U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MOŘE na zahradě 2.

Kategorie: Stavba | Autor: ing. Milan Šmíd

V minulém čísle si bezpochyby všichni, kdož uvažují o stavbě bazénu, vyplnili náš dotazník a ujasnili si, jaký jim bude nejlépe vyhovovat. Dnes si povíme pár slov o přípravných pracích a zahájení stavby. Pokud se chcete už příští léto ponořit do vlastního moře na zahradě, je právě teď o prázdninách na přípravu nejvyšší čas.

Pořizujeme-li si bazén nafukovací nebo montovaný na terén, nepotřebujeme téměř žádnou předběžnou přípravu. Zajdeme do obchodu a koupíme bazén jako každé jiné spotřební zboží.

Dohled se často vyplatí

Prodejce je dle zákona povinen nám k výrobku dodat záruční list a návod na montáž a obsluhu v českém jazyce. Nejsme-li si jisti svou praktickou zručností s montáží, je vhodné si přizvat osobu již znalou, případně požádat prodejce o dohled odborného technika. Někteří prodejci dokonce odborným dohledem nad montáží podmiňují platnost záruky na dodávaný bazén a úpravnu vody. Bazén se pak montuje na vyrovnaný terén zbavený ostrých předmětů – kamínků, větviček apod. Vhodné je pod něj natáhnout ochrannou fólii nebo geotextilii na ochranu jeho dna. Voda v napuštěném bazénu o hloubce 1,2 m totiž působí na dno a následně na podklad pod ním tlakem 1,2 tuny na m2. Fóliové dno bazénu nám pod vodou “obkreslí” každou nerovnost nebo nepravidelnost terénu a při tlaku vody může dojít k protrhnutí dna a nekontrolovanému úniku vody z bazénu.

Kdy žádat o stavební povolení

Odlišná situace je u bazénů polozapuštěných a zapuštěných “trvalého” charakteru, které můžeme považovat již za drobnou či jednoduchou stavbu, a podléhají tak ustanovení Stavebního zákona (Zák. č. 50/1976 Sb. ve znění Zák. č. 109/2001 Sb. a pozdějších novel). Podle něj stavby (a tím i bazény) do zastavěné plochy 16 m2 a hloubky do 3 m je možné stavět na základě “ohlášení stavebnímu úřadu” (drobná stavba), pokud stavební úřad nestanoví do 30 dnů v konkrétním případě jinak. Bazény s plochou nad 16 m2 se mohou posuzovat jako “jednoduché stavby” a je potřebné získat ke stavbě stavební povolení a k užívání pak i kolaudační rozhodnutí, které potvrdí, že byl bazén zbudován tak, jak byl povolen. V obou případech (ohlášení i stavební povolení) je vhodné uvádět do předkládaných materiálů pro stavební úřad kromě dispozičního řešení bazénu na pozemku i zdroje vody, energií a způsob likvidace vypouštěných vod. Stavební úřad má právo vyžádat sistanovisko dotčených orgánů a osob (i sousedů) ke stavbě; ke svým rozhodnutím má zákonnou lhůtu 6 týdnů. Doporučujeme proto obrnit se trpělivostí a začít s “obíháním razítek” s dostatečným předstihem. Stavět bez povolení se nemusí vyplatit – pokuty za “černou stavbu” dílo prodraží a stavební úřad má i pravomoc takto postavený bazén nechat odstranit na náklady stavebníka. Na výstavbu si můžeme zjednat odbornou firmu s oprávněním, ale pokud je vedoucím stavby oprávněná osoba (středoškolák stavebního směru s min. 5 lety praxe nebo vysokoškolák stavebního směru s min. 3 roky praxe), poradí si s ní i stavebník sám svépomocí.

Zahájení stavby

Zapomeňme nyní na nejjednodušší nafukovací koupadla a bazény montované na terén a pusťme se do výstavby polozapuštěného nebo zapuštěného bazénu. Máme již stavební povolení, nebo jsme stavbu ohlásili na příslušný stavební úřad, a tak nám nic nebrání dát se do díla.Buď vezmeme do ruky krumpáč a lopatu a ze sebe, členů rodiny a kamarádů uděláme na řadu dní otroky, nebo pozveme nejbližšího bagristu, aby několikrát hrábnul. Bude za chvíli hotov, ale při vjezdu na náš pozemek udělá z trávníku, po léta pečlivě pěstovaného, “tankodrom” a ještě shodí půlku našeho i sousedovic plotu. Je třeba také včas rozvážit, kam dáme vytěženou zeminu, která nakypřením zdvojnásobí až ztrojnásobí svůj objem. Při kopání můžeme narazit na jednu velikou nepříjemnost, jež může ovlivnit postup výstavby: na podzemní vodu. Předběžně můžeme počítat s tím, že je stejně hluboko pod terénem a že i složení zeminy výkopu je obdobné, jako bylo při výstavbě domu nebo chaty, u které bazén budujeme. K posouzení základové spáry pak neškodí pozvat si školeného geologa. Pro montáž bazénu musíme počítat se šířkou výkopu o 1,2 – 2 m větší než bude šířka bazénu. Do hloubky musíme o zhruba 25 – 35 cm níž, než bude konstrukce dna bazénu. Spodek se vysype vyrovnávací štěrkopískovou vrstvou o mocnosti 5 – 10 cm a na ní se nanese podkladní beton o tloušťce 10 – 15 cm (nejlépe opatřený kari sítí) s dobře vyspraveným rovným a hladkým povrchem. Před betonáží se do dna osazují dnové rozvody a gula k vypouštění bazénu. V případě hrozby podzemní vody (i když se při výkopu dosud neobjevila) se doporučuje uložení melioračních trubek a jejich odvodnění.V této chvíli bychom již měli vědět, kam umístíme technologii na čištění vody. Stavíme-li bazén v sousedství objektu (domku, chaty či kůlny), je lepší mít technologii uvnitř, pod střechou. Jinak pro její instalaci musíme připravit strojní jímku vodotěsně uzavřenou, ale odvětranou a odkanalizovanou, s přívodem elektrické energie. Mezi prostor bazénu a místo, kde bude umístěna úpravna vody, se vyhloubí rýha pro montáž potrubí.V příštím čísle si povíme o výstavbě, jejíž způsob a postup je u jednotlivých druhů bazénů – plastových, laminátových a polypropylénových, nerezových, z tvárnic či železobetonu – odlišný.

* * *

Stavební připravenost pro fóliový bazén; delší strany je třeba zpevnit tvárnicemi

FOTO AUTOR, kresba ing. e. bauerov

MOŘE na zahradě 2.