U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MŘÍŽKY A ALTÁNY

Kategorie: Zahrada | Autor: FX

Zeleň nad hlavou (2)

STYL

V minulém čísle jsme hovořili o stavbách pergol a slíbili jsme vám, že se ještě k dřevěným zahradním konstrukcím vrátíme. K pergolám totiž patří i další příbuzné prvky, jako jsou terasy, spojovací můstky, dřevěné chodníčky a zástěny. Jejich vzájemnou kombinací v okolí domu a v přilehlé zahradě můžeme vytvářet útulná zákoutí k posezení v blízkém kontaktu s okolní zelení. Jednoduchá pergola (obr. 1) přisazená k domu, může svým zeleným porostem příjemně zastínit posezení na terase. Pokud bychom se chtěli chránit i před deštěm, můžeme mezi horní dvouřadé jezdce pergoly upevnit průhledné desky. Desky typu minivlna jsou čiré, o rozměrech 200 x 103 cm. Desky typu minitrapéz se vyrábějí ve stejných rozměrech, jsou čiré, opálové nebo kouřové. Vhodné jsou také dvojité dutinkové desky z polykarbonátu 200 x 105 cm, které jsou čiré a prodávají se v síle 4,5 – 6 – 8 a 10 mm. Toto zastřešení je příjemné, protože shora propouští světlo a i zastřešená pergola působí odlehčeně. Je vhodné, aby desky byly upevněny s mírným spádem směrem od domu k okraji terasy. Pergolové altány (obr. 2 a 3) můžeme postavit buď v blízkém sousedství domu nebo samostatně v prostoru zahrady. Podle toho se rozhodneme, jestli podlahu bude tvořit terasa nebo zda v altánu ponecháme původní terén, který vyrovnáme a zasypeme pískem nebo oblázky. Vnitřní prostor altánu můžeme také opatřit vhodnou dlažbou. Pro stavbu v blízkosti domu je vhodnější altán s terasou. Dřevěné stavební díly (obr. 4) můžeme také použít jako přední podpěru stříšky nad vchodovými dveřmi. V průčelí domu tak vznikne zajímavý útvar se zvláštním půvabem. Čtyři sloupky a sedlový trám upevníme k podlaze terasy kotvami. Stříšku nad vchodem připevníme spolehlivě ke zdi domu a přední částí ji spojíme s dřevěnou konstrukcí. Stříška může být z různých materiálů, buď rovná nebo zaoblená. Její barvu přizpůsobíme barevnému ladění okolí. Mezi postranní sloupky dáme květinové truhlíky a mřížky. Vstup do zahrady doplníme nízkou dřevěnou plošinou. Plošiny, dřevěné chodníčky a spojovací můstky pro menší zatížení můžeme vyrobit jednoduchým způsobem. Nejprve terén zbavíme drnů a travního porostu. Potom srovnanou plochu důkladně pokropíme herbicidním prostředkem zamezujícím růstu trávy a plevelů. Podle vykolíkovaných vzdáleností budeme pokládat cihly pro kabřincovou dlažbu nebo svahovky, případně betonové dlaždice. Horní plochu těchto podkladků natřeme několikrát asfaltovým izolačním prostředkem (Paramo). Na ně potom uložíme vodorovné podkladní trámy ve vzdálenostech 35 – 50 cm od sebe. Stejně hustě klademe i dlaždice pod trámy. Příčná prkna, silná asi 30 mm, upevňujeme pozinkovanými vruty nebo hřebíky. Předem si však pro ně vyvrtáme díry, aby prkna nepraskala. Mezi prkny ponecháme mezery asi 4 mm. U domku s dřevěnými žaluziemi a velkou terasou, která je opatřena dřevěnými zástěnami (obr. 5), vzniklo romantické a klidné zákoutí se zajímavým členěním prostoru. Tento celek vhodně doplňuje umělé jezírko a sousední nízká lávka. Pokud bychom si odmysleli to, co je zde vytvořeno ze dřeva, působivé kouzlo tohoto místa by úplně zmizelo. Zástěny a květinové mřížky se prodávají již hotové z kvalitního borového dřeva, impregnované pod tlakem a s bezvadným opracováním povrchu. Květinové mřížky jsou 38, 60 nebo 180 cm široké a 180 cm vysoké. Zástěny mají rozměry 180 x 180 cm. Při stavbě terasy je nutné vytvořit její důkladné ukotvení. Na upravené ploše musíme do betonových patek zapustit ocelové kotvy, ke kterým upevníme dolní podkladní trámy. Příčné trámy upevňujeme k podkladním dlouhými vruty do předvrtaných děr. Tato práce je oproti chodníčkům a můstkům náročnější na přesnost i vybavení příslušným nářadím. Na příčné trámy pak montujeme buď podlahová prkna nebo dřevěné podlážky čtvercového tvaru o rozměrech 50 x 50 x 3,2 cm, které se prodávají již hotové (obr. 6). Tomuto formátu musíme pak přizpůsobit vzdálenosti mezi příčnými podkladními trámy. Mezery mezi trámy nebo podlážkami dodržujeme asi 5 mm. K tomu, aby vaše práce byla úspěšná a odpovídala vynaloženému úsilí a finančním prostředkům, máme pro vás několik doporučení:

– nevyplatí se šetřit na ceně a kvalitě použitých materiálů,

– na každou stavbu si zhotovte třeba jen jednoduchý nákres

– neimprovizujte,

– pracujte přesně a hodně měřte,

– dlouhou životnost zaručí prefabrikované a pod tlakem impregnované dřevěné stavební díly,

– spojovací materiály používejte zásadně jen pozinkované,

– před nákupem materiálů si ověřte nabídku a sortiment raději u několika prodejců.

Upozornění pro čtenáře

Výrobou a prodejem prefabrikovaných dílů pro zahradní stavby se zabývá řada firem. V některých systémech se však liší v rozměrových řadách. Jedná se zejména o profily a délky sloupů a sedlových trámů. Při kombinaci dvou nebo více systémů v jedné stavbě by mohlo dojít k těžko řešitelným problémům, protože drážky a vybrání na ukončení sloupů nebo na jezdcích mají rozměry odpovídající danému systému. Pro orientaci uvádíme tři systémy: EXTRA GARD 70 (SRN) – sloupky 7 x 7 cm (Hornbach) OSMO GARD (SRN) – sloupky 6,8 x 6,8 cm a 9 x 9 cm HILL HOUT (F) – sloupky 9 x 9 cm

Květinové mřížky

Jsou zhotoveny z borovice, impregnované pod tlakem bez použití chromu, zelené. Rám profilu 4,5 x 4,2 cm je na obvodu opatřen čepy, čistě hladce ohoblovaný a mírně sražený. Lišty jsou hladké se sraženou hranou, profilu 1,2 x 2 cm s otvory v mřížkách D asi 19 x 19 cm, u E asi 10 x 10 cm.

MŘÍŽKY A ALTÁNY