U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Neplatná výpověď

Kategorie: Právo | Autor: ZUZANA NIELSENOVÁ

Pronajal jsem si byt za tržní nájemné. Majitel domu mi nabídl smlouvu na dobu neurčitou. Když jsem si chtěl do bytu nastěhovat novomanželku, majitel mi oznámil, že byt potřebuje sám a mně dává měsíční výpověď. Nabídl mi sice náhradu, ale já jsem spoléhal na to, že si zakládám domov a do úpravy interiéru jsem investoval dost peněz. Mohu se proti výpovědi nějak bránit?

J. B., Praha 6

Výpověď, která není písemná a která má kratší výpovědní lhůtu, než stanoví zákon, je neplatná. Nájem bytu může skončit dohodou nebo písemnou výpovědí, která musí být navíc ještě schválena soudem – výjimku z tohoto pravidla stanoví novela občanského zákoníku (podle té už není třeba soudního přivolení k výpovědi např. pro neplacení nájmu, užívání dvou bytů a bezdůvodné neužívání bytu).

   Ustanovení § 710 odst. 3 obč. zák. jasně určuje, že v písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, ve které má nájem bytu končit, a to nejméně tři měsíce, tak, aby lhůta skončila ke konci kalendářního měsíce. Tato lhůta je závazná jak pro výpověď danou pronajímatelem, tak i nájemcem. Ve smlouvě je sice možné si sjednat jinou výpovědní lhůtu, ale zásadně lhůtu delší, než jaká je stanovena zákonem. Odchylné ujednání je neplatné. Výpověď tedy musí být vždy písemná a její součástí je i uvedení výpovědní lhůty. V opačném případě se na ni bude pohlížet, jako kdyby nebyla udělena. * Přehled změn podle novely obč. zákoníku naleznete na http://vsp.blog.cz/0605/vypovedi-z-najmu-bytu.

Úplné znění občanského zákoníku naleznete například na www.business.center.cz.

Neplatná výpověď