůsobeno a současné modely kotlů umějí nejen samozápal, ale i automatické dávkování paliva. Vlastní dřevo nebo jeho snadná dostupnost v okolí tedy můžou být důvodem k investici do nové generace kotlů, stejně jako vypsané dotace. Hledáte-li pak kompromis mezi stále ještě únosnými náklady na vytápění a pohodlnějším provozem, zvažte spalování dřevěných pelet.

kombinovaný kotel

Kombinované kotle mohou vedle dřevěných polen spalovat i pelety, uhlí či biomasu (foto: Blaze Harmony)

Výkon držte na uzdě

kotel

Kotel DEFRO Firewood Plus se vyrábí ve výkonech 12, 15, 19 a 24 kW, což jsou hodnoty pokrývající požadavky většiny domácností na vytápění a ohřev vody (Foto: Defro)

Kotel vybírejte i podle druhu tuhého paliva, které se chystáte používat nejčastěji. Nejlevnější je stále kusové dřevo. Chcete-li však využít výhod kotlů s automatickým přikládáním, rozhodnete se možná spalovat spíše dřevní pelety, případně brikety nebo uhlí. Ne všechny kotle ale umožňují tato paliva střídat. Ideální, i když při pořizování obvykle dražší, je varianta kotle, který spaluje nejen pelety či uhlí, ale umožňuje přenastavit pálení i na kusové dřevo. U řady kotlů to lze udělat pomocí jednoduché úpravy spalovací komory, do níž se vloží pouze rošt. Ověřte si při výběru u jednotlivých kotlů také možnost regulace výkonu v závislosti na druhu otopu a intervaly přikládání.

Pozor na nadměrně výkonný kotel, který se příliš často spíná a nepracuje v optimálním režimu. Kotel s příliš nízkým výkonem naopak nebude požadované intenzitě vytápění stačit a nevytopí prostory dostatečně. Optimální výkon kotle bude výsledkem výpočtu, který zahrnuje kromě velikosti vytápěných prostor i řadu dalších faktorů včetně velikosti tepelných ztrát. Můžete využít například různé kalkulačky na odborných internetových serverech nebo získat výpočet parametrů od prodejce kotlů, který by vám měl garantovat doporučení vhodného produktu na míru vašemu objektu.

I kotle na tuhá paliva potřebují dostupné připojení na elektřinu, protože obvykle používají zplyňovací spalování. To vyžaduje ventilátor, který se stará o přísun čerstvého vzduchu do hořáku a zabezpečuje plnou kontrolu nad spalovacím procesem. Elektřinu vyžaduje i regulační elektronika a v případě automatických kotlů i pohon přikládacího systému. Příkon automatických kotlů pro domácí použití se pohybuje kolem 60 či 70 W, při plném zatížení kotle 180 W.

průřez kotlem

Průřez teplovodním zplyňovacím kotlem BENEKOV D18, který je ideální pro vytápění menších objektů (foto: Benekov)

Kotel z plechu, oceli nebo litiny?

Ocelové kotle mají účinnost kolem 65 procent a lépe si poradí i s drobnějším dřevem včetně větví a dřevního odpadu. Mezi těmito typy kotlů najdete nejčastěji kotle se zásobníkem, do něhož se sype palivo ve formě dřevních briket nebo pelet a mechanismus kotle pak zajišťuje jeho postupné odebírání.

Litinové kotle jsou vhodnější ke spalování méně kvalitního nevysušeného tvrdšího dřeva, ale nejsou ideální pro drobné dřevo a dřevní odpad. Mají účinnost kolem padesáti procent, tedy nejnižší ze všech kotlů na dřevo. Bývají poměrně levné a využijete je nejlépe, pokud spalujete větší množství kusového dřeva rozdílné kvality.

Zajímá-li vás životnost kotle, je dobré vědět, že ji ovlivňuje především materiál a konstrukce tepelného výměníku. Ten by měl být vždy vyroben z kvalitního kotlového plechu. Vzhledem k neustávajícímu vývoji konstrukce kotlů, cen paliva, dotační politiky i ekologických hledisek však pro mnoho lidí přestává být důležité brát kotel jako investici na desítky let a jeho výměna za lepší může následovat i po několika letech provozu. To mimochodem někdy skýtá i možnost výhodné koupě jen mírně opotřebovaného kotle z druhé ruky.

přikládání do kotle

I pro topení v kotli je nutné preferovat dřevo dostatečně proschlé. Foto: Shutterstock

Obsluha kotle

S úvahami o pořízení kotle z hlediska druhu tuhého paliva souvisí i volba mezi manuální a automatickou obsluhou. Méně peněz za kotel bez jakékoli automatiky znamená časté přikládání.

Automatické kotle na dřevo mají zásobník paliva s podavačem. Ten ovládá automatická regulace, která samočinně řídí výkon kotle v závislosti na teplotě snímané termostatem. Obsluha kotle je pak omezena na nastavení požadované teploty v místnosti nebo teploty vody v otopném systému a na občasné doplnění zásobníku paliva.

přikládání do kotle

Nutnost přikládání je nevýhodou, ale na výběr jsou i automaty. Foto: Shutterstock

Některé podmínky pro kotlíkové dotace

  • Žádat mohou majitelé rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním, spadajícími do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5.
  • Kotel na tuhá paliva musí plnit hlavní zdroj vytápění rodinného domu.
  • Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a se svolením firem Benekov, Defro, Blaze Harmony

Kotle na dřevo